Variabele hypotheekrente

Opbouw variabele hypotheekrente

De variabele hypotheekrente is opgebouwd uit de volgende componenten: 

  • een basistarief
  • opslagen in verband met ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
  • individuele risico-opslagen
  • doorlopende kosten (bijvoorbeeld administratie- en beheerkosten)
  • een winstopslag

De hoogte van de verschillende componenten kan veranderen, waardoor de variabele hypotheekrente kan wijzigen.

Het basistarief

Het basistarief voor de variabele hypotheekrente bestaat uit de spaarrente die wij betalen aan klanten en alle kosten die we maken voor spaarrekeningen met variabele rente. Denk bij kosten bijvoorbeeld aan administratiekosten. Omdat de hoogte van de kosten voor spaarrekeningen kan stijgen of dalen, leidt een wijziging van de variabele spaarrente niet automatisch tot een stijging of daling van de variabele hypotheekrente. Ook de hoogte van de andere componenten kunnen dalen of stijgen. Ook hierdoor leidt een daling of stijging van de spaarrente niet automatisch tot een daling of stijging van de variabele hypotheekrente.

De individuele risico-opslag

Uw persoonlijke situatie bepaalt of u een risico-opslag moet betalen en hoe hoog deze is. Zo is de hoogte van de lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning van belang. Die verhouding bepaalt in welke tariefklasse een lening valt. Daarnaast kunnen er andere opslagen gelden. Bijvoorbeeld bij een hypotheek op een verhuurde woning, of wanneer het eerste deel van de hypotheek bij een andere geldverstrekker loopt. Deze risico-opslagen kunnen wij voor alle leningen bij onze bank aanpassen. Maar ook voor u persoonlijk. Bijvoorbeeld omdat u meer gaat lenen. Of omdat de waarde van uw woning daalt.

Bij een wijziging van de variabele rente, vermelden wij naast het rentepercentage ook het jaarlijks kostenpercentage.

Wat houdt het jaarlijks kostenpercentage in?

Het rentepercentage dat wij vermelden, is het rentepercentage dat u per jaar betaalt. U betaalt deze rente meestal in termijnen, per maand. In het jaarlijks kostenpercentage houden wij daar rekening mee. Hierdoor kan het jaarlijks kostenpercentage iets hoger zijn dan het rentepercentage dat wij vermelden.

Sluit u een nieuwe lening af dan kunnen er nog andere kosten in het jaarlijkse kostenpercentage zijn opgenomen, zoals taxatiekosten en advies- en afsluitkosten. Of de kosten (premie) van een verplichte opstalverzekering, als deze kosten bij ons bekend zijn. Daardoor kan het jaarlijks kostenpercentage hoger zijn. In de bijlage bij uw offerte voor uw nieuwe lening staat het jaarlijks kostenpercentage vermeld. Daar leest u ook welke kosten hierin zijn opgenomen.

Maak een persoonlijke berekening

Wat de huidige hypotheekrente betekent voor uw maandlasten, kunt u berekenen in het Rabobank Hypotheekdossier. Of maak een afspraak met een van onze hypotheekadviseurs.

Wij vermelden de tarieven op deze website om u zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen als deze informatie niet juist is.