Betalingen naar Kosovo

Naam land: Kosovo
SEPA-Land: Nee
Landcode: XK
Muntsoort: EUR (Euro)
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 16 cijfers.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 20 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld XK05 1212 0123 4567 8906).

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Kosovo.

Ondanks dat Kosovo de euro als munt heeft, behoort Kosovo niet bij de landen die aan SEPA deelnemen.

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Kosovo, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact