Flexwerker aan het werk in een winkel

Arbeidsmarktscan voor flexwerkers

Voor flexwerkers die een hypotheek willen krijgen is er de Arbeidsmarktscan. Het doel van de Arbeidsmarktscan is om meer flexwerkers een verantwoorde en betaalbare hypotheek te bieden op basis van hun kansen op de arbeidsmarkt. Hiermee willen we de woningmarkt positief stimuleren. We kijken met de komst van deze Arbeidsmarktscan niet alleen naar het huidige inkomen en arbeidsverleden van consumenten, maar vooral naar hun perspectief op de arbeidsmarkt en kansen om in de toekomst voldoende inkomen te verwerven.

Hoe werkt de Arbeidsmarktscan?

De Arbeidsmarktscan bepaalt aan de hand van 12 vragen wat de kansen van de consument op de arbeidsmarkt zijn. De verdiencapaciteit is het actuele inkomen wat op dit moment gemiddeld verdiend wordt door mensen die voldoen aan dezelfde criteria als de consument. De vragen hebben betrekking op opleidingsniveau, diploma, leeftijd, werkervaring, branche, beroep, dienstverband en regio. Deze gegevens worden gekoppeld aan beschikbare gegevens over onder andere vacatures, lange termijnontwikkelingen van beroepen, verwachte groei/krimp van de economie etc. Op basis van de antwoorden van de consument volgt er een gewaarmerkt rapport met een score en verdiencapaciteit. Binnen de scan vinden diverse controles plaats waaronder een geautomatiseerde diplomascan.

De Arbeidsmarktscan is eigendom van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence group.

Flexwerker in winkel kijkt uit het raam

Voor wie is de Arbeidsmarktscan?

De Arbeidsmarktscan is bedoeld voor flexwerkers in loondienst, zoals oproepkrachten en aanvragers met een tijdelijk contract zonder intentieverklaring. Het loondienstverband wordt aangetoond via een werkgeversverklaring. De regeling is niet beschikbaar voor werknemers die werken via een uitzendbureau. Voor deze groep maken we gebruik van de Perspectiefverklaring. Voorwaarde voor de aanvraag is dat de flexwerker op het moment van de aanvraag de afgelopen 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst heeft gewerkt.

Sleutelbos met huisjes eraan

Hoe vraagt jouw klant de scan aan?

De consument vraagt zelf de Arbeidsmarktscan aan op Arbeidsmarktkansen.nl en vult de antwoorden in. Daarna moet de klant een diploma uploaden. Het is handig om vooraf het diploma te downloaden via DUO.nl. Na het uploaden krijgt de klant te zien wat zijn verdiencapaciteit is en of hij boven de 70 punten uitkomt. Zo ja, dan kan de betaling volgen en ontvangt de consument het gewaarmerkte rapport van de Arbeidsmarktscan. Op basis van de verdiencapaciteit beoordelen wij of de klant in aanmerking komt voor een financiering. Op de Arbeidsmarktscan staan de persoonlijke gegevens van de aanvrager, een puntenscore en de verdiencapaciteit.

Het rapport lever je aan zoals dat gebruikelijk is bij andere documenten zoals bijv. de werkgeversverklaring. Uiteraard moet de aanvrager voldoen aan de overige voorwaarden uit het acceptatiebeleid. Een aanvraag met de Arbeidsmarktscan is mogelijk met en zonder NHG.

De kosten van de Arbeidsmarktscan zijn € 110,00 inclusief btw en voor rekening van de klant. De klant betaalt alleen als het rapport ook kan bijdragen aan de hypotheekaanvraag. Het UWV verzekeringsbericht vraagt de consument aan via Mijnuwv.nl. Hiervoor heeft de aanvrager een DigiD nodig.

Wat is het voordeel van de Arbeidsmarktscan?

Het wel of niet verstrekken van een hypotheek is op dit moment afhankelijk van individuele beoordeling op basis van een acceptatiekader. Met de arbeidsmarktscan hebben we een extra mogelijkheid m te beoordelen of de aanvrager voor een hypotheek in aanmerking komt. Dit doen we dan op basis van de verdiencapaciteit en arbeidsmarktkansen in de toekomst. Voor de klant betekent dit dat de kans op het verkrijgen van een hypotheek toeneemt.

Samenwerken met de Rabobank

Nog geen aansluiting bij Rabobank maar wel geïnteresseerd in onze producten?