Nieuwe hypotheekregels

Veranderingen per 1 januari 2018

De hypotheekregels veranderen. Koopt u in 2018 een nieuwe woning? Of heeft u al een hypotheek? Hieronder leest u wat de nieuwe regels voor u en uw (toekomstige) hypotheek betekenen.

Maximale hypotheek omlaag

In 2018 mag u nog maximaal 100% van de marktwaarde van het huis lenen. In 2017 was dit 101% van de marktwaarde. U kunt dus geen extra geld meer lenen voor bijkomende kosten, zoals de kosten koper. Om de bijkomende kosten te betalen, heeft u eigen geld nodig. Een schenking is ook mogelijk. 

Het Rutte III kabinet heeft toegezegd dat de maximale hypotheek deze regeerperiode niet verder meer daalt.

Verbouwen blijft mogelijk

Als u wilt verbouwen, dan kunnen de verbouwingskosten in de hypotheek worden meegenomen. De maximale hypotheek wordt in dat geval gebaseerd op de woningwaarde na verbouwing. Niet alle verbeteringen zorgen voor een hogere waarde. Een taxateur bepaalt welke invloed een verbouwing op de woningwaarde heeft.

Maximale hypotheekrenteaftrek wordt verder verlaagd

Het maximale percentage waartegen aftrek van de hypotheekrente mogelijk is, wordt versneld verlaagd. Tot 2020 loopt het maximale aftrekpercentage nog terug met 0,5%, maar daarna gaat dit jaarlijks in stappen van 3% omlaag. Hierdoor komt in 2023 de maximale hypotheekrenteaftrek voor ieder huishouden uit op 36,93%.  

Meer lezen over de hypotheekrenteaftrek

NHG-grens omhoog

In 2018 gaat de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) flink omhoog. NHG is dan mogelijk voor huizen met een waarde tot € 265.000. Dat is € 20.000 meer dan in 2017.

Als u plannen heeft om te investeren in energiebesparende maatregelen, dan mag u meer lenen dan de waarde van de woning. De maximale waarde van de woning is nog steeds € 265.000, maar u mag dan tot € 280.900 lenen. Dit hogere bedrag moet wel volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.

Schenkingsvrijstelling eigen woning verhoogd

De vrijstelling voor een eenmalige schenking is in 2018 € 100.800.

Het maakt dan niet meer uit wie het bedrag schenkt of ontvangt. U kunt bijvoorbeeld ook aan een vriend of kleinkind tot € 100.800 belastingvrij schenken.

Deze persoon moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar zijn én de schenking gebruiken voor de eigen woning (aankoop, verbouwing of bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek).

Is in het verleden al gebruikgemaakt van deze vrijstelling? Dan kan misschien gebruik worden gemaakt van een overgangsregeling.

Meer lezen over de nieuwe regels rondom schenken

Voordelen voor duurzame woningen blijven bestaan

Koopt u een woning die evenveel of meer energie opwekt dan u verbruikt (nul-op-de-meter woning)? Dan mag u € 25.000 extra lenen. Koopt u een andere duurzame woning? Dan mag u maximaal € 9.000 extra lenen. Uw toetsinkomen moet wel minimaal € 33.000 zijn.

Bespreek uw mogelijkheden met ons

Wilt u meer weten over wat de gewijzigde hypotheekregels voor uw hypotheek betekenen? Of wilt u weten hoeveel u kunt lenen? In het Rabobank Hypotheekdossier krijgt u een compleet beeld van uw mogelijkheden. Uw rekent met alle actuele hypotheekrentes, de aanschafprijs van het huis, uw inkomen, bezittingen en schulden. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek.

Contact

Rabobank