Instappen in de markt: in één keer inleggen of verdelen over meerdere maanden?

Met een spaarrente die historisch laag staat, kiezen steeds meer mensen ervoor om een deel van hun vermogen te beleggen. Maar wat is beter? Het bedrag in één keer inleggen of is het verstandiger om de inleg te verdelen over meerdere maanden? We leggen u graag de voor- en nadelen uit van beide mogelijkheden.

Eenmalig inleggen

Zodra u heeft besloten om een (groot) bedrag te beleggen, is de volgende stap om dit bedrag daadwerkelijk te investeren op de beurs. De meest voor de hand liggende manier is om dit bedrag in één keer in te leggen (figuur 1). Een voordeel van deze methode is dat u meteen volledig belegd bent. Positieve rendementen resulteren direct in een behaalde winst over het volledige bedrag. Maar een dalende beurs leidt ook tot verlies over het volledige bedrag. Dit kan dan ook meteen een nadeel zijn van een eenmalige inleg.

Gelukkig laat de historie zien dat beurzen op de lange termijn meer stijgen dan dalen. De kans dat u met uw geïnvesteerde bedrag winst maakt is dan ook groter. Als het omgekeerde het geval zou zijn op de beurs, zou niemand nog beleggen.

Het is normaal dat de twijfel toeslaat op het moment dat u met het volledige bedrag stukken op de beurs wilt aankopen. Want wat als achteraf blijkt dat u bent ingestapt op de top van de beurs? Herkent u deze twijfel? Dan kan het interessant zijn om uw inleg over meerdere maanden te verdelen.

Verstandig beleggen

Verdeelde inleg

In plaats van het bedrag in één keer te investeren, kunt u er voor kiezen dit bedrag over meerdere maanden te verdelen. Hierbij is het vooral van belang om een plan te maken waarbij u elke maand een vast bedrag investeert op een vast moment. U kunt dit eenvoudig regelen door een periodieke overboeking aan te maken via Rabo Internetbankieren. Hiermee neemt u de keuzestress weg om het juiste moment van inleggen te kiezen en zorgt u ervoor dat u zich ondanks de hectiek van de dag aan uw plan houdt.

We kunnen het voordeel van verdeeld inleggen bij een dalende beurs goed weergeven aan de hand van een voorbeeld. In figuur 2 is de koers weergegeven van een beurs die enkele maanden daalt om vervolgens weer te stijgen. Gedurende zes maanden wordt er elke maand € 10.000 belegd, zodat het volledige bedrag van € 60.000 in juni geïnvesteerd is op de beurs.

Verstandig beleggen

Doordat de beurs tussentijds zakt, worden de stukken goedkoper aangekocht. Figuur 3 geeft de waardeontwikkeling weer van de portefeuille als het bedrag in één keer wordt ingelegd en als ditzelfde bedrag over meerdere maanden wordt verdeeld. Ondanks dat de beurs in dit voorbeeld lager staat in juni (€ 90) dan aan het begin in januari (€ 100) heeft u door de verdeelde inleg toch een winst gerealiseerd. De waarde van de portefeuille is door verdeeld in te leggen uiteindelijk in juni uitgekomen op € 64.357. Dus een winst van € 4.357. Terwijl de portefeuille waarbij direct het gehele bedrag van € 60.000 is belegd, gedaald is in waarde naar € 54.000. Dus een verlies van € 6.000.

Verstandig beleggen

In bovenstaand voorbeeld is de beurs gedaald, maar bij een stijgende beurs loopt u met verdeeld inleggen extra winst mis. De beurs staat dan hoger, terwijl u het bedrag van € 60.000 nog niet volledig belegd heeft. Met het nog te beleggen bedrag moeten dezelfde stukken vervolgens duurder aangekocht worden. Hierdoor maakt u minder winst dan wanneer u het volledige bedrag direct had belegd.

Conclusie

We kunnen niet voorspellen wanneer de markt precies stijgt of daalt. De keuze om eenmalig of verdeeld in te leggen is op basis van beursbewegingen niet te maken. De beste keuze hangt sterk af van het risico dat u bereid bent om te nemen. Als u wakker ligt van de gedachte dat de markt kan zakken op het moment dat u al uw geld heeft geïnvesteerd in de beurs, dan is eenmalig investeren waarschijnlijk geen goed idee. In dat geval kan verdeeld inleggen u helpen om dit bedrag te beleggen door elke maand een vast gedeelte te investeren. Mocht de beurs tijdelijk zakken, dan betekent dit een mooi koopmoment voor uw resterende maandelijkse investeringen. Daar staat tegenover dat u rendement misloopt wanneer de beurs een stijgend verloop laat zien.

Contact

Rabobank