Legal Entity Identifier (LEI)

Aanvragen verplicht vanwege Europese regelgeving

Begin 2018 is de Europese regelgeving MiFID II in werking getreden. Alle financiële instellingen zijn vanwege deze regelgeving verplicht om de effectentransacties van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Rabobank moet deze transacties rapporteren en je onderneming hierin identificeren met een Legal Entity Identifier (LEI). Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Daarnaast bestaat er ook nog andere Europese regelgeving (zoals EMIR), op grond waarvan wij verplicht zijn om transacties in derivaten te rapporteren.

Veelgestelde vragen

Wie moet een LEI aanvragen?

Alle organisaties met een zakelijke effectenrekening moeten een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI is dus ook verplicht voor eenmanszaken, stichtingen, kerkgenootschappen, Fondsen voor Gemene Rekening, enzovoorts. Juridische entiteiten die bijvoorbeeld als curator of bewindvoerder kunnen beschikken over een effectenrekening van een natuurlijk persoon, moeten ook een LEI aanvragen. Het aanvragen van een LEI dient u zelf te doen. Wij kunnen geen LEI voor u aanvragen.

Waar kan ik een LEI aanvragen?

Je kunt een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) als je ingeschreven staat in het Handelsregister. In Nederland mag alleen de KvK een LEI uitgeven. Het aanvragen duurt ongeveer tien werkdagen en kost op dit moment € 65,- (exclusief BTW). Meer informatie kun je vinden op www.kvk.nl/lei.

Kan ik ook ergens anders een LEI aanvragen?

Heb je een onderneming die niet is ingeschreven in het Handelsregister? Of ben je niet verplicht om je in te schrijven in het Handelsregister? Dan kun je ook een LEI aanvragen bij een buitenlandse LEI uitgevende instelling. Hier kunnen andere kosten aan verbonden zijn. Meer informatie over het aanvragen van een LEI bij een buitenlandse instelling vind je op de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation.

Moet ik mijn LEI jaarlijks verlengen?

Onder MiFID II ben je op basis van de huidige inzichten niet verplicht je LEI-registratie te verlengen. Als je besluit de LEI-registratie niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan je organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Ook met een ‘verlopen’ LEI kun je effectentransacties blijven uitvoeren. Je ontvangt ongeveer 60 dagen voor het verloop van de LEI een bericht vanuit de KvK, waarin de mogelijkheid wordt geboden de LEI-registratie te beëindigen. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van het beëindigingsformulier op de website van de KvK.

In bepaalde gevallen ben je verplicht je LEI jaarlijks te verlengen. Dit is het geval als je een rapportageverplichting hebt onder EMIR, bijvoorbeeld als je onderneming een derivatencontract heeft afgesloten met de Rabobank als tegenpartij. Met ‘derivaten’ worden hier rente-, valuta- en commodity-derivaten bedoeld. Aan het verlengen van de LEI zijn kosten verbonden. Deze kosten kun je vinden op www.kvk/lei en www.gleif.org.

Wat zijn de voordelen van het verlengen van mijn LEI?

Met een jaarlijkse verlenging blijven je gegevens up-to-date en je LEI actief. Hiermee verzeker je dat je ook producten of diensten kan afnemen waarvoor een ‘actieve’ LEI verplicht is, zoals rente-, valuta- en commodity-derivaten. Aan het opnieuw activeren van je LEI zijn hogere kosten verbonden dan het verlengen van je LEI.

Waarom zou ik mijn LEI niet verlengen?

Aan het verlengen van de LEI zijn jaarlijkse kosten verbonden. Onder MiFID II ben je echter op basis van de huidige inzichten niet verplicht je LEI te verlengen. Ook met een ‘verlopen’ LEI kun je gewoon effectentransacties blijven uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik geen actie onderneem na het bericht om de LEI te verlengen?

Als je geen actie onderneemt, krijgt de LEI automatisch de status ‘verlopen’. Met een verlopen LEI kun je onder MiFID II echter gewoon effectentransacties blijven uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik geen LEI heb?

Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties uitvoeren als je organisatie geen LEI heeft. Daarom verzoeken wij je zo snel mogelijk een LEI aan te vragen. Heb je inmiddels je LEI, geef deze dan zo snel mogelijk aan ons door.

Moet ik mijn LEI doorgeven?

Ja, je moet je LEI aan ons doorgeven. Dit kun je doen door contact op te nemen met je Rabobank en je ontvangstbewijs van de LEI naar de adviseur te sturen. Vermeld hierbij de volledige naam van je bedrijf, je effectenrekeningnummer en een kopie van het ontvangstbericht van de LEI, waarmee je aantoont dat deze LEI is uitgegeven aan je organisatie.

Wat gebeurt er als mijn onderneming ophoudt met bestaan?

Wanneer je onderneming wordt beëindigd, dan wordt ook je LEI volledig beëindigd. Gaat je onderneming fuseren of vindt er een wijziging van de rechtsvorm plaats, waarbij het Kamer van Koophandel nummer wordt gewijzigd, dan dien je voor de nieuwe rechtsvorm opnieuw een LEI aan te vragen.

Meer over LEI

Lees meer over MiFID II Lees meer op de website van de AFM Lees meer op de website van de KvK Lees meer op de website van de Global Legal Entity Identifier Foundation