Uitbreiding Rabo Beheerd Beleggen assortiment

Uitbreiding duurzaam assortiment

Ons Rabo Beheerd Beleggen assortiment is uitgebreid met vijf duurzame obligatiefondsen. Candriam SRI Bond Euro en Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond zijn lichtgroene indexfondsen die beleggen in Europees staatspapier en bedrijfsleningen. Bedrijven die vaak op negatieve wijze in het nieuws komen óf controversiële wapens produceren, zijn uitgesloten. Het fonds van Candriam sluit daarnaast ook tabaksfabrikanten uit. Voor beleggers die het verder over de grens zoeken, zijn Pimco Global ESG en Deutsche Invest ESG Global Corporate Bonds toegevoegd. Beide fondsen beleggen wereldwijd in ontwikkelde landen: Pimco in staats- en bedrijfspapier en Deutsche in bedrijfsobligaties. De uitsluitingscriteria zijn strikter dan bij de eerste twee fondsen. Naast de productie van tabak en wapens is betrokkenheid bij pornografie of gokken bijvoorbeeld een reden voor uitsluiting. Bovendien wordt er belegd in de meer duurzamere bedrijven uit elke sector (best-in-class). DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable belegt vooral in staatsobligaties van opkomende landen. Er zijn minimumcriteria en de meest duurzame landen krijgen de voorkeur. Uitgebreidere informatie over de nieuwe fondsen vindt u hieronder.

DeGroofPetercam (DPAM) EMD Local Currency

De portefeuille is opgebouwd aan de hand van drie thema’s: duurzaamheid, lokale valuta en Frontier Markets. Landen die goed scoren op duurzaamheid zullen uiteindelijk ook goed scoren op macro-economische factoren. Van de in totaal 86 belegbare landen, zijn 18 landen uitgesloten met China en Rusland als grootste afvallers. Daarna volgt een rangschikking op duurzaamheid aan de hand van criteria die afkomstig zijn van onder ander de Wereld Bank, WHO en de UN Development Program. Nadat ook de financiële en economische data zijn meegenomen in de analyses, wordt uiteindelijk minimaal 40% van de portefeuille belegd in de 25% meest duurzame landen en maximaal 10% in de 25% minst duurzame landen. Door de meer dan gemiddelde focus op frontier markten, is de gemiddelde kredietkwaliteit van de portefeuille wat lager dan de niet duurzame peers. Met de behaalde rendementen kan het fonds zich zeer goed meten met de niet duurzame peers. Het fonds is te kwalificeren als donkergroen en geschikt voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame portefeuilles.

Deutsche Invest ESG Global Corporate Bonds

Het fonds belegt wereldwijd voor minimaal 70% in investment grade bedrijfsobligaties en kan voor maximaal 10% in high yield obligaties beleggen. Wat dit fonds onderscheidend maakt is dat het de duurzame data combineert van zeven erkende externe leveranciers. Hiermee ligt de drempel voor bedrijven om in aanmerking te komen voor de portefeuille hoog. Vooraf worden bedrijven uitgesloten van belegging die eigenaar of producent zijn van controversiële wapens. Ook bedrijven die meer dan 5% van hun winst halen uit bijvoorbeeld tabak, gokken en militaire defensie komen niet in aanmerking voor de portefeuille. De resterende bedrijven worden vervolgens gescreend op compliance met de UN Global Compact en beoordeeld aan de hand van een ‘best in class’ methodiek.

Candriam SRI Bond Euro Aggregate Index fund

Dit indexfonds repliceert de risico-rendementskarakteristieken van de BBgBarc Euro Aggregate Index waarbij een duurzaamheidsscreening wordt toegepast op bedrijven en landen. Het fonds belegt niet in obligaties van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens en/of niet voldoen aan de normatieve screening op basis van UN Global Compact. Daarnaast belegt het fonds niet in obligaties van landen die als not free worden beoordeeld door Freedom House (Freedom in the World, www.freedomhouse.org) en/of niet voldoen aan de normatieve screening op basis van internationale conventies en verdragen. De index bestaat uit investment-grade (semi-)staatsobligaties, bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde obligaties die zijn uitgegeven in euro. Het fonds is te kwalificeren als lichtgroen en is geschikt voor maatschappelijk verantwoorde portefeuilles.

Vanguard SRI Euro Investment Grade Bond Index Fund

Dit indexfonds volgt de BBgBarc EUR Non Government Float adjusted Bond Index waarbij een duurzaamheids-screening wordt toegepast op bedrijven. Deze screening komt neer op de principes van UN Global Compact Ex-Controversial Weapons. Om in de index opgenomen te kunnen worden moeten bedrijven een ESG controversy score van 1 of hoger hebben. Bedrijven met een ESG score van 0 of die anderszins een rode vlag hebben, komen niet in aanmerking voor opname. Een rode vlag geeft aan dat het bedrijf betrokken is bij een of meer controverse situaties waarbij sprake is van wangedrag of er zijn geloofwaardige beweringen dat het bedrijf ernstige schade heeft geleden door nalatigheid of inachtneming van de wet en/of internationale gedragsnormen. Evenals het fonds van Candriam kwalificeert dit fonds zich als lichtgroen en is geschikt voor maatschappelijk verantwoorde portefeuilles.

Lees meer over duurzaam beleggen

23 mei 2018