Rabo GoudenHanddrukUitkering

 • rente over uw inleg maximaal 1,30%*
 • gegarandeerde bruto bedragen
 • over de periodieke uitkeringen betaalt u belasting en premies
 • geblokkeerde rekening

*Rentewijzigingen voorbehouden.

Maak afspraak
Direct afsluiten

Bestaand gouden handdrukkapitaal periodiek laten uitkeren

U heeft in het verleden een ontslagvergoeding ontvangen. Dit bedrag staat op een goudenhanddrukverzekering, -spaarrekening of zit in uw stamrecht bv. U kunt dit kapitaal inleggen in een rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering, maar u kunt ook kiezen voor een andere aanbieder. Deze geblokkeerde spaarrekening gebruikt u voor een periodieke inkomensaanvulling.

Kenmerken

Inleggen op uw rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering

Inleggen op uw rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering kan met het tegoed van:

 • een rekening Rabo GoudenHanddrukSparen
 • een bestaande goudenhanddrukspaarrekening of -verzekering bij een andere aanbieder
 • een bestaande goudenhanddrukverzekering bij de eigen stamrecht bv

Looptijd

De minimale looptijd van de periodieke uitbetalingen is afhankelijk van uw leeftijd tijdens het openen van de rekening. Hierover leest u meer in de productkenmerken en voorwaarden.

Wijzigingen tijdens de looptijd van de rekening

Tijdens de looptijd van de rekening kan uw persoonlijke situatie veranderen. Het is onder voorwaarden mogelijk de periodieke uitbetalingen op de rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering te stoppen en het resterende tegoed over te sluiten naar uw rekening Rabo GoudenHanddrukSparen. Maak een afspraak met een adviseur om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer lezen over Rabo GoudenHanddrukSparen

Inzicht in uw periodieke uitkering

Voordat uw uitkering start, ontvangt u van de Rabobank een brief waarmee we de ontvangst van de inleg bevestigen. Hierin staan de definitieve gegevens van uw periodieke uitkeringen zoals het brutobedrag per uitkering, het rentepercentage, de start- en einddatum en de uitbetalingskosten. Verder ontvangt u:

 • bij de eerste uitkering in elk kalenderjaar een nieuwe uitkeringsspecificatie met het netto-uitkeringsbedrag en de inhoudingen voor belasting en premies
 • in het begin van een nieuw kalenderjaar een jaaropgave over het voorafgaande jaar voor uw belastingaangifte

U kunt de bevestigingsbrief, uitkeringsspecificatie en jaaropgave ook bekijken in uw Berichten. U vindt uw Berichten in Rabo Internetbankieren of in de Rabo Bankieren App.

Meer lezen over heffingen over Rabo GoudenHanddrukUitkering

Overlijden

Als u overlijdt kan het tegoed gebruikt worden voor het voortzetten van de resterende periodieke uitkeringen. Uw erfgenamen kunnen het tegoed ook in één keer laten uitbetalen. In de productkenmerken en voorwaarden leest u meer over de situaties die van toepassing kunnen zijn.

Rente

Rekenvoorbeeld periodieke uitkeringen

Hier ziet u voorbeelden van bruto uitkeringen van de spaarrekening Rabo GoudenHanddrukUitkering. Deze bedragen zijn berekend op basis van de rentetarieven die gelden vanaf 10 juli 2019.

 

InlegbedragLooptijdRenteUitbetaling per
maandkwartaalhalf jaarjaar
€ 25.0005 jaar0,10%€ 417,75€ 1.253,37€ 2.507,05€ 5.015,34
€ 50.0005 jaar0,10%€ 835,51€ 2.506,73€ 5.014,09€ 10.030,69
€ 75.00010 jaar0,50%€ 641,06€ 1.923,99€ 3.850,38€ 7.710,36
€ 100.00010 jaar0,50%€ 854,75€ 2.565,32€ 5.133,84€ 10.280,48
€ 150.00020 jaar1,10%€ 696,69€ 2.091,99€ 4.189,72€ 8.402,38
€ 200.00020 jaar1,10%€ 928,93€ 2.789,32€ 5.586,29€ 11.203,17

Bovenstaande bedragen zijn berekend bij inleg op 1 augustus 2019. Bij inleg op een andere dag kan de uitbetaling (licht) afwijken. Op de uitkeringen worden nog uitbetalingskosten en belasting en premies ingehouden.

Vaste rente

LooptijdRentepercentage*
<1 jaar                0,05%
1 tot 2 jaar0,05%
2 tot 3 jaar0,05%
3 tot 4 jaar0,05%
4 tot 5 jaar0,05%
5 tot 6 jaar0,10%
6 tot 7 jaar0,15%
7 tot 8 jaar0,20%
8 tot 9 jaar0,30%
9 tot 10 jaar0,40%
10 tot 11 jaar0,50%
11 tot 12 jaar0,55%
12 tot 13 jaar0,65%
13 tot 14 jaar0,70%
14 tot 15 jaar0,75%
15 tot 16 jaar0,85%
16 tot 17 jaar0,90%
17 tot 18 jaar0,95%
18 tot 19 jaar1,00%
19 tot 20 jaar1,05%
20 tot 21 jaar1,10%
21 tot 22 jaar1,10%
22 tot 23 jaar1,15%
23 tot 24 jaar1,15%
24 tot 25 jaar1,20%
25 tot 26 jaar1,20%
26 tot 27 jaar1,20%
27 tot 28 jaar1,25%
28 tot 29 jaar1,25%
29 tot 30 jaar1,30%
30 tot 50 jaar1,30%

* Rentewijzigingen voorbehouden. Deze vaste rentetarieven gelden vanaf 12 juni 2019.

Risico's
 • U ontvangt een vast bedrag per maand. Op het moment dat er sprake is van inflatie kunt u voor hetzelfde geld steeds minder kopen.
 • U ontvangt een vast rentepercentage voor uw inleg. Bij een rentestijging zal uw eerdere inleg daar niet meer van profiteren.
 • Als de (fiscale) wetgeving wijzigt, kan uw netto uitbetaling hoger of lager uitvallen.
 • Het tegoed op uw rekening valt, binnen de gestelde grenzen, onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Dit betekent een maximumdekking van € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Meer lezen over het depositogarantiestelsel op de website van De Nederlandsche Bank

Kosten
 • Voor het afsluiten van Rabo GoudenHanddrukUitkering betaalt u afsluitkosten.
 • Aan een advies van de Rabobank zijn kosten verbonden. Dit geldt ook voor vervolgadvies tijdens de looptijd.
 • Voor elke periodieke bruto uitkering betaalt u € 2,50* uitbetalingskosten.
 • Ook brengen wij kosten in rekening als u gedurende de looptijd bepaalde handelingen verricht met het tegoed. Meer informatie over deze kosten vindt u in de productkenmerken.
Fiscale regels
 • Uw tegoed valt in box 1. U betaalt daarover geen vermogensrendementsheffing.
 • Uw tegoed staat op een geblokkeerde spaarrekening. De rente die u opbouwt, wordt op deze geblokkeerde rekening gestort.
 • Wij zijn wettelijk verplicht belasting en premies in te houden op uw periodieke bruto uitkeringen. Deze uitkeringen worden door de Belastingdienst beschouwd als inkomen.
 • De ingehouden belasting en premies zijn voorheffingen. Het definitieve bedrag dat u moet betalen aan de Belastingdienst kan hoger of lager zijn.
Voorwaarden Afsluiten met of zonder advies

Afsluiten met advies

 • Aan een advies zijn kosten verbonden. Daarom is het goed om eerst uw wensen op het gebied van advies in kaart te brengen.
 • Dit doen we in een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek. Dit kan plaatsvinden bij uw Rabobank of telefonisch. Maak hiervoor een afspraak.
 • Samen bepalen we welke vorm van advies bij u past. Na het oriëntatiegesprek kunt u kiezen voor een betaald advies of zelf aanvragen.

Afsluiten zonder advies

 • Heeft u een particuliere betaalrekening en Rabo Internetbankieren (niet mogelijk met een zakelijke bankpas)? En staat het gouden handdrukkapitaal op uw naam? Dan kunt u Rabo GoudenHanddrukUitkering zelf aanvragen. Het is niet mogelijk om de rekening zonder advies aan te vragen voor een geërfd gouden handdrukkapitaal. U kunt ook niet zonder advies afsluiten als u maar een deel van het opgebouwde tegoed wilt gebruiken voor periodieke uitkeringen of als het tegoed afkomstig is van een Stamrecht B.V.
 • De aanvraag start met een toets die u inzicht geeft in uw kennis en ervaring met het product.
 • U beoordeelt zelf uw huidige product en u bekijkt wat de fiscale gevolgen zijn van het afsluiten van een rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering. Ook tijdens de looptijd bepaalt u zelf of het product nog bij u past.
 • Als u vervolgens Rabo GoudenHanddrukUitkering aanvraagt, ontvangt u van ons een schriftelijke overeenkomst. Hierin staat de hoogte van de periodieke uitkeringen. Wilt u vooraf kosteloos een globale berekening van de hoogte van de periodieke uitkeringen? Neem dan contact op met uw Rabobank.
 • Wilt u van dit aanbod gebruikmaken? Dan stuurt u de ondertekende overeenkomst terug naar uw Rabobank en wordt uw rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering geopend. U betaalt hiervoor afsluitkosten.

Meer lezen over een adviesgesprek en kosten

Aanvullende informatie

Maak een afspraak
Direct afsluiten