Pensioen opbouwen als DGA

Zorgen voor uw eigen pensioen als directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Pensioen voor u als directeur-grootaandeelhouder

U heeft een eigen bedrijf. Dan zorgt u dus ook voor uw eigen inkomen voor later. U ontvangt straks AOW, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet genoeg om na uw pensioen uw leven comfortabel voort te zetten. U zult dus op zoek moeten naar de best passende manier om uw inkomen voor later aan te vullen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Begin op tijd met het aanvullen van uw pensioen

Hoe eerder u begint met het opbouwen van uw pensioen, hoe lager de maandlasten daarvan zijn. Als DGA heeft u meerdere mogelijkheden om uw pensioen op te bouwen. Hieronder vindt u de belangrijkste.

Verandering pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer

Het opbouwen van een pensioenvoorziening in eigen beheer is niet meer mogelijk. Heeft u al een pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan kunt u dit fiscaal geruisloos 'afstempelen' van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde. Dit zou kunnen betekenen dat uw bedrijf weer dividend aan u kan uitkeren. Dat is afhankelijk van uw specifieke situatie. Vervolgens maakt u een keuze: uw pensioen afkopen of overstappen naar een spaarvariant.

 Pensioen afkopen

  • De waarde van uw pensioen kan, na belasting, in één keer worden uitgekeerd.
  • Afkopen kon gedurende drie jaar, met belastingkorting. Die korting is in 2018 25% en in 2019 19,5%.
  • Het peilmoment voor de korting is de fiscale balanswaarde van eind 2015.
  • U betaalt geen boete aan de Belastingdienst (revisierente).

Omzetten in een oudedagsverplichting

  • Het geld blijft in de bv en u mag dit geld straks gebruiken voor uitkeringen.
  • Verdere opbouw is niet toegestaan.
  • Als u uw tegoed laat uitkeren, moet u alsnog belasting betalen.
  • De minimale looptijd van de uitkeringen is 20 jaar vanaf uw AOW-leeftijd.
  • De uitkeringen mogen op zijn vroegst ingaan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd.
  • U heeft ook de mogelijkheid om in plaats van omzetting in een oudedagsverplichting te kiezen voor het inbrengen van de fiscale waarde in een lijfrente.

Overigens hoeft u niet te kiezen voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. De uitgangssituatie kan blijven bestaan. Afstempelen van de commerciële naar de fiscale (balans)waarde vindt dan niet plaats. Verdere opbouw is ook niet meer mogelijk. U kunt nog wel rente op uw tegoed ontvangen. U dient wel rekening te houden met een aanpassing van de pensioenbrief. Als u het in eigen beheer verzekerde pensioen afkoopt of omzet in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, dan moet u een informatieformulier invullen en indienen bij de Belastingdienst. 

Kiest u voor afkopen of omzetten van uw pensioen, dan moet uw partner en/of ex-partner daar mee instemmen. Verder is het goed te weten dat het nabestaandenpensioen bij overlijden mogelijk niet meer is geregeld. Heeft u een pensioenverzekering, dan kan deze vanaf 1 juli  2017 niet meer gekoppeld zijn aan pensioen in eigen beheer. U kunt uw huidige pensioenverzekering laten doorlopen. Daarvoor is uw pensioenbrief aangepast. 

Pensioenopbouw bij een verzekeraar

Ondanks dat pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk is, kunt u zichzelf als DGA nog steeds pensioen toezeggen vanuit uw onderneming. Dit met fiscaal voordeel en de mogelijkheid om het risico van overlijden en voortzetting van de regeling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die er voor u bestaan.

Pensioen opbouwen met banksparen

U kunt extra vermogen opbouwen met een lijfrenterekening of een -verzekering waarmee u privé spaart voor een aanvulling op uw pensioen. U kunt ook kiezen voor een combinatie met beleggen.

Jaarruimte en reserveringsruimte

Als u een pensioentekort heeft, mag u in één jaar de inleg tot een bepaald maximumbedrag fiscaal aftrekken van uw inkomen. Dit is uw jaarruimte. Als u uw jaarruimte de afgelopen zeven jaar niet (volledig) heeft benut, heeft u reserveringsruimte. Maakt u hiervan gebruik, dan heeft u tot een bepaald maximum een extra lijfrenteaftrek.

Uw jaarruimte berekenen

Banksparen voor uw pensioen

Geld dat u nu kunt missen, mag u fiscaal vriendelijk inleggen in een lijfrente zolang uw jaarruimte of reserveringsruimte dit toelaat. Dit kan op een rekening Rabo ToekomstSparen. Vanaf uw rekening Rabo ToekomstSparen kunt u vervolgens een deel van uw tegoed gaan beleggen. Door sparen en beleggen te combineren maakt u kans op meer rendement. Gedurende de looptijd van de rekening is uw tegoed geblokkeerd. Het opgebouwde tegoed gebruikt u op de einddatum voor een periodieke inkomensaanvulling. U betaalt belasting over deze periodieke uitkeringen.

Meer lezen over Rabo ToekomstSparen

Meer lezen over Rabo ToekomstBeleggen

Verschillen lijfrenteverzekering, banksparen of sparen voor pensioen

Sparen of beleggen zonder fiscaal voordeel

Als ondernemer zit er variatie in uw inkomen. Flexibiliteit is voor u belangrijk, ook wat betreft uw spaargeld en pensioenopbouw. U kunt daarom ook een deel van uw pensioen bij elkaar sparen of beleggen zonder gebruik te maken van fiscaal voordeel.

Sparen

U kunt uw geld op een vrij opneembare spaarrekening zetten. Voordeel hiervan is dat u meer vrijheid heeft bij het opnemen van uw geld, het nadeel is een lagere rente. Als u uw spaargeld voor langere tijd niet nodig heeft, kunt u dit vastzetten op een spaarrekening. U krijgt dan vaak een hogere rente. 

Meer lezen over belasting betalen over uw spaargeld in box 3

Meer lezen over een vrij opneembare spaarrekening

Beleggen

Heeft u ooit aan beleggen gedacht? De vraag of beleggen bij u past en in welke vorm, is heel persoonlijk. Net als een goede afweging tussen rendement en het risico dat u wilt nemen. U kunt bij ons op verschillende manieren beleggen. Wij helpen u hier graag bij.

Meer lezen over beleggen bij de Rabobank

Aflossen op uw hypotheek of lening

Extra aflossen op uw hypotheek levert lagere lasten op. Zo houdt u uiteindelijk maandelijks meer geld over. U kunt ook extra aflossen op andere leningen, zoals op een doorlopend krediet.

Meer lezen over extra aflossen op uw hypotheek

Meer lezen over extra aflossen op uw lening

Advies over uw inkomen voor later

Wilt u advies over uw inkomen voor later? In een gratis oriëntatiegesprek bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Dit vrijblijvende gesprek kan zowel bij uw Rabobank als telefonisch plaatsvinden. Daarna kunt u kiezen voor een adviesgesprek. Hieraan zijn kosten verbonden. Soms kunt u een product ook zelf afsluiten.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Contact

Rabobank