Begrippenlijst

Leenbegrippen uitgelegd

Bureau Krediet Registratie

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze stichting registreert kredieten die verleent zijn aan consumenten en eventuele achterstanden op verstrekte leningen. Kredietverstrekkers kunnen deze informatie inzien.

Lees meer over het Bureau Krediet Registratie op www.bkr.nl

Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is mogelijk een passende oplossing wanneer u geld nodig heeft voor een of meer grote uitgaven. Weet u precies hoeveel geld u nodig heeft, dan spreekt met ons af dat u slechts één keer gebruikmaakt van uw krediet. U neemt dan ineens het hele bedrag op. Weet u juist niet precies hoeveel geld u wilt lenen? Dan kunt u met ons afspreken dat u meer dan eens gebruikmaakt van uw Doorlopend Krediet.

Lees meer over Doorlopend Krediet

Jaarlijks kostenpercentage

De totale kosten die u per jaar betaalt voor het krediet worden uitgedrukt in het jaarlijks kostenpercentage (JKP) van het kredietbedrag. Het percentage geeft aan hoeveel u periodiek gaat betalen om uw lening af te lossen. Met het JKP kunt u aanbieders met elkaar vergelijken.

Kredietlimiet

De kredietlimiet is de met u overeengekomen hoogte van uw krediet. Met een Persoonlijke Lening wordt dit bedrag in een keer overgeboekt naar uw betaalrekening. Bij de andere leningen heeft u de mogelijkheid om tot uw kredietlimiet zelf geld over te boeken via Rabo Internetbankieren of de Rabofoon.

Kwijtschelding bij overlijden

Mocht u overlijden, dan vervalt in veel gevallen de nog openstaande schuld van uw lening of krediet bij de Rabobank. Uw nabestaanden hoeven deze schuld dan niet aan ons terug te betalen. Het krediet of de lening stopt vervolgens.

Op wie is de kwijtschelding bij overlijden van toepassing?
In de overeenkomst, die wordt getekend bij het afsluiten van de lening of het krediet, spreken wij met u af of kwijtschelding bij overlijden van toepassing is. En zo ja, bij wiens overlijden wij kwijtschelden.

Sluit u het krediet of de lening af op meer namen? Dat zijn er diverse mogelijkheden. Wij kunnen met u afspreken dat één van de volgende mogelijkheden geldt:
- Kwijtschelding bij overlijden als één van beide contractanten overlijdt.
- Kwijtschelding bij overlijden als de hoofdcontractant overlijdt.
- Geen kwijtschelding bij overlijden.

Voorwaarden voor kwijtschelding bij overlijden:
Spreken wij met u af dat wij kwijtschelden bij overlijden? Dan gelden de volgende voorwaarden:
- De nog openstaande schuld  is niet hoger dan € 50.000.
- De overleden kredietnemer was bij het aangaan van een Doorlopend Krediet of Rabo HuisVoordeelKrediet nog geen 70 jaar (nog geen 75 jaar bij een Persoonlijke Lening).
- De overleden kredietnemer was nog geen 75 jaar.
- Het krediet loopt nog en is niet opgezegd door de kredietnemer(s) of door ons.

Wordt bij een overlijden niet aan al deze voorwaarden voldaan? Dan schelden wij de schuld niet kwijt. De schuld valt dan in uw nalatenschap. Uw erfgenamen moeten de schuld dus aan ons terugbetalen. Staat de schuld op twee namen? Dan blijft, naast uw erfgenamen, de ander persoonlijk ook aansprakelijk voor het hele bedrag.

Looptijd lening

De looptijd geeft aan in hoeveel maanden u de lening afbetaalt bij het vastgestelde leenbedrag, rente en maandtermijn. De looptijd van uw lening hangt af van de lening die u gekozen heeft: met een vaste of variabele rente. Bij het berekenen van de looptijd gaan wij er vanuit dat u tussentijds geen extra opnames doet.

Maandbedrag

Als u een lening afsluit, betaalt u elke maand aflossing en rente. Dit is het maandbedrag. Deze maandelijkse bedragen boeken wij automatisch van uw betaalrekening af. U kunt onbeperkt en zonder kosten extra aflossen. De maandbedragen veranderen hierdoor niet. De maandtermijn verandert ook niet als de rente verandert bij een lening met variabele rente.

Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u weet waar u aan toe bent. U leent eenmalig een bedrag en lost dit af in vaste termijnen tegen een vaste rente. Een heropname is niet mogelijk, dus u weet van tevoren precies wanneer uw lening weer is afgelost.

Lees meer over Persoonlijke Lening

Rabo HuisVoordeelKrediet

Het Rabo HuisVoordeelKrediet is een doorlopend krediet voor huiseigenaren met een variabele rente. Bij deze lening kunt u eenmalig een bedrag of vaker een bedrag opnemen. Weet u precies hoeveel geld u nodig heeft, dan spreekt u met ons af dat u slechts één keer gebruikmaakt van uw krediet. U neemt dan ineens het hele bedrag op. Weet u niet precies hoeveel geld u wilt lenen? Dan kunt u met ons afspreken dat u meer dan eens gebruikmaakt van uw Rabo HuisVoordeelKrediet.

Lees meer over Rabo HuisVoordeelKrediet

Rente

Als u een lening afsluit, heeft u de keuze uit een variabele rente en een vaste rente. Bij een variabele rente kunnen wij de rente van uw lening op elk moment verhogen of verlagen. Een vaste rente verandert niet gedurende de afgesproken looptijd van de lening. De variabele rente is meestal lager dan de vaste rente.

Lees meer over onze rentetarieven

Variabele rente

Een variabele rente kan hoger of lager worden. Een rentewijziging heeft geen invloed op het maandelijkse bedrag dat u betaalt aan rente en aflossing. Dit bedrag blijft hetzelfde. Wel heeft de rentewijziging invloed op de looptijd van uw lening. Als de rente wordt verhoogd, kan de looptijd langer worden. Als de rente wordt verlaagd, betaalt u de lening sneller af.

Vaste rente

Wilt u vooraf precies weten wanneer uw lening is afbetaald en tegen welke kosten? Dan kiest u voor een lening met een vaste rente. U kiest dan voor de Persoonlijke Lening. Met de Persoonlijke Lening staat de rente gedurende de looptijd van uw lening vast.

Contact

Rabobank