Rabo GoudenHanddrukSparen

Deze spaarrekening kun je niet meer openen

Heb je vragen over je Rabo GoudenHanddrukSparen? Chat met ons!

Tegoed laten uitkeren

Wil je het tegoed op in je Rabo GoudenHanddrukSparen periodiek laten uitkeren? Dat kan met Rabo GoudenHanddrukUitkering.

Meer lezen over Rabo GoudenHanddrukUitkering

Kenmerken

Inleggen op rekening Rabo GoudenHanddrukSparen

De inleg is minimaal € 10.000. De inleg kan afkomstig zijn van:

Een bestaande goudenhanddrukspaarrekening in verband met een verdeling in het kader van echtscheiding.Een bestaande goudenhanddrukverzekering bij de eigen stamrecht bv mits de klant een bestaande rekening Rabo GoudenHanddrukSparen heeft.Een rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering (onder bepaalde voorwaarden).

Meer lezen over kapitaaloverdracht

Einddatum

Op de afgesproken einddatum heeft u verschillende mogelijkheden.

  • Je tegoed periodiek laten uitkeren met Rabo GoudenHanddrukUitkering. Over de periodieke uitkeringen betaal je belasting en premies.
  • Een nieuwe einddatum voor Rabo GoudenHanddrukSparen afspreken. Dit mag niet later zijn dan 31 december van het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt.
  • Je tegoed in één keer opnemen (afkoop). Je betaalt hierover maximaal 49,50% (2020) inkomstenbelasting.
  • Je tegoed overboeken naar een andere aanbieder en de opbouwfase daar voortzetten of je tegoed periodiek laten uitkeren.

Meer lezen over uw mogelijkheden op de einddatum

Afkoop goudenhanddruktegoud vóór de einddatum

Je kunt het volledige tegoed op uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen in één keer opnemen vóór de einddatum (afkoop). Over het opgenomen tegoed betaal je maximaal 49,50% (2020) inkomstenbelasting. Bij Rabo GoudenHanddrukSparen met een vaste rente per inleg betaal je opnamekosten.

Meer lezen over afkoop goudenhanddruktegoed

Inzicht in de spaarrekening

Je krijgt ieder kwartaal een papieren afschrift, als er wijzigingen in het saldo zijn. Op het rekeningafschrift vind je het actuele tegoed, de opgebouwde rente en alle af- en bijboekingen. Als er geen transacties zijn geweest sturen wij geen rekeningafschriften. Wil je geen papieren rekeningafschriften meer ontvangen? Dan kun je hier online voor afmelden. Dan bekijk je de transacties online. Online zijn de transacties van je spaarrekening 15 maanden beschikbaar.

Overlijden

Als je overlijdt, ontvangen je erfgenamen de resterende uitkeringen. Een voordeel van Rabo GoudenHanddrukSparen is dat bij overlijden je tegoed volledig in je nalatenschap valt. Hierover lees je meer in de productkenmerken en voorwaarden. 

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen (PDF)
Rente

Je kunt kiezen uit een variabele rente of een vaste rente per inleg. De rente wordt jaarlijkse in januari bijgeschreven.

Rentepercentage*
Over het gehele tegoed0,30%

* Rentewijzigingen voorbehouden.
Dit variabele rentetarief geldt vanaf 1 juli 2020.

 

Vaste rente per inleg

LooptijdRentepercentage*
<1 jaar                0,01%
1 tot 2 jaar0,01%
2 tot 3 jaar0,01%
3 tot 4 jaar0,01%
4 tot 5 jaar0,01%
5 tot 6 jaar0,01%
6 tot 7 jaar0,05%
7 tot 8 jaar0,05%
8 tot 9 jaar0,10%
9 tot 10 jaar0,15%
10 tot 11 jaar0,25%
11 tot 12 jaar0,35%
12 tot 13 jaar0,40%
13 tot 14 jaar0,50%
14 tot 15 jaar0,60%
15 tot 16 jaar0,65%
16 tot 17 jaar0,65%
17 tot 18 jaar0,65%
18 tot 19 jaar0,70%
19 tot 20 jaar0,70%
20 tot 21 jaar0,70%
21 tot 22 jaar0,70%
22 tot 23 jaar0,75%
23 tot 24 jaar0,75%
24 tot 25 jaar0,80%
25 tot 26 jaar0,80%
26 tot 27 jaar0,80%
27 tot 28 jaar0,80%
28 tot 29 jaar0,80%
29 tot 30 jaar0,80%
30 tot 50 jaar0,80%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 1 juli 2020.

Risico's
Als de (fiscale) wetgeving verandert, kan Rabo GoudenHanddrukSparen een ander resultaat opleveren dan verwacht.Over je volledige spaartegoed bouw je rente op. Met sparen blijft je inleg in stand. De rente kan onvoldoende zijn om de inflatie goed te maken.Als de variabele rente stijgt of daalt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag. Bij een vaste rente kan dit niet gebeuren.Op de einddatum van je rekening Rabo GoudenHanddrukSparen gebruik je het tegoed om periodieke uitkeringen aan te kopen. De rentestand op dat moment kan ervoor zorgen dat de periodieke uitkeringen lager of hoger uitvallen dan verwacht.Binnen de gestelde grenzen valt het tegoed op je rekening onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Kosten
Wij brengen kosten in rekening voor handelingen die je verricht met het tegoed op de rekening. Meer informatie over deze kosten vind je in de productkenmerken.Bij opname van je tegoed vóór de einddatum betaal je opnamekosten. Dit geldt voor rekeningen met vaste rente voor iedere inleg.
Fiscale regels
  • Je spaart op een geblokkeerde spaarrekening. De rente die je opbouwt, wordt gestort op deze geblokkeerde rekening.
  • Je tegoed valt in box 1. Je betaalt daarover geen vermogensrendementsheffing.
  • Op de einddatum gebruik je het tegoed voor een periodieke aanvulling op je inkomen. Over deze uitkeringen betaal je belasting tegen het tarief dat op dat moment voor je van toepassing is. Dat kan een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet.
  • Je kunt er ook voor kiezen om door te sparen of om het tegoed in één keer op te nemen (afkoop). Over het opgenomen tegoed ben je dan maximaal 49,50% (2020) inkomstenbelasting verschuldigd.

 

Geboren op of na 1-9-1953 en vóór 1-1-1959?

Het kabinet heeft op 2 juli 2019 in het pensioenakkoord besloten de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Dit betekent dat je eerder je AOW-leeftijd bereikt. Mogelijk wil je je tegoed nu ook eerder vrij laten komen. Hier zijn wel opnamekosten aan verbonden. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Geboren op of na 1-1-1959?

De definitieve AOW-leeftijd is nog niet bekend. Vooralsnog is dat 67 jaar. In 2021 wordt aan de hand van de levensverwachting bepaald welke AOW-leeftijd in 2026 gaat gelden.

 

Je tegoed vóór de einddatum opnemen

Je mag je tegoed vóór de einddatum gebruiken voor de aankoop van periodieke uitkeringen. Je mag het ook oversluiten naar een (andere) bank of verzekeraar. Je betaalt hiervoor wel administratiekosten en eventueel opnamekosten. Wil je je tegoed in één keer opnemen (afkoop)? Dat kan, maar je betaalt dan ook nog meteen en in één keer over het hele bedrag inkomstenbelasting. Je leest hier meer over in de productkenmerken en voorwaarden van Rabo GoudenHanddrukSparen.

Productkenmerken en voorwaarden

Goed om te weten

Lees de productkenmerken en voorwaarden. Daarin vind je meer details over het product informatie en uitleg over de gevolgen van wijzigingen in je persoonlijke situatie.

Productkenmerken en voorwaarden Rabo GoudenHanddrukSparen (PDF)