Schermuitleg Spaarpotten

Met behulp van spaarpotten kunt u nu nog makkelijker en slimmer sparen. U maakt in een paar eenvoudige stappen spaarpotten aan op uw spaarrekening. U kunt de status van deze spaarpotten bijhouden en haalt zo eenvoudiger uw doel, zonder dat u voor ieder spaardoel een afzonderlijke spaarrekening nodig heeft.

 • Overzicht spaarpotten

  • Spaarpotten

   1. Nummer spaarrekeningen
   U kunt per spaarrekening spaarpotten aanmaken. U vindt het nummer van uw spaarrekening(en) terug in de verschillende tabbladen bovenaan de pagina. Wanneer u op een tabblad klikt, ziet u welke spaarpotten u voor die betreffende rekeningen heeft aangemaakt en wat de status daarvan is of u kunt hier nieuwe spaarpotten aanmaken.

   2. Statusbalk
   Ieder tabblad heeft bovenaan een statusbalk. In deze balk ziet u:

   3. hoeveel spaargeld u in één of meer spaarpotten heeft zitten

   4. hoeveel spaargeld er op uw rekening staat dat nog verdeeld kan worden over de verschillende spaarpotten

   5. Saldo spaargeld
   Achter de statusbalk ziet u het saldo van de desbetreffende spaarrekening. Dit is het totaalbedrag aan spaargeld dat u op deze spaarrekening heeft staan.

   6. Spaarpot aanmaken
   Wilt u een nieuwe spaarpot aanmaken voor de gekozen spaarrekening, klik dan op de knop 'Spaarpot aanmaken'. U gaat dan naar een nieuw scherm waar u kunt aangeven waarvoor u gaat sparen. Daarna komt u in een scherm waar u uw spaarpot kunt instellen en kunt toevoegen aan uw overzicht van spaarpotten voor de betreffende spaarrekening.

   7. Spaargeld verdelen
   Wanneer u spaargeld op uw spaarrekening heeft staan dat u nog niet toegewezen heeft aan een spaarpot, dan kunt u dit spaargeld over uw spaarpotten verdelen door te klikken op de knop 'Spaargeld verdelen'. U komt dan in een nieuw scherm waarbij u het nog te verdelen saldo kunt toewijzen aan uw spaarpotten.

   8. Spaarpotten
   Wanneer u al spaarpotten heeft aangemaakt voor de desbetreffende rekening, ziet u een overzicht van deze spaarpotten en, indien mogelijk, de bijbehorende status per spaarpot.

   De spaarpot heeft altijd een:

   9. Naam

   10. Afbeelding

   11. Gespaarde bedrag
   Daarnaast geeft de spaarpot altijd aan wat het gespaarde bedrag in de spaarpot is. Afhankelijk van wat uw instellingen voor de spaarpot zijn, ziet u ook een:

   12. Statusbalk
   Heeft u een eindbedrag of een eindbedrag én een einddatum ingesteld voor de spaarpot, dan ziet u ook een statusbalk. Deze balk geeft aan welk deel van uw eindbedrag u al bij elkaar gespaard heeft. 

   Melding achter op schema
   Heeft u naast een eindbedrag ook een datum meegegeven aan de spaarpot waarop u het geld bij elkaar gespaard wilt hebben, dan kunt u in de statusbalk ook zien of u op koers ligt om het eindbedrag op tijd te halen. Dit bedrag wordt automatisch voor u berekend bij het instellen van de spaarpot. Dit is een gelijk bedrag per maand. U zit hier natuurlijk niet aan vast. U kunt er ook voor kiezen de ene maand wat meer en de andere maand wat minder te sparen. Wanneer u in totaal minder in uw spaarpot heeft dan wat uw spaarschema voor dat moment aangeeft, krijgt u een melding. Deze ziet er als volgt uit:

   • Bedrag dat u had moeten sparen
    In de statusbalk van uw widget verschijnt een gearceerd deel bovenop het al gespaarde deel. Dit deel geeft aan hoeveel u volgens het automatisch berekende spaarschema in uw spaarpot had moeten hebben.
   • Oranje uitroepteken
    Tegelijkertijd verschijnt er onder de statusbalk een oranje uitroepteken. Wanneer u daar met uw muis overheen gaat, ziet u hoeveel u achterloopt op uw spaarschema.

   13. Spaardoel gehaald
   Wanneer u een spaardoel gehaald heeft, verschijnt er een groene melding op het spaardoel. U heeft nu een aantal mogelijkheden:

   • U kunt ervoor kiezen uw spaarpot te verwijderen en uw spaargeld op te nemen.
   • U kunt ook besluiten het geld nog even te laten staan en ook de spaarpot nog even aan te houden.
   • Wilt u doorsparen, dan is dat ook een optie. Wijzig dan het eindbedrag van het spaardoel waarvoor u de spaarpot heeft aangemaakt. Kies eventueel ook een nieuwe einddatum waarop u het nieuwe eindbedrag bij elkaar gespaard wilt hebben.
   • Wilt u toch liever niet uw spaargeld besteden aan het gehaalde spaardoel? Dan kunt u de spaarpot verwijderen en het bijbehorende gespaarde bedrag herverdelen over de andere spaarpotten of toewijzen aan een nieuw spaardoel.

   14. Einddatum bereikt
   Het kan gebeuren dat u uw spaardoel niet haalt. U ziet dan een oranje melding op het spaardoel. Dit gebeurt als u heeft aangegeven dat u een bepaald bedrag op een bepaalde datum bij elkaar gespaard wilde hebben, maar dat helaas niet gelukt is. Ook nu heeft u weer een aantal mogelijkheden:

   • U kunt ervoor kiezen uw spaarpot te verwijderen en uw spaargeld op te nemen.
   • U kunt ook besluiten er verder niets mee te doen en het geld nog even te laten staan en ook de spaarpot nog even aan te houden.
   • U kunt ook besluiten door te sparen. Kies dan een nieuwe einddatum waarop u het nieuwe eindbedrag bij elkaar gespaard wilt hebben.
 • Spaarpot toevoegen

  • Spaarpotten

   Nadat u geklikt heeft op 'Spaarpot toevoegen', kunt u aangeven waarvoor u gaat sparen. U kunt uw spaardoel op twee manieren toevoegen aan uw spaarpot:

   1. U kiest een spaardoel dat al opgevoerd is.
   2. Staat uw spaardoel er niet tussen, dan kunt u dit zelf toevoegen door te kiezen voor 'Ander spaardoel'.

   Spaarpotten

   U kunt vervolgens uw spaarpot instellen:

   1. Controleer de naam van de spaarpot of vul deze hier zelf in.
   2. Heeft u nog geen afbeelding bij uw spaarpot, dan kunt u deze hier toevoegen door te klikken op 'Wijzig'. Er opent zich een nieuw venster waar u een keuze kunt maken uit verschillende foto's.
   3. Vervolgens geeft u aan hoeveel u wilt sparen. Dit is niet verplicht.
   4. Heeft u al geld op uw spaarrekening staan, dan kunt u aangeven of u al een deel van dat geld in de nieuwe spaarpot wilt stoppen. Wilt u dat, vul dan het bedrag in dat u in wilt leggen.
   5. Wanneer u een einddatum voor uw gewenste spaarbedrag heeft, vult u hier de maand en het jaartal in. Dit is niet verplicht.
   6. Heeft u een te sparen bedrag en een einddatum meegegeven, dan ziet u rechts hoeveel u per maand dient te sparen om het gewenste bedrag op tijd bij elkaar te hebben.
   7. Klik vervolgens op 'Opslaan'. Uw nieuwe spaarpot is toegevoegd aan uw rekening.
   8. Wilt u de instelling ongedaan maken, klik dan op 'Annuleren'.

 • Wijzigen spaarpot

  •  Spaarpotten

   U kunt een bestaande spaarpot eenvoudig wijzigen. Klik hiervoor in het overzicht van uw spaarpotten op de spaarpot die u wilt wijzen. U komt in bovenstaand venster terecht en kunt de volgende onderdelen wijzigen:'

   1. Naam spaarpot
   2. Afbeelding
   3. Eindbedrag spaarpot
   4. Einddatum spaarpot
   5. Heeft u de gewenste wijzigingen doorgevoerd, klik dan op 'Opslaan'.
   6. Klik op 'Annuleren' als u wilt teruggaan naar het overzicht van uw spaarpotten zonder de spaarpot aan te passen

 • Spaargeld verdelen

  • Spaarpotten

   Nadat u geklikt heeft op de knop 'Spaargeld verdelen', komt u in bovenstaand scherm terecht. U kunt hier uw nog te verdelen spaargeld over uw spaarpotten verdelen en /of de bestaande verdeling over uw spaarpotten aanpassen.

   1. Te verdelen spaargeld

   U ziet hier hoeveel spaargeld u op uw spaarrekening heeft staan dat nog niet verdeeld is over uw spaarpotten. Dit spaargeld kunt u dus verdelen over de verschillende spaarpotten.

   2. Bedrag in spaarpot

   U ziet ook hoeveel geld u al in iedere spaarpot heeft zitten.

   3. Verdeel het spaargeld

   Voeg nu het te verdelen bedrag of een deel van het bedrag toe aan één of meer spaarpotten. Dit doet u door het bedrag dat u aan de spaarpot wilt toevoegen op te tellen bij het bedrag dat er nu inzit. Dit nieuwe bedrag vult u vervolgens in in het veld 'Nieuw bedrag' achter de spaarpot.
   Telkens als u een deel van uw nog te verdelen spaargeld toevoegt aan een spaarpot, wordt het te verdelen bedrag hierop aangepast.
   Wanneer u meer geld toevoegt aan uw spaarpotten dan er op uw spaarrekening staat, krijgt u hier een melding van. Verlaag dan het bedrag van één of meer spaarpotten.

   Een voorbeeld: Stel, u heeft € 300 op uw spaarrekening staan die nog verdeeld kan worden over uw spaarpotten. U heeft twee spaarpotten:

   • in spaarpot 1 zit € 100
   • in spaarpot 2 zit € 250

   U wilt uw € 300 spaargeld evenredig verdelen over uw spaarpotten. U verhoogt iedere spaarpot dus met € 150. U telt dit bedrag dan op bij het bedrag dat u voor iedere spaarpot al gespaard heeft en vult deze opgetelde bedragen in in de velden achter de spaarpotten.

   • U vult dan bij spaarpot 1 € 250 in.
   • U ziet vervolgens dat uw nog te verdelen spaargeld € 150 betreft. De zojuist toegevoegde € 150 zijn hier dus vanaf gehaald.
   • U vult nu bij spaarpot 2 € 400 in.
   • U heeft nu € 150 aan iedere spaarpot toegevoegd en ziet dat uw nog te verdelen spaargeld € 0 is.
   • Klik vervolgens op 'Opslaan'.

   Uw nog te verdelen spaargeld is nu verdeeld over uw spaarpotten.

   Let op: wanneer u meer geld in uw spaarpot wilt stoppen dan het eindbedrag dat u voor uw spaarpot heeft ingesteld, dient u eerst het eindbedrag van uw spaarpot te wijzigen. Doet u dit niet en wilt u toch meer geld in uw spaarpot stoppen dan het ingestelde eindbedrag, dan wordt het bedrag bovenop het eindbedrag niet aan uw pot toegevoegd, maar teruggeplaatst bij het nog te verdelen spaargeld. U kunt het eindbedrag van uw spaarpot wijzigen door op de spaarpot te klikken, het eindbedrag aan te passen en de wijziging vervolgens op te slaan. 

   4. Sla de wijzigingen op

   Heeft u uw spaargeld verdeeld, klik dan op 'Opslaan'.