Schermuitleg Inkomsten & uitgaven

U bevindt zich in het onderdeel Inkomsten & Uitgaven. Hier kunt u uw inkomsten en uitgaven op hoofdniveau bekijken en, wanneer u dat wilt, gedetailleerd inzoomen op bepaalde inkomsten en uitgaven.

Inkomsten & uitgaven

 • Overzichtspagina

  • Inkomsten en uitgaven

   1. Grafieken
   Uw inkomsten en uitgaven worden getoond aan de hand van vier verschillende grafieken: Inkomsten & uitgaven, Inkomsten, Uitgaven en Vaste & variabele uitgaven.

   2. Lijst met bij- en afschrijvingen
   Bij iedere grafiek ziet u een overzicht van uw bij- en afschrijvingen. In dit overzicht vindt u alle bij- en/of afschrijvingen terug van de op dat moment getoonde grafiek.

   3. Wijzigen
   U kunt nog niet ingedeelde bij- en afschrijvingen indelen in voor u logische categorieën. Ook kunt u uw bij- of afschrijving verdelen over meerdere categorieën. Zo krijgt u een nog completer beeld van uw inkomsten en uitgaven.

   U kunt de indeling van uw bij- en afschrijvingen wijzigen door op de bij- en afschrijving te klikken of door op het icoontje Pen icoontje te klikken. Er opent zich nu een nieuw scherm waarin u de wijzigingen kunt doorvoeren.

   Zo kunt u:

   • de bij- of afschrijving aan de juiste (sub)categorie toewijzen of de bestaande (sub)categorie wijzigen in een andere (sub)categorie
   • een label aan de bij- of afschrijving toevoegen of een bestaande label verwijderen
   • het bedrag van de bij- of afschrijving over twee of meer (sub)categorieën splitsen

   4. Periode in de grafieken aanpassen
   U kunt de periode die in de grafieken getoond wordt, aanpassen. Deze instellingen worden onthouden gedurende uw bezoek. Tijdens een vervolgbezoek worden de grafieken weer standaard over de laatste 6 maanden getoond.

   5. Rekeningen wel/niet tonen in grafieken
   Standaard worden de grafieken en het overzicht van bij- en afschrijvingen opgebouwd uit  alle bij- en afschrijvingen van uw betaal- en spaarrekeningen die u ook ziet binnen uw Rabo Internetbankieren. Wilt u de bij- en afschrijvingen van één of meer rekeningen niet meenemen in de grafieken en bijbehorend overzicht van bij- en afschrijvingen, dan kunt u dat hier instellen. U beslist zelf welke rekeningen u meeneemt in de grafieken voor extra inzicht. Klik hiervoor op de link 'Mijn rekeningen'.

   6. Mijn labels wel/niet tonen in grafiek
   Heeft u labels toegevoegd aan uw bij- en afschrijvingen, dan kunt u hier aangeven welke labels u in de grafiek wilt terugzien. De grafiek en het bijbehorende overzicht van bij- en afschrijvingen tonen dan de bij- en afschrijvingen die dit label hebben. 

   7. Zoeken
   Wilt u binnen de geselecteerde grafiek en bijbehorende lijst van bij- en afschrijvingen één specifieke bij- of afschrijving beter bekijken? Maar kunt u deze niet direct vinden? Gebruik dan de  zoekmogelijkheid via de link 'Zoeken'. U kunt zoeken op omschrijving van de bij- en afschrijving, op bedrag, of op beide.

   Let op, er wordt alleen gezocht binnen de bij- en afschrijvingen die horen bij de op dat moment getoonde grafiek. 

   8. Datum
   U ziet hier de datum van de bij- en afschrijvingen. De laatst opgehaalde bij- en afschrijvingen worden als eerste getoond. U kunt deze weergave aanpassen door op de bijbehorende pijltjes te klikken.

   9. Omschrijving
   U ziet hier de omschrijving van de bij- en afschrijvingen. U kunt hierop sorteren door op de bijbehorende pijltjes te klikken.

   10. Categorie-indeling
   U ziet hier de categorie en subcategorie waarin de bij- en afschrijvingen zijn ingedeeld. U kunt sorteren op subcategorie door te klikken op de bijbehorende pijltjes.

   11. Label
   U ziet hier de labels die u aan de verschillende bij- en afschrijvingen heeft toegevoegd.

   12. Rekening
   U ziet hier het rekeningnummer van de betaalrekening waar de bijschrijving op is gestort of waar de afschrijving van af is gehaald. U kunt ook deze kolom sorteren door op de bijbehorende pijltjes te klikken.

   13. Bedrag
   U ziet hier het bedrag van de bij- en afschrijvingen. U kunt hierop sorteren door op de bijbehorende pijltjes te klikken.

   Originele bij- of afschrijving
   Dit icoon Haakje rechts icoontje geeft aan dat het een originele bij- of afschrijving betreft die door u is gesplitst en opnieuw is ingedeeld. Deze bij- of afschrijving ziet u niet meer in de grafiek, maar nog wel in het overzicht.

   Gesplitste of opnieuw ingedeelde bij- of afschrijving
   Dit icoon Haakje links icoontje geeft aan dat het een gesplitste bij- of afschrijving is die opnieuw is ingedeeld in één of meer categorieën. Deze bij- of afschrijving ziet u terug in het overzicht en in de grafiek.

   16. Datum bijgewerkt
   U ziet hier tot aan welke datum het overzicht van bij- en afschrijvingen is bijgewerkt. Let op: uw bij- en afschrijvingen zijn bijgewerkt tot de getoonde datum. Niet tot en met de getoonde datum. Iedere werkdag wordt het overzicht automatisch bijgewerkt met de bij- en afschrijvingen van de voorgaande dag. U ziet dus niet de meest actuele situatie van uw bij- en afschrijvingen. Deze kunt u raadplegen in uw rekeningenoverzicht van Rabo Internetbankieren.

   Uw bij- en afschrijvingen worden volgens onderstaand schema bijgewerkt. In de weekenden en tijdens feestdagen vindt er geen bijwerking van uw bij- en afschrijvingen plaats.

   Bij- en afschrijvingen verwerkt op:Zichtbaar op:
   zaterdag, zondag, maandagdinsdag
   dinsdagwoensdag
   woensdagdonderdag
   donderdagvrijdag
   vrijdagzaterdag

Filters

 • Periode kiezen

  • U kunt de periode die in de grafieken getoond wordt, aanpassen. Klik hiervoor op de link 'Periode'. Deze instellingen worden onthouden gedurende uw bezoek. Tijdens een vervolgbezoek worden de grafieken weer standaard per 6 maanden getoond.

   Inkomsten en uitgaven

   1. Periode
   Selecteer de periode waarover u uw inkomsten en/of uitgaven wilt bekijken door op één van de volgende knoppen te klikken:

   • Laatste 24 mnd
   • Laatste 12 mnd
   • Laatste 6 mnd
   • Laatste 3 mnd
   • Laatste mnd
   2. Andere periode
   Wilt u uw bij- en afschrijvingen over een andere periode in kaart brengen? Dan kunt u die zelf instellen door te klikken op de knop 'Anders'.

   • Selecteer het jaar en de maand waarmee u de selectie wilt laten beginnen.
   • Selecteer het jaar en de maand waarin u de selectie wilt laten eindigen.
   • Klik op de knop 'OK' als u de periode geselecteerd heeft waarover u uw bij- en afschrijvingen wilt zien. Uw selectie wordt hierna doorgevoerd in bovenstaande grafiek.

   Deze instellingen worden onthouden gedurende uw bezoek. Tijdens een vervolgbezoek worden de grafieken weer standaard over de laatste 6 maanden getoond.

   3. Filter verbergen 
   Wilt u dit filter verbergen, klik dan weer op de link 'Periode' of klik op het pijltje rechts onderin.

   4. Link Periode
   U ziet achter de link 'Periode' welke periode u geselecteerd heeft. De grafiek toont uw inkomsten en uitgaven in deze periode. Ook het overzicht van de bij- en afschrijvingen is aangepast aan de geselecteerde periode.

 • Rekeningen kiezen

  • Standaard worden de grafieken en het overzicht van bij- en afschrijvingen opgebouwd uit alle bij- en afschrijvingen van uw betaal- en spaarrekeningen die u ook ziet binnen uw Rabo Internetbankieren. Wilt u de bij- en afschrijvingen van één of meer rekeningen niet meenemen in de grafieken en bijbehorend overzicht van bij- en afschrijvingen, dan kunt u dat hier instellen. U beslist zelf welke rekeningen u meeneemt in de grafieken voor extra inzicht. Klik hiervoor op de link 'Mijn rekeningen'.

   Inkomsten en uitgaven

   1. U ziet hier een overzicht van alle rekeningen waarvan de bij- en afschrijvingen verwerkt worden in uw grafieken en de bijbehorende lijst van bij- en afschrijvingen.

   2. Haal het vinkje weg voor die rekeningen die u niet wilt meenemen in uw grafieken. Wilt u later toch de uitgevinkte rekeningen weer meenemen, zet dan hier weer een vinkje voor die rekening. Deze selectie geldt alleen voor de grafieken en overzichten in het onderdeel 'Inkomsten & uitgaven'.

   De door u geselecteerde rekeningen worden onthouden. De volgende keer dat u de grafieken raadpleegt, ziet u dus weer de door u aangevinkte selectie terug in uw grafieken en in het overzicht van bij- en afschrijvingen. 
    
   3. Wilt u dit filter verbergen, klik dan weer op de link 'Mijn rekeningen' of klik op het pijltje rechts onderin.

   4. U ziet achter de link 'Mijn rekeningen' hoeveel rekeningen u geselecteerd heeft.
 • Labels kiezen

  • Heeft u labels toegevoegd aan uw bij- en afschrijvingen, dan kunt u via de link 'Mijn labels' aangeven welke labels u in de grafiek wilt terugzien. De grafiek en het bijbehorende overzicht van bij- en afschrijvingen tonen dan de bij- en afschrijvingen die dit label hebben.

   Inkomsten en uitgaven

   1. Vul hier de naam van het label of de labels in waarop u wilt selecteren.

   2. Klik op de knop 'Toevoegen' om het label of de labels in de grafiek terug te zien. De grafiek wordt aangepast op de geselecteerde labels. U kunt maximaal 10 labels toevoegen.

   3. Wilt u een label uit uw selectie verwijderen, klik dan op het kruisje dat achter de labelnaam staat.

   4. Wilt u dit filter verbergen, klik dan weer op de link 'Mijn labels' of klik op het pijltje rechts onderin.

   5. U ziet achter de link 'Mijn labels' het aantal labels staan waarop u filtert.

 • Bij- en afschrijvingen zoeken

  • Wilt u binnen de geselecteerde grafiek en bijbehorende lijst van bij- en afschrijvingen één specifieke bij- of afschrijving beter bekijken? Maar kunt u deze niet direct vinden? Gebruik dan de zoekmogelijkheid via de link 'Zoeken'. U kunt zoeken op omschrijving van de bij- en afschrijving, op bedrag of op beide.

   Let op, er wordt alleen gezocht binnen de bij- en afschrijvingen die horen bij de op dat moment getoonde grafiek.

   Inkomsten en uitgaven

   1. Omschrijving
   Vul hier de zoekwoorden in die in de omschrijving terugkomen en klik op de knop 'Zoeken'. Er wordt dan gezocht in de omschrijving, de categorie of het meegegeven label van de bij- of afschrijving.
   U krijgt nu in het overzicht van bij- en afschrijvingen de lijst te zien van alle bij- en afschrijvingen waarvan de omschrijving, de categorie of het label voldoet aan de opgegeven zoekwoorden.

   2. Bedrag
   Weet u niet precies wat de omschrijving van de gezochte bij- of afschrijving is, maar weet u wel ongeveer wat het bedrag was dat bij- of afgeschreven is? Gebruik dan de zoekoptie op basis van bedragen.

   3. U geeft hier aan wat het minimumbedrag zou kunnen zijn.

   4. Vul hier het maximale bedrag in waarop u wilt zoeken.

   5. Bij-of afschrijving
   Vink hier vervolgens aan of het om een bij- of een afschrijving gaat.

   6. Zoeken
   Wanneer u nu op 'Zoeken' klikt, krijgt u in het overzicht van bij- en afschrijvingen de lijst te zien van alle bij- en afschrijvingen met een bedrag dat ligt tussen het door u aangegeven minimum en maximum bedrag.

   7. Optie 'Zoeken' verbergen
   Wilt u de optie voor zoeken verbergen, klik dan weer op de link 'Zoeken' of klik op het pijltje rechts onderin.

Grafieken

 • Grafiek Inkomsten & uitgaven

  • Inkomsten en uitgaven 

   1. Grafiek Inkomsten & uitgaven in detail
   In de grafiek Inkomsten & uitgaven ziet u een verdeling van uw inkomsten en uitgaven. Beweeg uw muis over de verschillende staven: u ziet het bedrag dat u die maand aan inkomsten of aan uitgaven heeft.
   Onder de grafiek ziet u een overzicht van alle bijbehorende bij- en afschrijvingen.

   2. Maandaanduiding
   U ziet per maand hoe de verdeling eruitziet. De vergelijking van uw inkomsten en uitgaven wordt standaard gemaakt over de afgelopen zes maanden.

   3. Blauwe staaf/oranje staaf
   Uw inkomsten ziet u terug in de blauwe staven. Uw uitgaven staan in de oranje staven.

   • beweeg uw muis over de blauwe staaf Inkomsten: u ziet het totaalbedrag aan inkomsten voor de betreffende maand
   • beweeg uw muis over de oranje staaf Uitgaven: u ziet het totaalbedrag aan uitgaven voor de betreffende maand

   Meer weten
   Wilt u uw inkomsten en uitgaven gedetailleerder bekijken, dan kunt u de grafiek eenvoudig aanpassen door te klikken op de knoppen onderaan de grafiek of op de staven in de grafiek zelf:

   4. Alle bij- en afschrijvingen
   Klik op 'Alle bij- en afschrijvingen' en al uw bij- en afschrijvingen worden meegenomen in de grafiek. In het overzicht onder de grafiek  ziet u alle bij- en afschrijvingen die bij deze grafiek horen.

   5. Nog in te delen
   Klik op 'Nog in te delen' en u ziet in de grafiek in welke maand(en) er nog bij- en afschrijvingen ingedeeld moeten worden in categorieën. In het overzicht onder de grafiek ziet u de bijbehorende bij- en afschrijvingen.

   6. Inkomsten
   Wanneer u klikt op de knop 'Inkomsten' of op de staaf Inkomsten, wordt u voor meer inzicht geleid naar de grafiek Inkomsten.

   7. Uitgaven
   Wanneer u klikt op de knop 'Uitgaven' of op de staaf Uitgaven, wordt u voor meer inzicht geleid naar de grafiek Uitgaven.

   8. Bijbehorende bij- en afschrijvingen
   Wilt u zien welke bij- en afschrijvingen horen bij de grafiek 'Inkomsten en uitgaven', scrol dan omlaag of klik op de link 'Toon bij- en afschrijvingen'. U gaat dan omlaag naar het overzicht van bij- en afschrijvingen dat bij de door u geselecteerde grafiek hoort.

 • Grafiek Inkomsten

  • Inkomsten en uitgaven

   1. Grafiek Inkomsten
   In de grafiek Inkomsten ziet u de verdeling van al uw inkomsten over maximaal vier categorieën. Elke categorie heeft een eigen kleur. Beweeg uw muis over de verschillende categorieën in één staaf: u ziet het bedrag dat u die maand aan inkomsten heeft ontvangen voor één bepaalde categorie. Onder de grafiek ziet u een overzicht van alle bijbehorende bijschrijvingen.

   2. Maandaanduiding
   U ziet per maand de verdeling van uw inkomsten. De verdeling wordt standaard getoond over de afgelopen zes maanden.

   Meer weten
   Wilt u meer weten over uw inkomsten, dan kunt uw deze gedetailleerder bekijken. Met iedere klik wordt de grafiek en het overzicht van bijschrijvingen aangepast.

   Meer weten over uw inkomsten in één bepaalde categorie:

   • U ziet in de grafiek al uw inkomsten verdeeld over de verschillende categorieën.
   • Klik nu op de categorie waarover u meer wilt weten in een willekeurige staaf. Bijvoorbeeld 'Loon'.
   • De grafiek verandert en u ziet nu alleen uw inkomsten in de categorie 'Loon', onderverdeeld in de verschillende subcategorieën, zoals 'Salaris', 'Vakantiegeld' en 'Declaraties'.
   • Beweeg uw muis over de subcategorieën. U ziet nu het bedrag dat u in deze subcategorieën heeft ontvangen.
   • Onder de grafiek vindt u een lijst van alle bijschrijvingen die horen bij de getoonde grafiek. Dit zijn in het voorbeeld dus alle bijschrijvingen die horen bij de categorie 'Loon'.

   Nu meer weten over uw inkomsten in één subcategorie

   • U ziet in de grafiek nog steeds uw inkomsten voor één categorie, verdeeld over de verschillende subcategorieën.
   • Klik nu op de subcategorie waarover u meer wilt weten in een willekeurige staaf. Bijvoorbeeld 'Salaris'.
   • De grafiek verandert en u ziet nu alleen uw inkomsten in de subcategorie 'Salaris'.
   • Beweeg uw muis over de subcategorie in de verschillende maanden. U ziet nu het bedrag dat u per maand aan salaris heeft ontvangen.
   • Onder de grafiek vindt u een lijst van alle bijschrijvingen die horen bij de getoonde grafiek. Dit zijn in het voorbeeld dus alle bijschrijvingen die horen bij de subcategorie 'Salaris'.

   Meer weten over de bijschrijvingen van één subcategorie in één maand

   • U ziet in de grafiek nog steeds uw inkomsten voor één subcategorie.
   • Wilt u meer weten over uw bijschrijvingen voor één subcategorie in één maand? Bijvoorbeeld voor uw loon in de maand maart? Ga dan naar de staaf van de maand maart en klik op 'mrt' onder de staaf.
   • De grafiek verandert niet, maar u ziet nu in het overzicht van bijschrijvingen alleen de bijschrijvingen van de maand maart die horen bij de subcategorie 'Salaris'.

    Wilt u deze laatste stap ongedaan maken, klik dan nogmaals op de maand. U ziet dan weer alle bijschrijvingen voor de subcategorie over de periode die in de grafiek getoond wordt.

   3. Bijbehorende bijschrijvingen
   Wilt u zien welke bijschrijvingen horen bij de grafiek 'Inkomsten', scrol dan omlaag of klikt op de link 'Toon bijschrijvingen'. U gaat dan omlaag naar het overzicht van bijschrijvingen dat bij de door u geselecteerde grafiek hoort. 

   4. Legenda
   U kunt voor het aanpassen van de grafiek ook de knoppen onder de grafiek gebruiken in plaats van op de verschillende staven te klikken. U ziet in de knoppen de categorieën terug met de bijbehorende kleur. Wanneer u doorklikt op de knop van één categorie, ziet u alle bijbehorende subcategorieën verschijnen.

   Selectie ongedaan maken
   Wilt u vanuit de door u geselecteerde categorie terug naar een overzicht van alle categorieën of wilt u een andere categorie en bijbehorende subcategorieën bekijken, klik dan op het pijltje naast de categorie. Er verschijnt nu een lijst waarin u uw keuze kunt maken.

 • Grafiek Uitgaven

  • Inkomsten en uitgaven

   1. Grafiek Uitgaven
   In de grafiek Uitgaven ziet u de verdeling van al uw uitgaven over maximaal acht categorieën. Elke categorie heeft een eigen kleur. Beweeg uw muis over de verschillende categorieën in één staaf: u ziet het bedrag dat u die maand heeft uitgegeven aan één bepaalde categorie. Onder de grafiek ziet u een overzicht van alle bijbehorende afschrijvingen.

   2. Maandaanduiding
   U ziet per maand de verdeling van uw uitgaven. De verdeling wordt standaard getoond over de afgelopen zes maanden.

   Meer weten
   Wilt u meer weten over uw uitgaven, dan kunt u deze gedetailleerder bekijken. Met iedere klik wordt de grafiek en het overzicht van afschrijvingen aangepast.

   Meer weten over uw uitgaven in één bepaalde categorie:

   • U ziet in de grafiek 'Uitgaven' al uw uitgaven verdeeld over de verschillende categorieën.
   • Klik nu op de categorie waarover u meer wilt weten in een willekeurige staaf. Bijvoorbeeld  'Huishouden'.
   • De grafiek verandert en u ziet nu alleen uw uitgaven in de categorie 'Huishouden', onderverdeeld in de verschillende subcategorieën, zoals 'Boodschappen', 'Bloemen en planten', 'Huishoudelijke artikelen' en 'Persoonlijke verzorging'.
   • Beweeg uw muis over de subcategorieën. U ziet nu het bedrag dat u voor deze subcategorieën heeft uitgegeven.
   • Onder de grafiek vindt u een lijst van alle afschrijvingen die horen bij de getoonde grafiek. Dit zijn in het voorbeeld dus alle afschrijvingen die horen bij de categorie 'Huishouden'.

   Nu meer weten over uw uitgaven in één subcategorie

   • U ziet in de grafiek nog steeds uw uitgaven voor één categorie, verdeeld over verschillende subcategorieën.
   • Klik nu op de subcategorie waarover u meer wilt weten in een willekeurige staaf. Bijvoorbeeld 'Boodschappen'.
   • De grafiek verandert en u ziet nu alleen uw uitgaven in de subcategorie 'Boodschappen'.
   • Beweeg uw muis over de subcategorie in de verschillende maanden. U ziet nu het bedrag dat u per maand aan boodschappen heeft uitgegeven.
   • Onder de grafiek vindt u een lijst van alle afschrijvingen die horen bij de getoonde grafiek. Dit zijn in het voorbeeld dus alle afschrijvingen die horen bij de subcategorie 'Boodschappen'.

   Meer weten over de afschrijvingen van één subcategorie in één maand

   • U ziet in de grafiek nog steeds uw uitgaven voor één subcategorie
   • Wilt u meer weten over uw afschrijvingen voor één subcategorie in één maand? Bijvoorbeeld voor uw boodschappen in de maand maart? Ga dan naar de staaf van de maand maart en klik op 'mrt' onder de staaf.
   • De grafiek verandert niet, maar u ziet nu in het overzicht van afschrijvingen alleen de afschrijvingen van de maand maart die horen bij de subcategorie 'Boodschappen'.

    Wilt u deze laatste stap ongedaan maken, klik dan nogmaals op de maand. U ziet dan weer alle afschrijvingen voor de subcategorie over de periode die in de grafiek getoond wordt.

   3. Bijbehorende afschrijvingen
   Wilt u zien welke afschrijvingen horen bij de grafiek 'Uitgaven', scrol dan omlaag of klik op de link 'Toon afschrijvingen'. U gaat dan omlaag naar het overzicht van afschrijvingen dat bij de door u geselecteerde grafiek hoort.

   4. Legenda
   U kunt voor het aanpassen van de grafiek ook de knoppen onder de grafiek gebruiken in plaats van op de verschillende staven te klikken. U ziet in de knoppen de categorieën terug met de bijbehorende kleur. Wanneer u doorklikt op de knop van één categorie, ziet u alle bijbehorende subcategorieën verschijnen.

   Selectie ongedaan maken
   Wilt u vanuit de door u geselecteerde categorie terug naar een overzicht van alle categorieën of wilt u een andere categorie en bijbehorende subcategorieën bekijken, klik dan op het pijltje naast de categorie. Er verschijnt nu een lijst waarin u uw keuze kunt maken.

   5. Vaste of variabele uitgaven
   Wilt u uw uitgaven verdeeld zien in vaste en variabele uitgaven, dan kunt u dat aangeven door een vinkje in het hokje van uw keuze te plaatsen. De grafiek en het overzicht van afschrijvingen worden aangepast. De indeling naar vast en variabel gebeurt automatisch. U kunt deze indeling niet zelf maken of aanpassen.

   • Wanneer u kiest voor alleen vast of variabel, zijn hierin uw nog in te delen afschrijvingen niet meegenomen.
   • Wanneer u beide opties aanvinkt, worden ook uw nog in te delen afschrijvingen getoond als apart onderdeel in de grafiek.
 • Grafiek Vaste & variabele uitgaven

  • Inkomsten en uitgaven

   1. Grafiek Vaste & variabele uitgaven
   In de grafiek Vaste & variabele uitgaven ziet u uw uitgaven terug, verdeeld over vaste en variabele uitgaven en nog in te delen afschrijvingen. Onder vaste uitgaven rekenen we uitgaven die voor u zijn vastgelegd door middel van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan uw hypotheek of abonnementskosten. Onder variabele uitgaven rekenen we uitgaven waarbij u meer invloed heeft op het bedrag. Er zit geen overeenkomst vast aan deze uitgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boodschappen of kosten die u tijdens een dagje uit heeft gemaakt.

   U kunt de indeling naar vaste en variabele lasten niet zelf maken of aanpassen. Dit wordt automatisch voor u gedaan.

   2. Maandaanduiding
   U ziet per maand de verdeling van uw uitgaven over vaste en variabele uitgaven en nog in te delen afschrijvingen. De verdeling wordt standaard getoond over de afgelopen zes maanden.

   Staaf
   Beweeg uw muis over de verdeling. U ziet het bedrag dat u die maand heeft uitgegeven aan vaste of variabele posten en voor welk bedrag u nog in te delen afschrijvingen heeft.

   3. Vast deel
   Wanneer u doorklikt in een willekeurige staaf op de vaste uitgaven, wordt u geleid naar de grafiek Uitgaven. Daar ziet u uw vaste uitgaven verdeeld in categorieën. Zo kunt u uw uitgaven nog beter bekijken.

   4. Variabel deel
   Wanneer u doorklikt in een willekeurige staaf op de variabele uitgaven, wordt u geleid naar de grafiek Uitgaven. Daar ziet u uw variabele uitgaven verdeeld in categorieën. Zo kunt u uw uitgaven nog beter bekijken.

   5. Nog in te delen
   Klikt u in een staaf op 'Nog in te delen afschrijvingen', dan ziet u een overzicht per maand van alle nog in te delen afschrijvingen.

   6. Bijbehorende afschrijvingen
   Wilt u zien welke afschrijvingen horen bij de grafiek 'Vaste & variabele uitgaven', scrol dan omlaag of klik op de link 'Toon afschrijvingen'. U gaat dan omlaag naar het overzicht van afschrijvingen dat bij de door u geselecteerde grafiek hoort.

   7. Legenda
   U kunt de grafiek ook eenvoudig aanpassen door te klikken op de knoppen onder de grafiek in plaats van op de staven in de grafiek zelf te klikken.

 • Bij- of afschrijving indelen in categorieën

  • Indelen en splitsen bij- en afschrijvingen

   U kunt uw bij- en afschrijvingen wijzigen. Zo kunt u:

   • de bij- of afschrijving aan de juiste (sub)categorie toewijzen of de bestaande (sub)categorie wijzigen in een andere (sub)categorie
   • een label aan de bij- of afschrijving toevoegen of een bestaand label verwijderen
   • het bedrag van de bij- of afschrijving over twee of meer (sub)categorieën splitsen

   Inkomsten en uitgaven

   1. Omschrijving
   U ziet hier een omschrijving van de bij- of afschrijving, het bedrag dat is overgemaakt, het rekening- en tegenrekeningnummer en de datum waarop dit is gebeurd. U kunt deze informatie niet wijzigen.

   2. Categorie
   U kunt hier een subcategorie toekennen aan uw bij- of afschrijving. Ook kunt u de meegegeven subcategorie wijzigen. Klik op het pijltje en selecteer vervolgens een subcategorie.

   3. Zoek op omschrijving (in Google)
   Heeft u een bij- of afschrijving geselecteerd waaraan u een categorie wilt toevoegen, maar weet u niet meer wat de bij- of afschrijving inhoudt? Dus waar u het geld aan uit heeft gegeven of waarom u het ontvangen heeft? Klik dan op de link 'Zoek op omschrijving (in Google)'. Er opent zicht een nieuw venster van uw internetbrowser waarin Google zoekt op de omschrijving van de betreffende bij- of afschrijving. Mogelijk kunt u zo de winkel of instantie herleiden waaraan het afgeschreven bedrag is overgemaakt of door welke persoon of instantie het bedrag is bijgeschreven. Dit kunt u dan weer gebruiken om het bedrag in te delen in de juiste (sub)categorie.

   4. Eigen label toevoegen
   U kunt uw bij- en afschrijvingen een persoonlijk kenmerk meegeven door een eigen label toe te voegen. Dit is optioneel. Eigen labels zijn niet gebonden aan een categorie en geven u een nog gedetailleerder en persoonlijker inzicht in uw inkomsten of uitgaven. Ook als deze over meerdere categorieën verdeeld zijn. Heeft u bijvoorbeeld twee auto's, dan kunt u deze ieder een eigen label meegeven voor de verschillende kosten als verzekering, reparaties en belasting. Vul hier de naam van het label in. U kunt een label:

   • toevoegen: Type de naam van de label die u wilt toevoegen en klik op de knop 'Toevoegen' om het label aan de bij- of afschrijving toe te voegen (maximaal tien labels)
   • verwijderen: u kunt een toegevoegd label ook weer verwijderen door op het kruisje te klikken dat achter de labelnaam staat

   5. Toon in grafieken
   Standaard worden al uw bij- en afschrijvingen in de diverse grafieken getoond, overboekingen tussen uw eigen rekeningen uitgezonderd. Wilt u niet dat een bij- of afschrijving in de grafiek getoond wordt, bijvoorbeeld omdat een bij- of afschrijving een vertekend beeld geeft van uw inkomsten en uitgaven, selecteer dan hier de optie 'Nee'. Uw bij- of afschrijving wordt wel nog getoond in uw overzicht van bij- en/of afschrijvingen.

   6. Vergelijkbare bij- en afschrijvingen in de toekomst op dezelfde manier categoriseren
   Wilt u vergelijkbare bij- of afschrijvingen in de toekomst ook op deze manier indelen, vink deze optie dan hier aan. Deze bij- of afschrijvingen worden vanaf nu automatisch voor u ingedeeld in de juiste (sub)categorie. U hoeft dit niet meer zelf te doen.
   U kunt alleen van deze mogelijkheid gebruikmaken, als er een tegenrekening beschikbaar is. Wanneer de bij- of afschrijving geen tegenrekening heeft meegekregen, ziet u weliswaar de vraag of u vergelijkbare bij -of afschrijvingen vanaf nu automatisch op deze manier wilt indelen, maar kunt u de optie niet aanvinken.

   7. Opslaan
   Klik op de knop 'Opslaan' om alle aangebrachte wijzigingen door te voeren.

   8. Annuleren
   Klik op de knop 'Annuleren' en ga terug naar het vorige scherm zonder de wijziging(en) door te voeren.

   Inkomsten en uitgaven

   Vergelijkbare bij- en afschrijvingen gevonden
   Nadat u uw bij- of afschrijving heeft gewijzigd, wordt gecontroleerd of er vergelijkbare bij- of afschrijvingen in het verleden hebben plaatsgevonden. Als dat zo is, worden deze bij- of afschrijvingen aan u getoond. U kunt hier aangeven of u deze bij- of afschrijvingen op dezelfde manier wilt opslaan.

   1. Haal het vinkje weg bij de bij- of afschrijvingen die u niet op een vergelijkbare manier wilt opslaan als uw zojuist gewijzigde bij- of afschrijving.

   2. Klik op de knop 'Opslaan' om de geselecteerde bij- of afschrijvingen op dezelfde manier in te delen.

   3. Klik op de knop 'Annuleren' als u geen bij- en afschrijvingen uit het verleden wilt aanpassen. Dit heeft geen gevolgen voor de zojuist door u gewijzigde indeling van de bij- of afschrijving. Deze is reeds opnieuw ingedeeld op de door u aangegeven manier.

 • Bij- of afschrijving splitsen

  • U kunt uw bij- of afschrijving over meerdere (sub)categorieën verdelen. Bijvoorbeeld als u geld gepind heeft en een deel hiervan heeft uitgegeven aan boodschappen en een deel aan een cadeau.

   Inkomsten en uitgaven 

   1. Omschrijving
   U ziet hier een omschrijving van de bij- of afschrijving, het bedrag dat is overgemaakt, het rekening- en tegenrekeningnummer en de datum waarop dit is gebeurd. U kunt deze informatie niet wijzigen.

   2. Categorie
   Kies hier de subcategorie die u wilt toewijzen aan een deel van de bij- of afschrijving.

   3. Eigen label(s) toevoegen
   U kunt uw bij- en afschrijvingen een persoonlijk kenmerk meegeven door een eigen label toe te voegen. Dit is optioneel. Eigen labels zijn niet gebonden aan een categorie en geven u een nog gedetailleerder en persoonlijker inzicht in uw inkomsten of uitgaven. Ook als deze over meerdere categorieën verdeeld zijn. Heeft u bijvoorbeeld twee auto's, dan kunt u deze ieder een eigen label meegeven voor de verschillende kosten als verzekering, reparaties en belasting. Vul hier de naam van het label in. U kunt een label:

   • toevoegen: Type de naam van de label die u wilt toevoegen en klik op de knop 'Toevoegen' om het label aan de bij- of afschrijving toe te voegen (maximaal tien labels)
   • verwijderen: u kunt een toegevoegd label ook weer verwijderen door op het kruisje te klikken dat achter de labelnaam staat

   4. Bedrag
   Vul hier het bedrag in dat u wilt toekennen aan de door u toegevoegde  subcategorie.

   5. Nog een categorie toevoegen
   U ziet standaard twee regels waarin u de bij- of afschrijving kunt splitsen. Wilt u het originele bedrag splitsen over meer categorieën, druk dan op de knop 'Nog een categorie toevoegen'. Er wordt dan een nieuwe regel toegevoegd die u kunt gebruiken om het originele bedrag te splitsen naar het juiste bedrag en categorie.

   6. Regel verwijderen
   Wilt u een regel weghalen, klik dan op het kruisje achter het bedrag van de desbetreffende regel.

   7. Opslaan
   Klik op de knop 'Opslaan' om de aangebrachte wijzigingen door te voeren en zichtbaar te maken in uw grafieken.

   8. Annuleren
   Klik op de knop 'Annuleren' als u de wijzigingen niet wilt doorvoeren.