Legal Entity Identifier (LEI)

Aanvragen verplicht vanwege Europese regelgeving

Begin 2018 is de Europese regelgeving MiFID II in werking getreden. Alle financiële instellingen zijn vanwege deze regelgeving verplicht om de effectentransacties van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Rabobank moet deze transacties rapporteren en uw onderneming hierin identificeren met een Legal Entity Identifier (LEI). Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Daarnaast bestaat er ook nog andere Europese regelgeving (zoals EMIR), op grond waarvan wij verplicht zijn om transacties in derivaten te rapporteren.

Veelgestelde vragen

Wie moet een LEI aanvragen?

Alle organisaties met een zakelijke effectenrekening moeten een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI is dus ook verplicht voor eenmanszaken, stichtingen, kerkgenootschappen, Fondsen voor Gemene Rekening enzovoorts. Juridische entiteiten die bijvoorbeeld als curator of bewindvoerder kunnen beschikken over een effectenrekening van een natuurlijk persoon moeten ook een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI dient u zelf te doen. Wij kunnen geen LEI voor u aanvragen.

Waar kan ik een LEI aanvragen?

U kunt een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als u ingeschreven staat in het Handelsregister. In Nederland mag alleen de KvK een LEI uitgeven. Het aanvragen duurt ongeveer tien werkdagen en kost op dit moment € 65,- (exclusief BTW). Meer informatie kunt u vinden op www.kvk.nl/lei.

Kan ik ook ergens anders een LEI aanvragen?

Heeft u een onderneming die niet is ingeschreven in het Handelsregister? Of bent u niet verplicht om u in te schrijven in het Handelsregister? Dan kunt u ook een LEI aanvragen bij een buitenlandse LEI uitgevende instelling. Hier kunnen andere kosten aan verbonden zijn. Meer informatie over het aanvragen van een LEI bij een buitenlandse instelling vindt u op de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation.

Moet ik mijn LEI jaarlijks verlengen?

Onder MiFID II bent u op basis van de huidige inzichten niet verplicht uw LEI te verlengen. Als u besluit de LEI niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan uw organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Ook met een ‘verlopen’ LEI kunt u effectentransacties blijven uitvoeren.

In bepaalde gevallen bent u verplicht uw LEI jaarlijks te verlengen. Dit is het geval als u een rapportageverplichting heeft onder EMIR, bijvoorbeeld als uw onderneming een derivatencontract heeft afgesloten met de Rabobank als tegenpartij. Met ‘derivaten’ worden hier rente-, valuta- en commodity-derivaten bedoeld. Aan het verlengen van de LEI zijn kosten verbonden. Deze kosten kunt u vinden op www.kvk/lei en www.gleif.org.

Wat zijn de voordelen van het verlengen van mijn LEI?

Met een jaarlijkse verlenging blijft uw LEI actief en uw gegevens up-to-date. Hiermee verzekert u dat u ook producten of diensten kan afnemen waarvoor een ‘actieve’ LEI verplicht is, zoals rente-, valuta- en commodity-derivaten. Aan het opnieuw activeren van uw LEI zijn hogere kosten verbonden dan het verlengen van uw LEI.

Waarom zou ik mijn LEI niet verlengen?

Aan het verlengen van de LEI zijn jaarlijkse kosten verbonden. Onder MiFID II bent u echter op basis van de huidige inzichten niet verplicht uw LEI te verlengen. Ook met een ‘verlopen’ LEI kunt u gewoon effectentransacties blijven uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik geen actie onderneem na het bericht om de LEI te verlengen?

Als u geen actie onderneemt, krijgt de LEI automatisch de status ‘verlopen’. Met een verlopen LEI kunt u onder MiFID II echter gewoon effectentransacties blijven uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik geen LEI heb?

Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties uitvoeren als uw organisatie geen LEI heeft. Daarom verzoeken wij u zo snel mogelijk een LEI aan te vragen. Heeft u inmiddels uw LEI, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door.

Moet ik mijn LEI doorgeven?

Ja, u moet uw LEI aan ons doorgeven. Dit kunt u doen door contact op te nemen met uw Rabobank en uw ontvangstbewijs van de LEI naar de adviseur te sturen. Vermeld hierbij de volledige naam van uw bedrijf, uw effectenrekeningnummer en een kopie van het ontvangstbericht van de LEI, waarmee u aantoont dat deze LEI is uitgegeven aan uw organisatie.

Wat gebeurt er als mijn onderneming ophoudt met bestaan?

Wanneer uw onderneming wordt beëindigd dan wordt ook uw LEI volledig beëindigd. Gaat uw onderneming fuseren of vindt er een wijziging van de rechtsvorm plaats, waarbij het Kamer van Koophandel nummer wordt gewijzigd, dan dient u voor de nieuwe rechtsvorm opnieuw een LEI aan te vragen.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons