Veelgestelde vragen over extra aflossen

Krijg ik lagere maandlasten of een kortere looptijd?

Als u extra aflost, kiest u voor lagere maandlasten óf een kortere looptijd. U kunt in de meeste gevallen zelf uw keuze aangeven tijdens het online extra aflossen.

Lagere maandlasten

Kiest u voor lagere maandlasten, dan blijft de looptijd van de lening zoals u heeft afgesproken. U merkt de lagere maandlasten bij de tweede betaling na de extra aflossing. Dit komt omdat u de rente per maand achteraf betaalt.

Kortere looptijd

Kiest u voor een kortere looptijd, dan blijven uw bruto maandlasten gelijk. U betaalt namelijk over een kortere periode rente en aflossing. Een kortere looptijd kan prettig zijn als u in de toekomst lagere lasten wilt hebben, bijvoorbeeld tijdens uw pensioen. De totale hypotheeklasten over de hele periode zijn bij deze optie het laagst.

Hoeveel spaargeld moet ik achter de hand houden?

Voldoende spaargeld

Bereken voordat u extra aflost of u het geld echt over heeft. Bekijk welke buffer voor onverwachte uitgaven het Nibud adviseert. Los niet af met geld waarvan u denkt dat u dit voor andere zaken nodig heeft, bijvoorbeeld voor een studie voor uw kind.

Uw minimale financiële buffer berekenen op Nibud.nl

Lage spaarrente

Een lage spaarrente kan een reden zijn om extra af te lossen. Dit is vooral interessant als u een relatief hoge hypotheekrente heeft. Overweeg om extra af te lossen als uw netto hypotheekrente (de rente die u betaalt, verminderd met uw hypotheekrenteaftrek) hoger is dan de rente die u voor uw spaargeld krijgt.

Aflossen met een schenking, hoe zit dat?

Ouders kunnen jaarlijks € 5.363 per kind schenken met de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (bedrag 2018). Ook kunnen ouders eenmalig belastingvrij € 53.602 schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (bedrag 2018). Deze verhoogde schenkingsvrijstelling geldt alleen als de schenking gebruikt wordt voor een studie van minimaal € 20.000 per jaar.

In 2018 bedraagt de eenmalige vrijstelling voor een schenking € 100.800. Het maakt dan niet meer uit wie het bedrag schenkt en ontvangt. U kunt dan bijvoorbeeld ook aan een vriend of kleinkind schenken. Deze persoon moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn en de schenking moet voor de eigen woning (bijvoorbeeld aankoop of verbouwing) worden gebruikt. Als in het verleden al gebruik is gemaakt van deze vrijstelling, kan wellicht gebruik worden gemaakt van een overgangsregeling.

Lees meer over schenkingen op de website van de Belastingdienst

Kan mijn renteopslag omlaag?

Is uw hypotheek hoger dan 67,5% van de marktwaarde van uw huis en heeft u geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan betaalt u een renteopslag. Door extra af te lossen, daalt uw hypotheekschuld en is het mogelijk dat uw renteopslag vervalt. U betaalt dan een lager rentetarief. Uw adviseur kan berekenen of dit voor uw situatie geldt. Als u spaart binnen een spaar- of beleggingsproduct, dan wordt de rentevergoeding in dat product ook verlaagd. Om toch het gewenste eindkapitaal op te bouwen, wordt de premie van het spaar- of beleggingsproduct verhoogd.

Meer lezen over renteopslag

Ik heb een KeuzePlus Hypotheek

Het opgenomen bedrag in uw KeuzePlus Hypotheek kunt u altijd boetevrij aflossen. Let op: als voor het opgenomen bedrag het overgangsrecht geldt, dan adviseren wij u om geen extra opnames meer te doen. De hypotheekrente daarover is dan niet aftrekbaar. Ook niet als u het geld gebruikt voor de aankoop of verbouwing van uw woning.

Er geldt één uitzondering. Heeft u dit of vorig jaar een aflossing gedaan op een hypotheek waarvoor het overgangsrecht geldt? En bent u voor dit afgeloste bedrag niet opnieuw een lening onder het overgangsrecht aangegaan? Dan kunt u voor maximaal het afgeloste bedrag toch gebruikmaken van hypotheekrenteaftrek, als u dit jaar een extra opname doet binnen de ruimte in uw KeuzePlus Hypotheek.

Is deze uitzondering voor u niet van toepassing en wilt u wel hypotheekrenteaftrek? Laat dan uw KeuzePlus Hypotheek eerst omzetten in een andere hypotheekvorm.

Verlagen verzekering

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering of een hypotheekbescherming voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afgesloten? Doordat uw hypotheekschuld daalt als u aflost, daalt ook het financiële risico dat u loopt. Misschien wilt u daarom na de aflossing op uw hypotheek een lager bedrag verzekeren. Als u kiest voor een lager verzekerd bedrag, daalt uw premie. Maak een afspraak met uw adviseur om dit te bespreken. Voor dit gesprek betaalt u geen advieskosten.

Kan ik aflossen als ik niet online bankier bij de Rabobank?

Bankiert u niet online bij de Rabobank? Dan kunt u online extra aflossen op uw hypotheek met iDIN. iDIN is een dienst van Nederlandse banken waarmee u zich bij andere organisaties online kunt identificeren. Zo logt u met iDIN in via uw eigen bank en maakt u daarna geld over naar de Rabobank.

Hoe gebruikt u iDIN

Klik op ‘Nu extra aflossen' en kies dan voor 'Inloggen via een andere bank'. U belandt dan in een startscherm van iDIN. Hier selecteert u uw bank. Vervolgens logt u bij uw bank in om u te identificeren. Daarna komt u in de aflosomgeving van de Rabobank terecht. Hierin maakt u via iDEAL geld over naar de Rabobank om extra af te lossen op uw hypotheek.

Nu extra aflossen

Wat als ik verhuisplannen heb?

Als u verhuisplannen heeft, kan het verstandiger zijn om te sparen in plaats van af te lossen. U kunt namelijk te maken krijgen met de bijleenregeling.

Door extra af te lossen daalt uw hypotheekschuld. Hierdoor kan er overwaarde op uw huis ontstaan. Deze overwaarde wordt ook wel eigenwoningreserve genoemd. Koopt u vervolgens een nieuw huis dan verwacht de Belastingdienst dat u deze overwaarde gebruikt voor de aankoop van uw nieuwe huis. Kiest u ervoor om dit deel toch te lenen? Dan is de rente van dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar voor de belasting. Dat noemen we de bijleenregeling.

Mogelijk verlies overgangsrecht

Doet u dit jaar een aflossing op een hypotheek waarvoor het overgangsrecht geldt? Dan kan het overgangsrecht alleen herleven, als u dit of volgend jaar voor dit bedrag opnieuw een lening aangaat voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Gaat u na deze periode een lening aan voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning? Dan moet u deze lening in maximaal 30 jaar volledig annuïtair of lineair aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek.

Hoeveel kan ik extra aflossen met iDEAL?

Aflossen doet u via iDEAL. Per bank gelden verschillende limieten per iDEAL-betaling. Aflossen met een Rabobankrekening kan tot € 50.000 per keer, tenzij u uw maximum heeft aangepast. De betaling wordt direct van uw rekening afgeschreven. De verwerking van uw aflossing duurt maximaal drie werkdagen.

Extra aflossen boven iDEAL-limiet

Wilt u meer dan € 50.000 aflossen? Of wilt u volledig aflossen? Dan krijgt u een aflosnota. Deze nota ontvangt u binnen vijf werkdagen. Hierop vindt u de gegevens waarmee u het bedrag kunt overmaken.

Wat kost extra aflossen?

Jaarlijks een bedrag vergoedingsvrij aflossen

U kunt elk jaar een deel van uw hypotheek vergoedingsvrij aflossen. Meestal is dat 20% van het oorspronkelijke bedrag per hypotheekleningdeel. Maar het kan ook 10% zijn. In de hypotheekvoorwaarden staat welk percentage voor uw hypotheekleningdeel geldt.

Voorbeeld

U heeft een hypotheek van € 300.000 afgesloten met drie leningdelen: € 100.000 aflossingsvrij, € 100.000 lineair en € 100.000 annuïtair. Uw maximale vergoedingsvrije aflossing is 20%. Dan mag u jaarlijks maximaal € 20.000 vergoedingsvrij aflossen op elk leningdeel, in totaal dus een bedrag van € 60.000.

Waarom betaal ik soms een vergoeding?

Als u meer dan het vergoedingsvrije gedeelte aflost, dan kan het zijn dat u een vergoeding vervroegd aflossen moet betalen. Dit is een vergoeding voor het verbreken van het afgesloten hypotheekcontract. De hoogte van de vergoeding hangt onder andere af van de hoogte van het bedrag dat u vervroegd aflost, de resterende rentevaste periode en de huidige rente voor nieuwe hypotheken. Bereken hoeveel u vergoedingsvrij kunt aflossen via Mijn Wonen.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken is dit een veelbesproken onderwerp.

Lees meer over vergoedingsvrij aflossen op Bankenoverhypotheken.nl

Ik heb een spaar- of beleggingshypotheek

Heeft u een spaar- of beleggingshypotheek* en u wilt aflossen? Dan mag het eindkapitaal dat u opbouwt in het daaraan gekoppelde opbouwproduct in box 1 niet hoger zijn dan uw totale hypotheekschuld in box 1. Is dit toch het geval, dan betaalt u over een deel van de uitkering belasting. Extra aflossen is dus niet altijd verstandig. Een extra bedrag storten in uw spaar- of beleggingsproduct is een alternatief. Overleg ook met uw adviseur welke optie het beste bij u past.

*Het gaat om de OpMaat-, Rabo Opbouw-, Spaaroptimaal-, SpaarZeker, Flexibele Beleggings-, CumulentHypotheek of Hypotheek met Gemengde verzekering.

Lees meer over extra aflossen of extra storten

Wat zegt de Belastingdienst over extra aflossen?

Rente na 30 jaar niet meer aftrekbaar

Heeft u een (deels) aflossingsvrije hypotheek, dan kan het interessant zijn om op deze hypotheek af te lossen. Als u na afloop van de periode voor hypotheekrenteaftrek (30 jaar) nog een hypotheekschuld heeft, mag u de rente die u daarover betaalt namelijk niet meer aftrekken van de belasting en gaat uw maandlast omhoog.

Minder hypotheekrenteaftrek

Als u extra aflost, daalt uw hypotheekschuld en betaalt u minder hypotheekrente. Bij uw belastingaangifte kunt u daardoor minder rente aftrekken en stijgt uw belastbare inkomen in box 1. Hierdoor betaalt u mogelijk meer belasting. Daardoor kan een deel van uw inkomen in een hoger belastingtarief komen te vallen.

Lagere toeslagen

Ontvangt u zorgtoeslag en/of kinderopvangtoeslag? Houd er dan rekening mee dat uw belastbaar inkomen stijgt als u extra aflost. Uw toeslagen kunnen dus dalen. Bereken daarom vooraf op de website van de Belastingdienst wat de gevolgen voor uw toeslagen zijn.

De gevolgen voor uw toeslagen berekenen op Belastingdienst.nl

Daling eigen vermogen

Door een deel van uw spaargeld te gebruiken voor een extra aflossing, daalt uw vermogen en betaalt u mogelijk minder belasting in box 3.

Meer lezen over belasting en box 3

Geen of kleine eigenwoningschuld

Betaalt u geen of weinig rente, omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld heeft? Dan heeft u mogelijk recht op een aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u per saldo geen inkomstenbelasting over het eigenwoningforfait van uw eigen woning betaalt.

Lees er meer over op Belastingdienst.nl

Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet of hypotheek in box 3

Heeft u een Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet of een hypotheek in box 3? Dan kan het verstandig zijn om deze leningen eerst af te lossen. Voor de consumptieve leningen betaalt u meestal een hogere rente en is de rente doorgaans niet aftrekbaar voor de belasting. Voor een hypotheek in box 3 heeft u geen hypotheekrenteaftrek, waardoor het verstandig kan zijn om deze lening eerst af te lossen.

Contact

Rabobank