Betalingen naar Indonesië

Naam land: Indonesië
SEPA-Land: Nee
Landcode: ID
Muntsoort: IDR (Indonesische roepia)
Rekeningnummer aangeduid als: Rekening
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor Indonesië beschikbaar.

Kosten correspondentbank voor Indonesië

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA boven de €250,- overmaakt naar Indonesië, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Deze kosten bedragen €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- bedragen deze kosten €10,50. Daarnaast kan ook de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.