Schermuitleg Budgetteren

Schermuitleg 'Mijn budgetten'

Budgetteren

Wilt u besparen? Of bepaalde uitgaven beter bewaken? En weet u al precies welke uitgaven het betreft? Voeg dan op de pagina 'Mijn budgetten' één of meer budgetten toe, zodat u uw uitgaven in de gaten kunt houden. U geeft aan hoeveel u maximaal wilt uitgeven aan één subcategorie en kunt vervolgens de status hiervan volgen op de pagina 'Mijn budgetten'. U ziet hier in één oogopslag hoe uw toegevoegde budgetten ervoor staan:

 • Hoeveel mag u nog uitgeven aan specifieke subcategorieën?
 • Zijn er budgetten waarvoor u de door u gestelde limiet bereikt heeft?
 • Bent u voor bepaalde subcategorieën over uw ingestelde budget gegaan?
 • Budget toevoegen

  • Budgetteren

    

   1. Budget toevoegen

   Voeg een budget toe door te klikken op 'Budget toevoegen'.

    Budgetteren

   1. Categorie

   Kies een subcategorie waarvoor u een budget wilt toevoegen. U kunt geen budgetten instellen per categorie. U dient dus altijd een subcategorie te kiezen.

   2. Bedrag

   Vul hier het bedrag in dat u maximaal wilt uitgeven aan de gekozen subcategorie. Dit wordt uw budget.

   3. Periode

   U kunt hier aangeven of u het budget per maand of per jaar wilt instellen voor deze subcategorie. Als u uitgaven heeft die u niet strikt over één maand kunt verdelen, is het handig om het budget voor een heel jaar mee te geven. Denk bijvoorbeeld aan kleding. De ene maand geeft u hier wellicht meer geld aan uit dan de andere. U bepaalt dan hoeveel u hier op jaarbasis aan uit wilt geven. Dit bedrag vult u in en wordt dan automatisch over twaalf maanden verspreid. Het bedrag per maand ziet u terug in uw overzicht van budgetten.

   4. Opslaan

   Kies voor 'Opslaan' als u het budget wilt toevoegen.

   5. Annuleren

   Kies voor 'Annuleren' als u het ingevulde budget niet wilt toevoegen. 

 • Overzicht 'Mijn budgetten'

  • Budgetteren 

   U ziet op de pagina 'Mijn budgetten' een overzicht van de door u toegevoegde budgetten en de status van deze budgetten in de huidige maand.

   1. Budget toevoegen
   Voeg een budget toe door te klikken op 'Budget toevoegen'.
   2. Maandaanduiding
   Uw budgetten worden standaard per maand getoond. Wilt u kijken hoe uw budgetten zich op jaarbasis ontwikkelen, klik dan op 'Toon budget per jaar'. Dit is vooral handig voor uitgaven die u niet strikt over één maand kunt verdelen. Denk bijvoorbeeld aan kleding. De ene maand geeft u hier wellicht meer geld aan uit dan de andere. Door te kijken hoe u er op jaarbasis voor staat, kunt u kijken of u nog binnen het door u opgegeven budget blijft.
   3. Wilt u inzicht in hoe uw budgetten er vorige maand of een jaar geleden voor stonden, dan klikt u eenvoudig op de pijltjes om naar de gewenste periode te navigeren. Let op, het overzicht toont alleen de budgetten die u nú heeft ingesteld. Heeft u budgetten in het verleden verwijderd, dan zijn deze niet meer zichtbaar. U kunt deze budgetten dus niet meer terughalen en inzien. Wilt u vervolgens terug naar uw huidige budgetten, klik dan op 'Huidige maand'.
   4. Budget per categorie
   In de horizontale balk wordt met een kleur aangegeven hoe het ervoor staat met uw budgetten voor die specifieke categorie. Hoe meer de balk gekleurd of volgelopen is, hoe meer u al uitgegeven heeft van uw budgetten voor die categorie.
   5. Achter de balk van de categorie ziet u onder 'Mijn budgetten' uw totale budget voor deze categorie.
   6. Bij 'Mijn werkelijke uitgaven' staan uw werkelijke uitgaven voor deze categorie.
   7. Wanneer u één of meer budgetten binnen een categorie heeft overschreden, ziet u een rood uitroepteken achter de categorie staan. Als u hier met uw muis op klikt, ziet u met welk bedrag het budget is overschreden.
   8. Budget per subcategorie
   Wilt u uw budgetten binnen één categorie bekijken, klik dan op het plus-teken voor de categorie. U ziet nu de budgetten verschijnen die u voor verschillende subcategorieën heeft toegevoegd binnen één categorie.
   9. Ook ziet u nu onder 'Mijn budgetten' per budget wat het bedrag is dat u maximaal aan deze subcategorie wilt uitgeven.
   10. Onder 'Mijn werkelijke uitgaven' ziet u wat uw daadwerkelijke uitgaven tot nu toe zijn.
   11. Wilt u uw uitgaven voor een budget beter bekijken, klik dan op de balk van het budget. U komt nu terecht in de grafiek 'Uitgaven' binnen het onderdeel 'Inkomsten en uitgaven'. Zo kunt u uw uitgaven die horen bij de subcategorie waarvoor u het budget heeft ingesteld, beter bekijken. U kunt in het overzicht van afschrijvingen de bijbehorende betalingen zien.
   12. Budget wijzigen
   Om uw budget te wijzigen, klikt u op Pen icoontje. Zo kunt u bijvoorbeeld uw budget verhogen of verlagen.
   13. Budget verwijderen
   Om uw budget uit het overzicht te verwijderen, klikt u op Kruisje icoontje. Uw uitgaven voor dit eerder toegevoegde budget worden dan niet meer bewaakt.
   14. Budgetten inklappen
   Wilt u alle separate budgetten voor één categorie niet meer zien, klik dan op het min-teken voor de categorie. De subcategorieën klappen in en u ziet dan alleen nog de statusbalk van de categorie.

 

Schermuitleg 'Mijn maandoverzicht'

Budgetteren

Weet u nog niet waarop u kunt besparen? Maak dan een maandoverzicht. Hiermee krijgt u een goed overzicht van uw  gemiddelde maandelijkse inkomsten en uitgaven van de voor u belangrijkste posten. Dit kan u helpen om te bepalen of, en zo ja waarop u kunt besparen. U heeft een maandoverzicht in vijf minuten gemaakt. En vanuit uw maandoverzicht kunt u vervolgens een budget toevoegen. Hiermee geeft u aan hoeveel geld u per maand maximaal aan een bepaalde subcategorie wilt uitgeven.

Start het maken van een maandoverzicht door te klikken op 'Maak een maandoverzicht'.

 • Stap 1: Rekeningen

  • Budgetteren 

   U maakt een maandoverzicht in vier stappen. Kies in de eerste stap 'Rekeningen' van welke rekeningen u de bij- en afschrijvingen wilt meenemen in uw maandoverzicht.

   Vink de rekeningen aan die u wilt meenemen en klik op 'Naar inkomsten' om door te gaan naar stap twee.

 • Stap 2: Inkomsten

  • Budgetteren 

   Dit is stap twee van het maken van een maandoverzicht. Hier ziet u per subcategorie uw gemiddelde inkomsten over de afgelopen twaalf maanden. Hiervoor zijn al uw bijschrijvingen op de door u geselecteerde rekeningen van de laatste twaalf maanden opgeteld en gedeeld door twaalf.

   Alle subcategorieën waarin u in de afgelopen twaalf maanden bijschrijvingen heeft gehad, zijn automatisch voor u aangevinkt. Controleer de subcategorieën. Klik hiervoor op het plus-teken voor de categorie. De bijbehorende subcategorieën klappen dan open en u kunt ze eventueel aan- of uitvinken. U klapt de categorie weer in door op het min-teken voor de categorie te klikken.

   Wilt u nog niet aangevinkte categorieën meenemen in uw maandoverzicht, vink deze dan aan. Als u reeds aangevinkte inkomsten niet mee wilt nemen in uw maandoverzicht, kunt u deze eenvoudigweg uitvinken. Bijvoorbeeld als u uw vakantiegeld niet wilt meenemen in de berekening van uw gemiddelde maandinkomsten.

   Klik op 'Naar uitgaven' om door te gaan naar stap drie.

 • Stap 3: Uitgaven

  • Budgetteren 

   In stap drie doet u hetzelfde als in stap twee, maar dan voor uw uitgaven. U ziet dus per subcategorie uw gemiddelde uitgaven over de afgelopen twaalf maanden terug. Hiervoor zijn al uw afschrijvingen op de door u geselecteerde rekeningen van de laatste twaalf maanden opgeteld en gedeeld door twaalf.

   Alle subcategorieën waar in de afgelopen twaalf maanden afschrijvingen op heeft gehad, zijn alvast automatisch voor u aangevinkt. Controleer de subcategorieën. Klik hiervoor op het plus-teken voor de categorie. De bijbehorende subcategorieën klappen dan open en u kunt ze eventueel aan- of uitvinken. U klapt de categorie weer in door op het min-teken voor de categorie te klikken.

   Wilt u nog niet aangevinkte categorieën meenemen in uw maandoverzicht, vink deze dan aan. Als u reeds aangevinkte uitgaven niet mee wilt nemen in uw maandoverzicht, kunt u deze eenvoudigweg uitvinken.
   Categorieën waar u momenteel al een budget voor heeft aangemaakt, kunt u niet uitvinken.

   Klik op 'Naar maandoverzicht' om door te gaan naar stap vier.

 • Stap 4: Mijn maandoverzicht

  • Budgetteren 

   U ziet in stap vier in één oogopslag hoe u er per maand gemiddeld voor staat.

   1. Mijn gemiddelde inkomsten per maand
   Uw gemiddelde inkomsten per maand zijn berekend aan de hand van de bijschrijvingen op de door u geselecteerde rekening(en) van de afgelopen twaalf maanden, gedeeld door twaalf.
   Let op: het betreft hier alleen de inkomsten waarvan u heeft aangegeven ze mee te willen nemen in het overzicht. Heeft u bepaalde subcategorieën eerder bewust niet aangevinkt óf uitgevinkt, dan zijn bijschrijvingen die daaronder vallen niet meegenomen in uw maandoverzicht.

   2. Ingestelde inkomsten
   U ziet hier nogmaals uw gemiddelde bedrag aan inkomsten. U kunt dit bedrag aanpassen. Bijvoorbeeld omdat u weet dat uw salaris binnenkort gaat veranderen. Klik op 'Inkomsten wijzigen' en vul het bedrag in dat u aan inkomsten mee wilt nemen in het maandoverzicht. U kunt het bedrag altijd weer naar boven of beneden bijstellen. Wilt u het berekende bedrag aan maandinkomsten weer terugplaatsen, vul dan hier het bedrag in dat u aan gemiddelde inkomsten heeft.

   3. Mijn gemiddelde uitgaven per maand
   Hier ziet u een overzicht van uw gemiddelde maanduitgaven voor de door u geselecteerde subcategorieën. De uitgaven zijn berekend aan de hand van de afschrijvingen op de door u geselecteerde rekening(en), die onder de betreffende subcategorie zijn ingedeeld. Hiervan zijn de afschrijvingen van de laatste twaalf maanden bij elkaar opgeteld en door twaalf gedeeld.
   Let op: heeft u bepaalde subcategorieën eerder bewust niet aangevinkt óf uitgevinkt, dan zijn uitgaven die daaronder vallen niet meegenomen in uw maandoverzicht.

   4. Toegevoegde budgetten
   U kunt hier aangeven voor welke uitgaven u een budget wilt instellen. Klik op 'Budget toevoegen' achter de subcategorie waarvoor u een budget wilt instellen.

   5. Ingestelde budgetten
   Heeft u al een budget toegevoegd, dan ziet u de knop 'Ingesteld' met daarachter het door u ingestelde budget. Wilt u dit budget wijzigen, klik dan op 'Ingesteld'.

   6. Wijzigingen
   Wilt u toch een aantal uitgevinkte inkomsten meenemen of wilt u juist niet aangevinkte uitgaven toch mee laten tellen of verwijderen? Geen probleem. U kunt uw maandoverzicht simpel bijstellen door te klikken op de tabbladen van één van de voorgaande stappen.