Rabo ToekomstSparen laten uitkeren voor einddatum

Is de einddatum van Rabo ToekomstSparen nog niet bereikt, maar wil je het tegoed al wel laten uitkeren? Dat kan. Met Rabo ToekomstUitkering ontvang je, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal, een bedrag uit je opgebouwde tegoed. Je kunt het hele tegoed periodiek laten uitkeren of een gedeelte ervan. Afhankelijk van je situatie gelden verschillende voorwaarden.

Ik heb de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Je uitkeringen moeten minimaal 20 jaar duren, plus het aantal jaren dat het nog duurt voordat je de AOW leeftijd hebt bereikt. De Rabo ToekomstUitkering is dan een ‘oudedagslijfrente’.

Ik heb de AOW-leeftijd bereikt

Je uitkeringen lopen minimaal vijf jaar en zijn dan een ‘tijdelijke oudedagslijfrente’.

Verder:

mogen de uitkeringen niet hoger zijn dan € 22.443 per jaar (2021) moeten de uitkeringen starten binnen vijf jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt

Overgangsrecht

Is jouw Rabo ToekomstSparen van vóór 2014? Dan heb je recht op overgangsrecht. In dat geval gelden andere regels.

Sinds 1 januari 2014 mag de tijdelijke oudedagslijfrente namelijk niet eerder ingaan dan het kalenderjaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Tot 2014 was dit mogelijk vanaf het jaar waarin je 65 jaar werd. Op het tegoed dat je vóór 1 januari 2014 hebt opgebouwd geldt overgangsrecht.

Heb je na 31 december 2013 niet meer ingelegd op je RaboToekomstSparen? Dan mag je al vanaf het jaar waarin je 65 jaar wordt het hele tegoed gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente. Heb je na 31 december 2013 nog wel ingelegd op je RaboToekomstSparen? Dan mag je alleen het tegoed dat je op 31 december 2013 had opgebouwd, gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf het jaar waarin je 65 jaar wordt. Voor het overige tegoed mag de tijdelijke oudedagslijfrente pas starten in of na het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt.

Dit geldt ook als je Rabo ToekomstSparen een voortzetting is van een lijfrenteverzekering die vóór 1 januari 2014 is gestart.

Kosten

Heb je nu Rabo ToekomstSparen met een vaste rente? Dan berekenen wij een marktrentevergoeding. Afhankelijk van de hoogte van je rente kan het zijn dat je een vergoeding ontvangt of betaalt.

Online aanvragen

Je regelt de uitkering van je tegoed voor de einddatum zelf online met een Rabo ToekomstUitkering. Lees dus eerst de kenmerken en voorwaarden goed door.

Zo werkt het:

  1. Log in in Rabo Online Bankieren.
  2. Kies wanneer en welk deel je wilt laten uitkeren.
  3. Je ontvang de nieuwe overeenkomst thuis.
  4. Onderteken het formulier en stuur het terug.
Meer over Rabo ToekomstUitkering

Lees ook