Vraag en antwoord Budgetteren

Vragen over Mijn maandoverzicht

 • Wat is een maandoverzicht?

  • In een maandoverzicht ziet u wat uw gemiddelde inkomsten en uitgaven per maand zijn (berekend over de afgelopen twaalf maanden) voor de voor u belangrijkste subcategorieën. Zo ziet u in één oogopslag wat u gemiddeld per maand overhoudt of tekortkomt en kunt u makkelijk bepalen hoeveel en waar u op kunt bezuinigen.

 • Hoe maak ik een maandoverzicht?

  • U maakt een maandoverzicht in een aantal eenvoudige stappen:

   1. Ga naar het tabblad 'Mijn maandoverzicht' en klik op 'Maak een maandoverzicht'.
   2. U kiest vervolgens welke betaalrekeningen u mee wilt nemen in uw maandoverzicht.
   3. U kiest hierna welke inkomsten u wilt meenemen in uw maandoverzicht. Alle subcategorieën waarin u de afgelopen twaalf maanden inkomsten heeft gehad, staan alvast voor u aangevinkt. Wilt u deze toch niet meenemen, dan kunt u het vinkje weghalen.
   4. Deze stap herhaalt u ook nog eens voor uw uitgaven.

   Na deze stappen wordt automatisch berekend wat het gemiddelde is van uw inkomsten en uitgaven van de door u gekozen subcategorieën. Hiervoor worden alle bij- en afschrijvingen van de door u aangevinkte subcategorieën op de door u aangewezen rekening(en) van de laatste twaalf maanden bij elkaar opgeteld en gedeeld door twaalf.  

      5.    Uw gemiddelde inkomsten en uitgaven worden op één pagina gepresenteerd. 

   Zo krijgt u een helder overzicht van uw gemiddelde inkomsten en uitgaven en kunt u makkelijk bepalen of en zo ja, hoeveel en waarop u kunt bezuinigen. U kunt vanuit dit overzicht ook budgetten toevoegen. Klik hiervoor op de knop 'Budget toevoegen' achter de subcategorie waarvoor u een budget wilt toevoegen.

 • Hoeveel tijd kost het me om een maandoverzicht te maken?

  • Het maken van een maandoverzicht heeft u in vijf minuten gedaan. U hoeft alleen aan te vinken wat u hierin terug wilt zien. Het maandoverzicht wordt vervolgens automatisch voor u berekend.

 • Hoe worden mijn gemiddelde inkomsten en uitgaven berekend?

  • Uw gemiddelde inkomsten en uitgaven worden als volgt berekend:

   • u geeft aan welke rekening(en) u wilt meenemen in uw maandoverzicht
   • u geeft aan welke subcategorieën u voor uw inkomsten wilt terugzien
   • u geeft aan welke subcategorieën u voor uw uitgaven wilt terugzien

   Vervolgens worden alle bij- en afschrijvingen binnen één subcategorie op de door u aangewezen rekening(en) van de laatste twaalf maanden bij elkaar opgeteld en gedeeld door twaalf. Zo is het bedrag voor uw gemiddelde inkomsten en uitgaven in zijn totaliteit en per subcategorie opgebouwd.

 • Waarom kan ik mijn berekende inkomsten aanpassen?

  • Wellicht verandert uw salaris binnenkort. Of wilt u kijken of u van een kleiner inkomen rond kunt komen, omdat u wilt besparen. Dan kunt u uw gemiddelde inkomen naar boven of naar beneden bijstellen en zien wat voor effect dit heeft op uw gemiddelde maandelijkse inkomsten en uitgaven.

 • Kan ik mijn maandoverzicht aanpassen?

  • Ja. Wilt u een aantal subcategorieën toch nog meenemen in uw overzicht of juist verwijderen? Of een betaalrekening toevoegen of verwijderen? Ga dan naar het tabblad 'Rekeningen', 'Inkomsten' of 'Uitgaven' om hier de wijzigingen door te voeren. Uw maandoverzicht wordt hierop aangepast.

 • Het lukt me niet een subcategorie onder 'Uitgaven' te verwijderen?

  • Waarschijnlijk heeft u een budget ingesteld voor de subcategorie die u uit uw maandoverzicht wilt verwijderen. In dat geval kunt u de subcategorie niet verwijderen. Wilt u de subcategorie toch uit uw maandoverzicht halen, verwijder dan eerst het budget. U kunt daarna de subcategorie uitvinken onder 'Uitgaven' zodat deze niet meer in uw maandoverzicht meegenomen wordt.

Vragen over Mijn budgetten

 • Hoe kom ik weer bij mijn widgets?

  • Wilt u uw widgets bekijken, klik dan op de knop 'Internetbankieren' in de oranje balk. U komt dan op de startpagina van Internetbankieren, waar uw widgets staan.

 • Wat zijn budgetten?

  • Een budget is een bedrag dat u maximaal per maand of per jaar wilt uitgeven aan een subcategorie.

 • Hoe voeg ik een budget toe?

  • U kunt op twee manieren een budget toevoegen:

   1. Weet u al waarop u kunt besparen, ga dan naar het onderdeel 'Mijn budgetten' en klik op de knop 'Budget toevoegen'.
   2. U kunt vanuit uw maandoverzicht ook budgetten toevoegen. Dit doet u door in het overzicht dat u krijgt bij stap 4, te klikken op de knop 'Budget toevoegen', achter de subcategorie waarvoor u een budget wilt toevoegen.

   Er opent zich dan in beide gevallen een nieuwe pagina waar u uw budget kunt instellen:

   1. Kies hier de subcategorie waarvoor u een budget wilt toevoegen.
   2. Geef aan wat u maximaal wilt uitgeven aan de gekozen subcategorie.
   3. U kunt hier aangeven of u het budget per maand of per jaar wilt instellen voor deze subcategorie. Als u uitgaven heeft die u niet strikt over één maand kunt verdelen, is het handig om het budget op jaarbasis in te stellen. Denk bijvoorbeeld aan kleding. De ene maand geeft u hier wellicht meer geld aan uit dan de andere. U bepaalt dan hoeveel u hier op jaarbasis aan uit wilt geven. Dit bedrag vult u in en wordt dan automatisch over twaalf maanden gesplitst. Het bedrag per maand ziet u terug in uw overzicht van budgetten.
   4. Klik op 'Opslaan' om het budget toe te voegen.

   U ziet het budget terug op de pagina 'Mijn budgetten', onder de bijbehorende categorie.

 • Wat is het verschil tussen budget op jaarbasis en maandbasis?

  • U kunt bij het instellen van het budget aangeven of u het budget wilt instellen per maand of per jaar. Als u uitgaven heeft die u niet strikt over één maand kunt verdelen, is het handig om het budget op jaarbasis in te stellen. Denk bijvoorbeeld aan kleding. De ene maand geeft u hier wellicht meer geld aan uit dan de andere. U bepaalt dan hoeveel u hier op jaarbasis aan uit wilt geven. Dit bedrag vult u in en wordt automatisch over twaalf maanden gesplitst. Het bedrag per maand ziet u terug in uw overzicht van budgetten.

   Op de pagina 'Mijn budgetten' ziet u de status van uw budgetten per maand. Wilt u de voortgang van uw jaarbudget zien, kies dan voor 'Toon budget per jaar'. U ziet dan hoe u ervoor staat met uw budget voor het gehele jaar.

 • Kan ik een budget maken voor één categorie?

  • Nee. U kunt alleen budgetten instellen voor een subcategorie. Niet voor een categorie.

 • Kan ik een budget wijzigen?

  • Ja. Klik hiervoor op Pen icoontje achter het budget om het budget te wijzigen.

 • Kan ik een budget verwijderen?

  • Ja. Klik hiervoor op Kruisje icoontje en uw budget wordt verwijderd. U kunt het budget nu niet meer bekijken.

 • Krijg ik een seintje als ik mijn maximale budget heb bereikt?

  • U krijgt geen signaal via e-mail of sms als u uw budget benadert of eroverheen gaat. Wel ziet u in de statusbalk een uitroepteken staan dat aangeeft dat u over uw budget bent gegaan. En u kunt ook de status van uw budget volgen op uw startpagina van internetbankieren. Zo ziet u direct na inloggen op Rabo Internetbankieren hoe uw budget ervoor staat. U doet dit via 'Mijn widgets' - 'Widget toevoegen' op uw startpagina van internetbankieren. U vindt hier de 'Budget widget' terug.

 • Kan ik zien welke uitgaven bij mijn budget horen?

  • Ja. Wanneer u klikt op de statusbalk van uw budget, komt u in de grafiek 'Uitgaven' terecht binnen het onderdeel 'Inkomsten & uitgaven'. U krijgt hier een grafische weergave te zien van uw uitgaven voor dit betreffende budget, inclusief een overzicht van de bijbehorende afschrijvingen.

 • Wat betekenen de kleuren in de balken in mijn overzicht van budgetten?

  • De kleuren in het budget komen overeen met de kleuren van een categorie en subcategorie, zoals u die ook terugziet in de grafieken onder 'Inkomsten & uitgaven'. De mate waarin de balk gevuld is met een kleur geeft aan wat de status van uw budget is:

   • Is de balk niet gevuld met deze kleur, dan heeft u nog geen uitgaven gehad voor het betreffende budget.
   • Is de balk deels gevuld, dan heeft u wel uitgaven, maar heeft u nog ruimte binnen uw budget.
   • Wanneer de balk geheel gevuld is, dan kan dat betekenen dat u precies aan het maximale bedrag zit dat u heeft ingesteld voor dit budget óf dat u er overheen bent. In dat laatste geval staat er een oranje uitroepteken achter het budget.

   U kunt achter de balk zien wat u precies heeft uitgegeven en wat u gebudgetteerd heeft.

 • Hoe volg ik mijn budgetten op de startpagina van internetbankieren?

  • Als u budgetten heeft toegevoegd, kunt u de voortgang ervan volgen op uw startpagina van Rabo Internetbankieren. Hiervoor plaatst u een widget op uw startpagina. U kunt meerdere 'Budget' widgets toevoegen op uw startpagina. Widgets zijn kleine functionaliteiten die u specifieke informatie geven over voor u belangrijke onderwerpen. Zo kunt u direct na inloggen zien hoe bijvoorbeeld uw budget ervoor staat. U hoeft deze informatie niet zelf op te zoeken, deze wordt nu overzichtelijk op één plek aan u gepresenteerd.

   Er zijn twee widgets om uw budgetten op uw startpagina te volgen. Eén widget die u de status van één specifiek budget toont. En één widget dit u in één keer de status van al uw budgetten laat zien.

   U voegt een widget in een paar eenvoudige stappen toe:

   1. Ga naar uw startpagina van Rabo Internetbankieren.
   2. Kies binnen 'Mijn widgets' voor 'Widget toevoegen'.
   3. Zoek de widget in de bibliotheek op en klik op 'Widget toevoegen'. De widgets heten 'Budget' en 'Status budgetten'.
   4. Kies die widget die u wilt toevoegen en klik op ‘Toevoegen’.

   De widget is nu toegevoegd.

   U hoeft nu alleen de widget nog maar in te stellen. Kies hiervoor in de widget via 'Instellingen' het budget dat u hier wilt volgen. U ziet nu direct na inloggen hoe u ervoor staat.