Uw aflossingsvrije hypotheek

Is uw hypotheek klaar voor de toekomst?

U lost uw hypotheek niet (volledig) af. Dat betekent dat u tijdens uw pensioen een aflossingsvrije hypotheek overhoudt. Hiervoor betaalt u alleen rente. Met onze rekenhulp berekent u wat uw maandlasten worden als u met pensioen bent en de hypotheekrenteaftrek voor u is vervallen. U ziet ook of u deze maandlasten dan kunt betalen. Zo kunt u zich goed voorbereiden en onbezorgd genieten van uw woning.

Het uitgangspunt van deze rekenhulp is het aflossingsvrije leningdeel dat u heeft als u met pensioen bent. Heeft u tijdens uw pensioen nog een hypotheek waarop u wel aflost? Dan geeft de rekenhulp niet het juiste inzicht. Heeft u hier wel behoefte aan, neem dan contact op met uw Rabobank.

Meer lezen over de aflossingsvrije hypotheek

Bereken uw toekomstige maandlasten

.

Ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op uw maandlasten

Misschien lijkt uw pensioen nog ver weg. Toch is het belangrijk om hier alvast over na te denken. Dit heeft verschillende redenen:

  • Is uw aflossingsvrije hypotheek bedoeld voor uw eigen woning? Dan vervalt na maximaal 30 jaar uw hypotheekrenteaftrek. Hierdoor blijft uw maandelijkse betaling gelijk, maar mist u het belastingvoordeel. De netto rentelasten voor uw woning stijgen daardoor.
  • Als u straks met pensioen gaat, kan uw inkomen dalen. U heeft dan mogelijk minder te besteden, terwijl de hypotheeklasten gelijk blijven.
  • Als de rente in de toekomst stijgt en u heeft een variabele rente of u moet uw rente opnieuw vastzetten, stijgen uw lasten.

Meer lezen over de hypotheekrenteaftrek

Mogelijkheden om uw maandlasten aan te passen

Er zijn verschillende mogelijkheden om de toekomstige maandlasten van uw aflossingsvrije hypotheek aan te passen, bijvoorbeeld:

  • Als de huidige rente lager is dan de rente die u nu betaalt, kunt u mogelijk uw hypotheekrente verlagen. U krijgt dan lagere maandlasten. U kunt uw rente verlagen door middel van rentemiddeling of door een vergoeding te betalen.
  • Als u uw aflossingsvrije hypotheek omzet naar een annuïtaire of lineaire hypotheek, betaalt u naast rente ook een maandelijkse aflossing. Uw maandelijkse betaling wordt dan wel hoger, maar uw schuld wordt daardoor ook elke maand een stukje lager. Zonder dat u zelf steeds extra moet aflossen op uw hypotheek.
  • Als u uw hypotheek gedeeltelijk aflost, komt u mogelijk in een lagere tariefklasse. Hierdoor betaalt u minder opslag op uw rente. U kunt jaarlijks tot 20% van uw hypotheek vergoedingsvrij aflossen.

Meer lezen over uw hypotheekrente aanpassen

Uw aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek

Uw hypotheek extra aflossen

Bespreek uw mogelijkheden met ons

Wilt u uw persoonlijke situatie bespreken? Maak dan een afspraak voor een gratis vrijblijvend gesprek. Wij denken graag met u mee.