Gezin zit in de keuken

Aflossingsvrije hypotheek in combinatie met Basisvoorwaarden

Het is mogelijk om een Aflossingsvrije Hypotheek af te sluiten in combinatie met Basisvoorwaarden. Dit geldt voor nieuwe verstrekkingen, maar ook huidige leningen met Plusvoorwaarden kunnen overgesloten worden naar onze Basisvoorwaarden.

Hypotheek oversluiten

Steeds meer klanten willen profiteren van de lage rentetarieven zonder te verhuizen. Voor hen kan het gunstig zijn de hypotheek over te sluiten. De bestaande Aflossingsvrije Hypotheek mag dan behouden worden. Sluit jouw klant de Aflossingsvrije hypotheek over naar Rabobank? Dan kan dit vanaf nu naast de Plusvoorwaarden ook in combinatie met Basisvoorwaarden. Dit betekent een lager tarief en kan financieel dus voordeliger zijn. De voorwaarden voor het afsluiten van Basisvoorwaarden zijn ongewijzigd.

Lees meer over het oversluiten van de hypotheek

Voorwaarden aanpassen

Heeft jouw klant een Aflossingsvrije Hypotheek bij Rabobank in combinatie met Plusvoorwaarden? Dan mag dit omgezet worden naar Basisvoorwaarden. Wij toetsen wel of de aanvraag binnen de regels van het acceptatiebeleid Basisvoorwaarden past. Hier zijn wijzigingskosten en een eventuele rentevergoeding van toepassing.

Nieuwe hypotheek afsluiten

Koopt je klant een nieuwe woning? Uiteraard is het dan ook mogelijk een nieuwe Aflossingsvrije Hypotheek af te sluiten, in combinatie met Basisvoorwaarden. Hierbij geldt vanzelfsprekend dat de fiscale regels in acht moeten worden genomen.

Samenwerken met de Rabobank?

Nog geen aansluiting bij de Rabobank?