Schermuitleg Beheren

Op de pagina 'Beheren' kunt u zelf rekeningen toevoegen en ook bijwerken voor nog meer grip en inzicht in uw geldzaken. U kunt uw profiel wijzigen en uw gebruik van de mogelijkheden voor extra inzicht in uw geldzaken beëindigen.

Mijn toegevoegde rekeningen

Uw bij- en afschrijvingen van uw Rabobank rekeningen die gebruikt worden binnen de mogelijkheden voor extra inzicht worden iedere werkdag 's nachts automatisch bijgewerkt. U vindt deze rekeningen terug onder de pagina 'Inkomsten & Uitgaven - Mijn rekeningen'.
Voor nog meer grip op uw geldzaken kunt u bijvoorbeeld ook zelf een betaal- of spaarrekening toevoegen die u bij een andere bank heeft lopen. Dit doet u met de mogelijkheden onder 'Mijn toegevoegde rekeningen'. Deze rekeningen worden echter niet automatisch bijgewerkt, maar kunt u hier bijhouden door te kiezen voor 'Rekening(en) bijwerken'.

 • Overzicht toegevoegde rekeningen

  • Beheren

   1. Rekening(en) toevoegen 
   Als u op 'Rekening(en) toevoegen' klikt, kunt u een betaal- of spaarrekening die u bijvoorbeeld bij een andere bank heeft lopen, toevoegen.

   2. Rekening(en) bijwerken
   Wilt u een toegevoegde betaal- of spaarrekening bijwerken, klik dan op de knop.

   3. Rekening(en) bekijken
   Wilt u de gegevens van een al toegevoegde rekening bekijken, klik dan op de naam van de rekening. U ziet dan de detailgegevens van deze rekening. Dit zijn de naam van de bank waarbij u de rekening heeft lopen, de naam van de rekening zelf, het rekeningnummer, het type rekening (spaarrekening of betaalrekening) en in het geval van een spaarrekening het eventuele saldo.

   4. Rekening(en) verwijderen
   Wilt u een eerder toegevoegde betaal- of spaarrekening verwijderen, klik dan op het kruisje achter de rekening.

   5. Overzicht ondersteunde banken
   Klik op de link 'Bekijk de lijst' om een overzicht te krijgen van banken waarvan u uw rekeningen kunt toevoegen.

 • Bestand toevoegen met bij- en afschrijvingen van andere bank(en)

  • Beheren

   Wanneer u het bestand met daarin bij- en afschrijvingen wilt uploaden, klikt u op de button 'Bestand selecteren'. Er opent zich dan een Verkenner-venster. Zoek het juiste bestand op en selecteer dit. Het bestand wordt dan direct toegevoegd.

 • Bestand succesvol toegevoegd: vul gegevens bankrekeningen aan

  • Beheren

   U heeft uw betaal- of spaarrekening met bij- en afschrijvingen succesvol toegevoegd. In het scherm kunt u vervolgens de benodigde gegevens invullen voor deze bankrekening(en).

   1. Het bestand
   U kunt hier zien van welke bank de toegevoegde bankrekeningen zijn, hoeveel af- en bijschrijvingen er op de rekening(en) gemaakt zijn en over welke periode. U kunt deze gegevens niet bewerken.

   2. Nieuwe rekeningen
   Hieronder vindt u de rekeningen waarvan u zojuist voor het eerst bij- en afschrijvingen aan de mogelijkheden voor extra inzicht heeft toegevoegd. U kunt bepaalde gegevens van deze bankrekeningen aanpassen. Het gaat dan om de naam van de bankrekening, het type rekening en u kunt eventueel een saldo toevoegen als het om een toegevoegde spaarrekening gaat.

   3. Naam
   Geef de bankrekening een herkenbare naam. Deze naam ziet u terug in het overzicht van toegevoegde bankrekeningen.

   4. Betaal- of spaarrekening
   Geef hier aan of de toegevoegde rekening een spaar- of een betaalrekening is:

   • betaalrekening: de bij- en afschrijvingen op deze rekening worden toegevoegd aan de grafieken en aan de lijst van bij- en afschrijvingen bij het onderdeel 'Inkomsten & uitgaven', het onderdeel 'Budgetteren' en het onderdeel 'Vergelijken'.
   • spaarrekening: de bij- en afschrijvingen op deze rekening worden toegevoegd aan het onderdeel 'Inkomsten & uitgaven' en aan het onderdeel 'Spaarpotten', zodat u er spaarpotten op aan kunt maken om zo makkelijker en slimmer te sparen.

   5. Saldo
   Als u een spaarrekening heeft toegevoegd, kunt u hier het saldo van de rekening invullen. Dit saldo staat namelijk niet in het bestand van de toegevoegde bij- en afschrijvingen. U kunt dit saldo gebruiken op de pagina 'Spaarpotten', waar u uw spaargeld in spaarpotten kunt verdelen over de verschillende spaarrekeningen. Daarvoor dient er echter wel een saldo bekend te zijn voor deze spaarrekening.

   6. Wijzigingen opslaan
   Klik op 'Wijzigingen opslaan' om de toegevoegde rekening en de aanvullende informatie op te slaan.

   7. Bijgewerkte rekeningen
   Dit zijn de rekeningen die u al eerder heeft toegevoegd. Deze rekeningen worden bijgewerkt als u een bestand heeft opgevoerd met daarin de bij- en afschrijvingen van deze rekeningen. Eventuele dubbele bij- en afschrijvingen, bijvoorbeeld omdat een deel van de bij- en afschrijvingen in het toegevoegde bestand al eerder door u zijn toegevoegd, worden eruitgehaald. Zo beschikt u altijd over de juiste informatie.

   8. Automatisch bijgewerkte rekeningen
   U ziet hier welke Rabobank rekeningen automatisch bijgewerkt worden. U vindt deze bankrekeningen terug op de pagina 'Inkomsten & uitgaven' onder 'Rekeningen'. Dit zijn alle rekeningen die u binnen uw rekeningenoverzicht in Rabo Internetbankieren terugziet. Het bijwerken van de bij- en afschrijvingen op deze rekeningen binnen de mogelijkheden voor extra inzicht gebeurt 's nachts op iedere werkdag. U ziet dus niet de actuele situatie van uw bij- en afschrijvingen. Deze kunt u wel terugzien in uw rekeningoverzicht binnen Rabo Internetbankieren.

   Uw bij- en afschrijvingen worden volgens onderstaand schema bijgewerkt. In de weekenden en tijdens feestdagen vindt er geen bijwerking van uw bij- en afschrijvingen plaats.

   Bij- en afschrijvingen verwerkt op:Zichtbaar op:
   zaterdag, zondag, maandagdinsdag
   dinsdagwoensdag
   woensdagdonderdag
   donderdagvrijdag
   vrijdagzaterdag

   9. Naar overzicht toegevoegde rekeningen
   Met de link 'Mijn toegevoegde rekeningen' gaat u terug naar het overzicht van uw toegevoegde rekeningen.

Mijn profiel

 • Uw profiel invullen of wijzigen

  • Beheren

   U kunt uw uitgaven vergelijken met andere Rabobank klanten die net als u hun bij- en afschrijvingen hebben ingedeeld in logische categorieën. Om de vergelijking zo relevant mogelijk voor u te maken, vragen we alle gebruikers van deze service een profiel in te vullen. Op basis hiervan kunt u uw uitgaven vergelijken met anderen die in een vergelijkbare gezinssamenstelling wonen, in dezelfde leeftijds- en inkomstencategorie vallen, hetzelfde geslacht hebben en in dezelfde regio wonen.

   Zo werkt het
   Vergelijken gebeurt op basis van de gegevens die in uw profiel staan en uw bij- en afschrijvingen die u in categorieën ingedeeld heeft. Deze gegevens worden meegenomen in het vergelijken, zodat u uw uitgaven kunt vergelijken met andere personen met eenzelfde profiel. En zodat andere Rabobank klanten die hun bij- en afschrijvingen hebben ingedeeld in categorieën zich op hun beurt weer kunnen vergelijken met anderen.

   Volledig anoniem
   Dit gebeurt volledig anoniem. Niemand kan zien met welke gebruikers hij vergeleken wordt en wat de inkomsten en uitgaven per individuele gebruiker zijn. Andere gebruikers krijgen dus geen inzage in uw gegevens. Uw privacy is geborgd.

 • Depersonaliseren

  • Beheren

   Depersonaliseren profiel
   Wilt u niet dat uw gegevens worden meegenomen in de vergelijking van anderen, dan kunt u uw profiel zoveel mogelijk depersonaliseren. Maak hiervoor de volgende velden leeg:

   • Leeftijd
   • Postcode
   • Gezinssamenstelling

   Dit doet u door te klikken op het pijltje achter deze velden. Er verschijnt nu een keuzelijst per veld. Selecteer de optie 'onbekend' in de keuzelijst en klik daarna op 'Opslaan'. U heeft uw profielgegevens nu dusdanig gedepersonaliseerd dat deze nauwelijks nog in vergelijkingen gebruikt worden.
   U kunt uw uitgaven wel gewoon blijven vergelijken met anderen. Heel eenvoudig door in het onderdeel 'Vergelijken' in de verschillende velden aan te geven waarmee u uw uitgaven wilt vergelijken. Klik hiervoor op de pijltjes bij de verschillende velden en selecteer de gewenste waarde.