MiFID II

Op 3 januari 2018 is de Europese wetgeving MiFID II in werking getreden. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het doel van MiFID II is beleggers beter te beschermen en de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken. Ook de Rabobank moet voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Dat betekent dat we de dienstverlening en informatieverstrekking op bepaalde onderdelen hebben aangepast. Hieronder lees je de belangrijkste veranderingen.

Belangrijke informatie

Meldingen over 10% waardedaling turbo’s of opties

Je ontvangt van ons een melding wanneer je optie positie of turbo met minimaal 10%, 20% en zo verder is gedaald, gemeten vanaf de (eerste) inname van deze posities.

Wat moet ik doen als ik deze melding ontvang?

De melding kan je ondersteunen bij je besluitvorming. Je kunt op basis hiervan bijvoorbeeld bepalen of je je optiepositie of turbo wilt behouden of aanpassen.

Koersen van producten met een hefboom, zoals opties en turbo’s, dalen en stijgen snel. Als belegger in hefboomproducten volg je de koersontwikkeling van je beleggingsproducten continu, om indien nodig of gewenst, snel je positie te kunnen aanpassen.

Kan ik deze meldingen uitzetten?

Als je belegt in opties of turbo’s, ontvang je meldingen bij een waardedaling van 10%, 20% en zo verder. Het is niet mogelijk om de meldingen uit te zetten. Je kunt er wel voor kiezen om in plaats van deze meldingen portefeuille-alerts te ontvangen. Een portefeuille-alert ontvang je als je totale beleggingsportefeuille 10%, 20% en zo verder in waarde daalt. Dit betekent in veel gevallen dat je minder meldingen ontvangt.

Je kunt je melding omzetten naar een portefeuille-alert binnen de online bankieren omgeving van de Rabobank via Beleggen > Instellingen > Berichten over je beleggingen. Je kunt deze instelling op ieder moment weer wijzigen.

Je bent en blijft altijd zelf volledig verantwoordelijk voor het tijdig nemen van maatregelen om je beleggingsverlies te beperken.

Waarom is mijn gemelde waardedaling niet in lijn met je eigen berekening?

De melding is op basis van de slotkoersen van de vorige dag. Hierdoor kan de informatie over de waardedaling afwijken van je eigen berekening op basis van de huidige koers. Daarnaast kunnen er ook verschillen ontstaan doordat de rendementsberekening voor deze meldingen wordt gedaan aan de hand van de Time Weighted Rate of Return (TWRR) methode. In het Nederlands wordt dit ook wel een ‘tijd gewogen rendementsberekening’ genoemd. Dit is de standaard binnen de financiële sector. Met deze methode wordt per dag een rendement berekend. Het rendement over een periode is dan gebaseerd op het rendement van de dagen binnen de periode, waarbij de omvang van je positie geen rol speelt. Vooral als je je positie tussentijds hebt vergroot of verkleind, kan de TWRR methode afwijken van je eigen berekening.

Voorbeeld

Als je op dag één 10% rendement met € 1 behaalt en op dag twee -10% met € 1.000, dan is het rendement na dag twee volgens TWRR 0%. Je zult echter een negatief resultaat zien van € 99,90. TWRR komt op 0% uit, omdat het rendement van beide dagen even zwaar telt. Het bedrag waarmee je belegt maakt niets uit.

Meldingen over 10% waardedaling beleggingsportefeuille

Je ontvangt in de volgende gevallen van ons een bericht als je portefeuille, gemeten vanaf het begin van het kwartaal, met 10%, 20% en zo verder daalt:

je belegt met vermogensbeheer (Rabo Beheerd Beleggen of Individueel VermogensBeheer)je belegt in opties of turbo’s en hebt ervoor gekozen om portefeuille-alerts te ontvangen in plaats van alerts voor waardedaling van de afzonderlijke optie of turbo

Wat moet ik doen als ik de portefeuille-alert ontvang?

Koersen dalen en stijgen. Bij een offensief of zeer offensief beleggingsprofiel zijn die fluctuaties sterker dan bij een defensief beleggingsprofiel. Het is belangrijk dat je hierbij je lange termijndoel in de gaten houdt. Als je belegt via vermogensbeheer kun je je doel en de haalbaarheid daarvan bekijken in de online bankieren omgeving van de Rabobank. Wij geloven niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost je uiteindelijk alleen maar geld.

Het is wel belangrijk dat het beleggingsprofiel van je portefeuille, en de bijbehorende fluctuaties die kunnen optreden, bij je passen. Beleg je via vermogensbeheer of beleggingsadvies en twijfel je of het beleggingsprofiel nog passend is? Neem dan contact op met je Rabobank.

Hoe berekenen wij de waardedaling voor de alerts?

De rendementsberekening voor deze alerts wordt aan de hand van de Time Weighted Rate of Return (TWRR) methode gedaan. In het Nederlands wordt dit ook wel een ‘tijd gewogen rendementsberekening’ genoemd. Met deze methode, de standaard binnen de financiële sector, wordt per dag een rendement berekend. Het rendement over een periode is dan gebaseerd op het rendement van de dagen binnen de periode. Bij (grote) stortingen of onttrekkingen in de portefeuille kan de uitkomst van deze rendementsberekening ingewikkeld zijn, ondanks dat deze wiskundig correct is.

Kan ik deze meldingen uitzetten?

Wil je deze meldingen niet meer ontvangen, bijvoorbeeld omdat je zelf je beleggingen continu volgt? Wij zijn verplicht je op de hoogte te houden van bepaalde waardedalingen. Daarom kun je deze meldingen niet uitzetten.

Aankopen complexe producten

Sommige beleggingsproducten zijn (zeer) complex. Denk bijvoorbeeld aan opties en turbo’s. De kans op verlies bij deze producten kan een stuk groter zijn dan bij minder complexe producten. Ook zijn deze producten niet voor ieder doel en voor iedere doelgroep geschikt. Succesvol beleggen in hefboomproducten vraagt de nodige expertise.

Wil je een order plaatsen in deze producten? Dan stellen wij je een aantal vragen over je kennis van en ervaring met het product. Ook laten wij weten voor welke type beleggers het product geschikt is. Zo kun je zelf bepalen of het product bij je past.

Als je voldoende kennis en ervaring hebt met het product en je behoort tot de doelgroep, dan kun je het product vervolgens aankopen. Heb je niet voldoende kennis of ervaring, of behoor je niet tot de doelgroep? Dan geven we een niet-blokkerende waarschuwing.

Inzicht in de kosten binnen beleggingsproducten

Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van beleggingskosten. Niet alleen de kosten van onze beleggingsdienstverlening, maar ook van de kosten binnen beleggingsproducten. Vandaar dat je zowel bij het plaatsen van een beleggingsorder als op je kostenoverzicht een gedetailleerde beschrijving van de kosten ziet. Hieronder lees je wat deze kosten inhouden.

Lopende Kosten

Beleg je in beleggingsfondsen? Dan heb je te maken met lopende kosten. Dit is een vergoeding voor de gemaakte kosten binnen het fonds. Denk bijvoorbeeld aan management fee en marketinguitgaven. De kosten worden betaald uit het totale fondsvermogen. De transactiekosten die het fonds maakt zijn hierin niet meegenomen.

Voor BNP turbo’s vallen de financieringskosten van de turbo binnen de lopende kosten van het product.

Interne transactiekosten

Interne transactiekosten zijn kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het beleggingsfonds. Deze kosten zitten verwerkt in de koers van het fonds.

Prestatievergoeding

Enkele beleggingsfondsen brengen ook een prestatievergoeding (ook wel: performance fee) in rekening. Als het fonds goed gepresteerd heeft, wordt deze vergoeding in mindering gebracht op het fondskapitaal. Deze prestatievergoeding staat los van de lopende kosten van een beleggingsfonds.

Spreadkosten

Beleggingsproducten als aandelen, obligaties en trackers werken met een bied- en laatprijs. Het gemiddelde van de bied- en laatprijs heet de middenkoers. De spreadkosten zijn het verschil tussen de middenkoers en de bied- of laatprijs.

Voor turbo’s worden de spreadkosten berekend op basis van het verschil tussen de aan- of verkoopprijs en de ‘fair value’ (ook wel: reële) waarde.

Valutakosten

Als je een beleggingstransactie doet in vreemde valuta die in euro wordt afgerekend, betaal je valutakosten. Deze bedragen 0,25% van het bruto transactiebedrag.

Raadpleeg elk kwartaal je portefeuille

Het is belangrijk dat je de ontwikkeling van je beleggingsportefeuille volgt. Dit kun je doen via Rabo Online Bankieren of via de papieren kwartaaloverzichten.

Maak je geen gebruik van Rabo Online Bankieren? Dan zijn wij wettelijk verplicht je te abonneren op de papieren kwartaaloverzichten. Zo blijf je goed op de hoogte van je beleggingen en krijg je inzicht in het rendement, de spreiding en de kosten.

Wil je de papieren kwartaaloverzichten niet langer ontvangen? Vraag dan Rabo Online Bankieren aan. Je kunt dit direct online regelen of hiervoor contact met ons opnemen. Je hebt dan altijd en overal toegang tot je beleggingen en je andere bankzaken.

Heb je al toegang tot de Rabo Online Bankieren omgeving, maar heb je gedurende een kwartaal niet ingelogd? Dan sturen we je een melding om dit alsnog te doen.

Rabo Online Bankieren aanvragenNeem contact met ons op
Onafhankelijk advies en afhankelijk advies

De beleggingsportefeuilles die Rabobank biedt op het gebied van vermogensbeheer (Individueel Vermogensbeheer, Rabo Beheerd Beleggen Basis, Actief en Actief Duurzaam) en op het gebied van beleggingsadvies (Individueel Advies Beleggen en Rabo Advies Beleggen) worden opgebouwd door een breed assortiment van beleggingstitels te analyseren. Wij hebben onder andere vele honderden beleggingsfondsen en indextrackers in ons adviesassortiment. We beoordelen deze titels (en vele alternatieven) periodiek op onder andere het rendement, de kosten, de kwaliteit van fondsmanagement en op diverse aspecten van de organisatie waarbinnen ze opereren. Zo zorgen wij voor een actueel aanbod van producten die goed aansluiten bij al onze selectiecriteria.

De managers van de beleggingsfondsen en indextrackers zijn geen onderdeel van de Rabobank en we hebben ook geen andere specifieke banden met hen. Ook ontvangen we geen vergoedingen vanuit de beleggingsfondsen, indextrackers of vanuit de organisaties die deze aanbieden. Onze enige bron van inkomsten is het directe tarief dat je ons betaalt. Daarmee worden deze beleggingsoplossingen gekwalificeerd als ‘onafhankelijk advies’.

Ook bieden wij Rabo RendeMix aan. In 2014 heeft Rabobank, na een zorgvuldig selectieproces van verschillende aanbieders van mixfondsen, gekozen om binnen Rabo RendeMix exclusief samen te werken met BlackRock. Omdat wij binnen Rabo RendeMix alleen de verschillende mixfondsen van BlackRock adviseren en geen vergelijking maken met andere fondsaanbieders, wordt Rabo RendeMix gekwalificeerd als ‘afhankelijk advies’. Wij ontvangen geen vergoedingen vanuit BlackRock. Ook bij Rabo RendeMix is het directe tarief dat je betaalt onze enige bron van inkomsten.

Verplicht aanvragen Legal Entity Identifier (LEI)

Alle financiële instellingen zijn verplicht om de effectentransacties van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Rabobank moet uw onderneming hierin identificeren met een Legal Entity Identifier. LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties voor je uitvoeren als je organisatie geen LEI heeft.

Beleg je via een zakelijke effectenrekening? Dan hebben wij je LEI nodig.

Lees meer over het aanvragen van een LEI

Meer over MiFID II