Taxatierapport of Calcasa waarderapport

Hypotheek aanvragen op basis van een taxatie of online waardebepaling

Woningwaarde aanleveren voor uw hypotheek

U wilt een hypotheek aanvragen, verhogen of oversluiten naar de Rabobank. Voor het opstellen van de hypotheekofferte hebben wij de marktwaarde van het huis nodig. Meestal levert u daarvoor een taxatierapport aan. In sommige gevallen kunt u ook gebruikmaken van een Calcasa waarderapport. Dit rapport wordt online aangemaakt en geeft een betrouwbare indicatie van de woningwaarde. U heeft dan geen taxateur meer nodig. Daarmee bespaart u tijd en geld op de taxatie van uw woning.

Calcasa waarderapport

Voordelen

 • De taxatie vindt online plaats. Het rapport is daardoor snel opgesteld.
 • U hoeft geen extra kosten te maken voor de taxatie van uw woning.
 • Uw adviseur regelt de Calcasa waardebepaling. Daar hoeft u niets voor te doen.

.

Nadelen

 • Een Calcasa waarderapport is niet altijd mogelijk.
 • Het rapport houdt geen rekening met specifieke kenmerken van uw woning die niet overeenkomen met kenmerken van vergelijkbare woningen.
 • Voldoet uw aanvraag niet aan de voorwaarden, dan heeft u alsnog een taxatierapport nodig.

Taxatierapport

Voordelen

 • Er komt een taxateur bij de woning langs om de waarde vast te stellen.
 • De uitkomst van het rapport is voor alle zaken rondom uw hypotheek te gebruiken.
 • U krijgt een rapport volledig gebaseerd op uw nieuwe woning.

.

Nadelen

 • Een taxatie kost geld.
 • Een taxatie moet worden gepland. Meestal duurt het een week voor u het rapport in huis heeft.
 • Taxateurs hanteren verschillende prijzen. Vergelijken is dus noodzakelijk.

Hypotheek aanvragen op basis van een Calcasa waarderapport

In sommige gevallen kunt u een hypotheek aanvragen op basis van een Calcasa waarderapport. Dit rapport wordt opgevraagd door uw adviseur van de Rabobank. Calcasa is een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in online waardebepalingen van woningen op basis van een (computer)model. Ze kunnen binnen een paar minuten de waarde van uw huis bepalen. Dat werkt zo:

 • U levert de gegevens van de woning aan bij uw adviseur.
 • Uw adviseur vraagt een Calcasa waarderapport op.
 • Calcasa bepaalt op basis van de berekende modelwaarde of het mogelijk is om een voldoende betrouwbaar waarderapport op te leveren.

Voorwaarden voor acceptatie Calcasa waarderapport door de Rabobank

 • U vraagt een hypotheek zonder NHG aan.
 • U koopt een woning uitsluitend bedoeld voor bewoning door uzelf.
 • Er is geen sprake van een recht van erfpacht.
 • Uw hypotheek is maximaal 90% van de modelmatig bepaalde woningwaarde.
 • De Calcasa-waarde van uw woning is maximaal € 750.000.
 • De woning is minimaal 2 jaar oud.
 • Calcasa kan de waarde van uw woning nauwkeurig genoeg vaststellen.

Wordt het rapport goedgekeurd, dan hoeft u geen taxatierapport meer aan te leveren voor de aanvraag van uw hypotheek. Uw adviseur laat u dit in de voorbereiding voor het adviesgesprek of in het adviesgesprek zelf weten.

Hypotheek aanvragen op basis van een taxatierapport

Als een Calcasa waarderapport niet mogelijk is, levert u een taxatierapport aan voor de aanvraag van een hypotheek. Bijvoorbeeld als u een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) aanvraagt. Of als u meer dan 90% van de woningwaarde wilt lenen. In het taxatierapport staat de marktwaarde van het huis vermeld. Een taxateur kan zo’n rapport voor u opstellen. Informeer vooraf naar de kosten van de taxatie.

Veelgestelde vragen

Hoe bepaalt Calcasa de waarde van de woning?

Calcasa bepaalt de waarde van een woning aan de hand van een rekenmodel. Hiervoor gebruikt ze een database met jarenlang verzamelde gegevens over huizenprijzen, woningkenmerken en –omgevingen. Deze gegevens komen onder andere uit het Kadaster. Met behulp van statistische methoden en technieken wordt een modelwaarde berekend.

Calcasa gebruikt voor de berekening de gegevens van 25 meest recent verkochte vergelijkbare woningen uit de buurt. Zijn er de afgelopen jaren geen huizen verkocht? Dan rekent Calcasa de prijzen van woningverkopen uit de buurt om naar een actuele waarde. Calcasa houdt rekening met verschil in woningkenmerken bij de waardebepaling van de woning. Voorbeelden hiervan zijn het bouwjaar, het type woning en de grootte van het perceel.

Hoe nauwkeurig is de Calcasa waardebepaling?

Calcasa gebruikt vergelijkbare verkochte huizen in de buurt om de waarde van uw woning vast te stellen. Hoe meer vergelijkbare huizen in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling is. Heeft u een woning met een sterk afwijkende staat van onderhoud of op een bijzondere ligging? Dan is de berekening waarschijnlijk minder nauwkeurig of niet mogelijk.

Is een Calcasa waardebepaling altijd mogelijk?

Calcasa bepaalt alleen de waarde voor huizen met een woonfunctie. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een unieke woning, een woonboerderij of een monumentaal pand, kan vaak geen Calcasa-waarde bepaald worden. Voor de aanvraag van uw hypotheek is dan een taxatierapport nodig. Hetzelfde geldt onder andere voor woningen die aangekocht worden voor verhuur, wanneer er recht van erfpacht geldt of bij een woonboot, garage of parkeerplaats. Ook in deze gevallen is een taxatierapport nodig. De adviseur kan in uw geval aangeven of een Calcasa waardebepaling mogelijk is.

Hoe werkt het opvragen van een Calcasa waarderapport?

Als het mogelijk is, vraagt uw adviseur een Calcasa waarderapport voor u aan via een speciaal voor de Rabobank ontwikkeld portaal. Hiervoor gebruikt hij het adres van de te financieren woning plus de gegevens van de hypotheekaanvraag. Voldoet de aanvraag niet aan de voorwaarden? Dan levert Calcasa geen waarderapport op. U moet dan een taxatierapport aanleveren. Hier zijn kosten aan verbonden.

Kan ik zelf een Calcasa waarderapport aanleveren?

U kunt niet zelf een Calcasa consumentenrapport, dat u via internet kunt opvragen, aanleveren. De adviseur vraagt een rapport voor u aan. De Rabobank stelt namelijk bepaalde eisen aan het Calcasa waarderapport. Deze eisen zijn ingebouwd in het speciaal voor de Rabobank ontwikkelde portaal dat de adviseur gebruikt.

Is het slim om alsnog een taxatierapport aan te leveren?

In sommige gevallen kan het interessanter voor u zijn om toch een taxatierapport aan te leveren. Bijvoorbeeld als u verwacht dat de taxatiewaarde hoger is dan de Calcasa-waarde, en u daardoor minder opslag op uw hypotheekrente betaalt. Uw adviseur bespreekt in dat geval de mogelijkheden met u. Hij kan u echter geen advies geven over of het slim is om alsnog een taxatie te laten uitvoeren.

Kan het Calcasa rapport ook voor een nieuwbouwwoning worden opgevraagd?

Calcasa gebruikt vergelijkbare huizen in de buurt om de waarde van uw woning vast te stellen. Hoe meer vergelijkbare huizen in de buurt verkocht zijn, hoe nauwkeuriger de waardebepaling is. Bij een nieuwbouwwoning zijn er nog niet voldoende vergelijkbare woningen verkocht. Daardoor kan Calcasa geen betrouwbare woningwaarde bepalen.

Wat gebeurt er als er geen Calcasa waarderapport opgevraagd kan worden?

Als uit het model van Calcasa blijkt dat uw huis niet aan de voorwaarden voldoet, levert Calcasa geen waarderapport op. Wij hebben dan een taxatierapport van de woning nodig om een hypotheek aan te vragen. Hiervoor moet u een taxatie laten uitvoeren door een taxateur.

Moet ik voor het Calcasa waarderapport betalen?

Uw adviseur vraagt het Calcasa waarderapport voor u op. U hoeft hier niets extra voor te betalen.

Ik wil 100% lenen. Kan ik gebruikmaken van de Calcasa-waarde?

U kunt alleen gebruikmaken van een Calcasa waarderapport als u maximaal 90% van de woningwaarde wilt lenen. Wilt u een hogere hypotheek, dan is een taxatierapport nodig.

Hoelang is het Calcasa waarderapport geldig?

Het Calcasa waarderapport is zes maanden geldig. Dit is hetzelfde als bij een taxatierapport.

De Calcasa-waarde komt niet overeen met mijn verwachting. Hoe kan dat?

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • De markt waarin de woning zich bevindt kan een grote prijsstijging of –daling hebben doorgemaakt.
 • Als de inrichting of de staat van de woning sterk afwijkt van vergelijkbare woningen, is het mogelijk dat de Calcasa-waarde afwijkt.
 • Uw woning is na aankoop verbouwd.
 • Een recente verandering in de buurt is van invloed op de woningwaarde. Het kan zijn dat dit effect nog niet zichtbaar is in recente verkoopprijzen. Bijvoorbeeld bij veranderingen in de bereikbaarheid van het gebied of overlast bij grote werkzaamheden.
 • De door Calcasa ingeschatte kenmerken van uw woning zijn afwijkend van de daadwerkelijke woningkenmerken.

Het is niet mogelijk om de Calcasa-waarde te laten bijstellen. U kunt wel altijd een taxatierapport aanleveren als de Calcasa-waarde niet overeenkomt met uw verwachting.

Kan ik ook een WOZ-waarde aanleveren?

De aanvraag van een hypotheek, het verhogen van uw hypotheek of het oversluiten van uw hypotheek naar de Rabobank is alleen mogelijk met een Calcasa waarderapport of een taxatierapport. Wij willen namelijk uitgaan van een betrouwbare, actuele waarde van een woning. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op 1 januari van het voorgaande jaar en is daarmee niet actueel. De Calcasa-waarde is wel actueel.