Legal Entity Identifier (LEI)

Nieuwe wetgeving voor beleggers

Aanvragen verplicht vanwege Europese regelgeving

Begin 2018 is de Europese regelgeving MiFID II in werking getreden. Alle financiële instellingen zijn vanwege deze regel verplicht om de effectentransacties van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Rabobank moet deze transacties rapporteren en uw onderneming hierin identificeren met een Legal Entity Identifier (LEI). Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen

Veelgestelde vragen

Wie moet een LEI aanvragen?

Alle organisaties met een zakelijke effectenrekening moeten een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI is dus ook verplicht voor eenmanszaken, stichtingen, kerkgenootschappen enzovoorts. Juridische entiteiten die als curator, bewindvoerder of met een volmacht kunnen beschikken over een effectenrekening van een natuurlijk persoon moeten ook een LEI aanvragen.

De Rabobank kan geen LEI voor u aanvragen. Wilt u de effectenrekening niet meer gebruiken? Dan kunt u aan ons doorgeven de overeenkomst te beëindigen.

Waar kan ik een LEI aanvragen?

U kunt een LEI aan vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als u ingeschreven staat in het Handelsregister. In Nederland mag alleen de KvK een LEI uitgeven. Het aanvragen duurt ongeveer tien werkdagen en kost € 65.

Kan ik ook ergens anders een LEI aanvragen?

Heeft u een onderneming die niet is ingeschreven in het Handelsregister? Of wilt u zich liever niet inschrijven in het Handelsregister? Dan kunt u een LEI aanvragen bij een buitenlandse LEI uitgevende instelling. Hier kunnen andere kosten aan verbonden zijn. Meer informatie over het aanvragen van een LEI bij een buitenlandse instelling vindt u op de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation.

Moet ik mijn LEI doorgeven?

Ja, u moet uw LEI aan ons doorgeven. Dit kunt u doen door contact op te nemen met uw Rabobank en een ontvangstbewijs naar de adviseur te sturen. Vermeld hierbij de volledige naam van uw bedrijf, uw effectenrekeningnummer en een kopie van het ontvangstbericht van de LEI, waarmee u aantoont dat deze LEI is uitgegeven voor uw organisatie.

Wat gebeurt er als ik geen LEI heb?

Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties uitvoeren als uw organisatie geen LEI heeft. Daarom verzoeken wij u zo snel mogelijk een LEI aan te vragen. Heeft u inmiddels uw LEI, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door.

Moet ik mijn LEI verlengen?

Nee, u hoeft uw LEI niet te verlengen. U krijgt van de KvK of andere uitgevende instelling het verzoek om uw LEI te verlengen en daarvoor de kosten te betalen. Maar dit hoeft u dus niet te doen. Als verlenging voor u van toepassing is, benaderen wij u daarover.

Moet een kerkgenootschap ook een LEI aanvragen?

Ja, iedere rechtsvorm moet een LEI aanvragen. Dat geldt dus ook voor kerkgenootschappen.

Moet ik ook een LEI aanvragen als ik niet wil handelen?

Zolang u een actieve effectenrekening heeft kunt u een effectentransactie doen. Wilt u helemaal niet meer beleggen? Dan kan de overeenkomst gesloten worden. Pas wanneer de overeenkomst is gesloten hoeft u geen LEI meer aan te vragen.

Contact

Rabobank