Rabo ToekomstSparen: rente voor uw inleg max. 2,90%*

Wat wilt u berekenen?

Eindbedrag berekenen

euro
euro
jaar
Voorspelling eindbedrag bij huidige rentetabel +1%: € xx.xxx / -1%: € xx.xxx

Storting per maand berekenen

euro
euro
jaar
Voorspelling eindbedrag bij huidige rentetabel +1%: € xx.xxx / -1%: € xx.xxx

Eenmalige storting berekenen

euro
euro
jaar
Voorspelling eindbedrag bij huidige rentetabel +1%: € xx.xxx / -1%: € xx.xxx
Afspraak maken
Overzicht

Banksparen met Rabo ToekomstSparen

Met Rabo ToekomstSparen spaart u voor later. Een aanvulling op uw inkomsten waarvan u kunt genieten zodra u met pensioen gaat. Rabo ToekomstSparen is een vorm van banksparen. U kunt ook kiezen voor een beleggingsvariant.

Sparen voor uw toekomst

Rabo ToekomstSparen is uw spaarpotje voor na uw pensionering. Geld dat u nu kunt missen, mag u fiscaal vriendelijk inleggen zolang uw aftrekruimte jaar- en reserveringsruimte dit toelaat. Het gespaarde bedrag laat u na uw pensionering periodiek uitkeren.

 • Flexibel sparen voor een aanvulling op uw pensioen.
 • U spaart op een geblokkeerde rekening. Het tegoed is niet vrij opneembaar.
 • Er is een minimuminleg. Deze inleg moet passen binnen uw jaarruimte De fiscale jaarruimte is het bedrag dat u in een jaar als inleg op een lijfrente mag aftrekken. Als voorwaarde geldt dat u in het voorafgaande jaar te weinig pensioenrechten heeft opgebouwd (pensioentekort). Inleg op een lijfrente komt voor aftrek in aanmerking in het jaar van betaling. Bereken uw jaarruimte en uw mogelijke reserveringsruimte Heeft u de afgelopen zeven jaren uw jaarruimte niet of niet volledig benut? Dan heeft u een reserveringsruimte. Dit is een extra lijfrenteaftrek. De reserveringsruimte mag niet hoger zijn dan een maximumbedrag per jaar. Bereken uw reserveringsruimte op Belastingdienst.nl.
 • Vaste rente per inleg of een variabele rente.
 • Uw inleg wordt volledig gebruikt om vermogen op te bouwen.
 • Het eindbedrag laat u periodiek uitbetalen als aanvulling op uw pensioen. 
 • Over uw uitbetalingen bent u belasting verschuldigd.

Uw pensioen aanvullen

 • Heeft u een pensioentekort? Er is sprake van een pensioentekort, als u over het voorafgaande jaar te weinig aan pensioenrechten heeft opgebouwd, gezien het in dat jaar genoten inkomen. Dit wordt bepaald volgens een door de belastingdienst voorgeschreven berekening. Dan is uw inleg aftrekbaar van uw box 1-inkomen. U betaalt wel belasting en premies over uw uitkeringen na uw pensionering.
 • De waarde van uw lijfrenteverzekering mag u inleggen.
 • Bent u ondernemer? U mag uw Oudedagsreserve (OR) en/of stakingswinst
  inleggen. Het is in deze situatie niet mogelijk om de rekening zonder advies aan te vragen.

Advies op maat

Wilt u advies van de Rabobank? Maak dan een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Dit gesprek kan behalve bij uw Rabobank ook telefonisch plaatsvinden. Tijdens dit geheel vrijblijvende gesprek brengen we uw wensen en behoeften op het gebied van advies in kaart. Vervolgens bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Na het oriëntatiegesprek bepaalt u zelf of u kiest voor een advies. Aan een advies over uw inkomen voor later zijn kosten verbonden. 

Heeft u al een rekening Rabo ToekomstSparen? Voor kapitaaloverdracht van een extra lijfrentekapitaal worden meestal geen advieskosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw Rabobank voor meer informatie. 

Direct afsluiten

Heeft u een particuliere betaalrekening Direct afsluiten is niet mogelijk als u gebruikmaakt van een zakelijke bankpas. en Rabo Internetbankieren? Dan kunt u Rabo ToekomstSparen direct afsluiten zonder tussenkomst van een adviseur. Het is niet mogelijk een rekening zonder advies af te sluiten voor inleg van stakingswinst, oudedagsreserve of een lijfrenteverzekering van het Pre Brede Herwaarderingsregime.

Afspraak makenDirect afsluiten

Rentewijzigingen voorbehouden Voor elke inleg geldt een eigen vaste rente op basis van de rentepercentages die gelden op het moment van inleggen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de tijd dat het geld op de rekening staat (de looptijd).

Kenmerken

Inleggen op Rabo ToekomstSparen

U kunt eenvoudig inleggen via Rabo Internetbankieren Als u een betaalpakket en Rabo Internetbankieren heeft., overschrijvingsformulieren en via een betaalrekening bij een andere bank. Het bedrag dat u wilt banksparen, boekt u over naar uw Rabo ToekomstSpaarrekening. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij de inleg innen. Als wij uw toestemming hebben, kunnen wij de inleg automatisch innen van de door u opgegeven betaal- of spaarrekening van de Rabobank. Uw volledige inleg wordt benut om vermogen op te bouwen.

Wat mag u inleggen?

 • U mag maximaal uw aftrekruimte fiscaal vriendelijk inleggen. Uw aftrekruimte bestaat uit uw jaarruimte en uw aanwezige reserveringsruimte. 
  Uw jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks als aftrekpost mag gebruiken. Bereken uw jaarruimte. Tegenover dit belastingvoordeel nu staat dat de uitbetalingen straks wel belast zijn. Dit kan tegen een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet.
  Heeft u de afgelopen zeven jaren uw jaarruimte niet of niet volledig benut? Dan heeft u een reserveringsruimte. Dit is een extra lijfrenteaftrek. De reserveringsruimte mag niet hoger zijn dan een maximumbedrag per jaar Bereken uw reserveringsruimte op Belastingdienst.nl
 • U mag de waarde van uw bestaande lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening ook inleggen. Deze inleg is niet meer aftrekbaar, omdat de aftrek al heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk een rekening zonder advies af te sluiten voor de inleg van een lijfrenteverzekering van het Pre Brede Herwaarderingsregime.
 • Bent u ondernemer? Uw Oudedagsreserve (OR) en/of stakingswinst mag u ook inleggen. Het is in deze situatie niet mogelijk de rekening zonder advies af te sluiten.

Andere inleg is niet mogelijk.

Uw rekeninginformatie in Rabo Internetbankieren

Uw rekeninginformatie is gemakkelijk toegankelijk via Rabo Internetbankieren. Als u een betaalpakket en Rabo Internetbankieren heeft. Uw actuele saldo, de laatste mutaties en uw rentepercentage(s) kunt u direct online inzien. U kunt uw rekeninginformatie ook opvragen via de Rabofoon. Ook kunt u kiezen voor papieren rekeningafschriften, als u dat handiger vindt.

Hoeveel sparen voor uw gewenste eindbedrag?

Heeft u al een eindbedrag in gedachten dat u bij elkaar wilt sparen? Onze rekenhulp bovenaan deze pagina geeft een indicatie van de inleg die op basis van de actuele rentestanden voldoende is voor het bereiken van uw eindbedrag.

Uw tegoed Rabo ToekomstSparen

 • Uw tegoed opnemen voor einddatum

  • Het kan voorkomen dat u het opgebouwde tegoed binnen Rabo ToekomstSparen wilt opnemen voordat de looptijd verstreken is. U betaalt in dat geval over het opgenomen bedrag inkomstenbelasting (op dit moment maximaal 52%) en soms ook een boete aan de belastingdienst. In de productkenmerken leest u hier meer over.

   Heeft u een vaste rente per inleg afgesproken? Dan maakt uw Rabobank een berekening van de marktrentevergoeding. Afhankelijk van de rentestanden bent u een vergoeding verschuldigd aan de bank of betaalt de bank deze vergoeding aan u. In de productkenmerken kunt u nalezen hoe de vergoeding wordt berekend. Aan de berekening van marktrentevergoeding zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten vindt u in de productkenmerken en voorwaarden.

 • Uw tegoed laten uitbetalen op einddatum

  • Aan het einde van de door u gekozen looptijd van Rabo ToekomstSparen is uw pensioen waarschijnlijk in zicht. Uw opgebouwde tegoed wordt verplicht uitgekeerd in periodieke uitbetalingen. Het tegoed vormt wellicht een welkome aanvulling op uw AOW, werkgeverspensioen of andere inkomsten. De minimale looptijd van uw uitbetalingen wordt bepaald door de wet en is afhankelijk van uw leeftijd wanneer u de eerste uitbetaling ontvangt.

   Met bijvoorbeeld Rabo ToekomstUitkering laat u uw tegoed in delen uitbetalen. Over het saldo dat u periodiek laat uitbetalen, bent u belasting en premies verschuldigd. Dit belastingtarief kan lager zijn dan wat u zou betalen wanneer u nog werkt, maar dat hoeft niet.

Oversluiten: inleg vanaf een andere spaarrekening of lijfrenteverzekering

U kunt de waarde van uw lijfrenteverzekering en uw lijfrentespaarrekening inleggen op een Rabo ToekomstSpaarrekening. Deze inleg is niet aftrekbaar: de aftrek heeft in het verleden al plaatsgevonden. In sommige gevallen verliest u door het inleggen op Rabo ToekomstSparen bepaalde fiscaal ruimere bestedingsmogelijkheden. Dit kan in sommige gevallen nadelig zijn. Heeft u een lijfrenteverzekering waarvoor u in de toekomst een overbruggingslijfrente Uit een overbruggingslijfrente ontvangt u periodieke uitkeringen waarmee u de tijd tussen stoppen met werken en het jaar van ingaan van uw pensioen, bereiken van de 65-jarige leeftijd of bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd overbrugt. mag aankopen? Dan kunt u de opbouwfase voortzetten binnen Rabo ToekomstSparen met behoud van de mogelijkheid om het tegoed te gebruiken voor een overbruggingslijfrente. In een adviesgesprek bespreken we graag de mogelijkheden met u. Als u Rabo Internetbankieren heeft, kunt u ook een nieuwe rekening Rabo ToekomstSparen openen en vervolgens oversluiten zonder advies. het is niet mogelijk een rekening zonder advies af te sluiten voor de inleg van een lijfrenteverzekering van het Pre Brede Herwaarderingsregime. Bekijk wat uw mogelijkheden zijn.

Wijzigingen tijdens de looptijd

Wijzigt uw persoonlijke (financiële) situatie tijdens de looptijd? Of wilt u de gemaakte afspraken wijzigen? Laat het ons dan weten. Dan bekijken we samen uw situatie. Een wijziging kan financiële of fiscale gevolgen hebben. Meer hierover leest u in de productkenmerken en voorwaarden (PDF).

Wat gebeurt er in geval van overlijden?

In geval van overlijden behoort het tegoed, net als andere spaarrekeningen, tot de nalatenschap. Het saldo is echter niet vrij opneembaar. Diegene(n) die op basis van het erfrecht gerechtigd is (zijn), moet(en) met het tegoed een nabestaandenlijfrente aankopen. De uiterlijke datum voor het aankopen van deze nabestaandenlijfrente is op 31 december in het tweede jaar volgend op het jaar van overlijden.

Voor het tegoed op een rekening Rabo ToekomstSparen gelden bij de verdeling na overlijden soms andere regels dan bij een gewone spaarrekening. Het tegoed op een rekening Rabo ToekomstSparen mag –op basis van de huidige fiscale wet- en regelgeving– meestal niet 'vrij' toebedeeld worden. Meer hierover leest u in de productkenmerken en voorwaarden (PDF).

Afspraak makenDirect afsluiten


Rentewijzigingen voorbehouden Voor elke inleg geldt een eigen vaste rente op basis van de rentepercentages die gelden op het moment van inleggen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de tijd dat het geld op de rekening staat (de looptijd).

Rente

Rente over uw inleg

U ontvangt natuurlijk rente over het saldo dat u spaart met Rabo ToekomstSparen. Wilt u graag een vaste rente per inleg? Dan kunt u per inleg een rentepercentage afspreken met de bank. U kunt ook kiezen voor een variabele rente.

Rabo ToekomstSparen met vaste rente per inleg

Voor elke inleg wordt een nieuw rentepercentage met u afgesproken. Bij het vaststellen van het percentage kijken we naar de looptijd. De jaarlijks opgebouwde rente wordt op 1 januari bijgeschreven op uw rekening. Ook elke rentebijschrijving krijgt zijn eigen rente. Welke rentepercentages zijn afgesproken, vindt u eenvoudig terug in Rabo Internetbankieren Als u een betaalpakket en Rabo Internetbankieren heeft. en op uw rekeningafschriften, als u ervoor kiest die te ontvangen. De actuele rentepercentages kunnen op elk moment wijzigen.

Rentegarantie bij vaste rente per inleg

De vaste rente die we aanbieden, heeft een rentegarantie van acht weken. Op alle inleggen die u doet binnen acht weken na de aanbieding, ontvangt u het aangeboden rentetarief. Is in de periode tussen de aanbieding en uw inleg het rentetarief Het rentetarief dat geldt voor een inleg met dezelfde looptijd. gestegen? Dan geldt voor u het hogere rentetarief.

Rabo ToekomstSparen met variabele rente

Een variabele rente kan op elk moment wijzigen. U profiteert van een rentestijging, maar uw rente daalt mee wanneer de rente daalt. Jaarlijks krijgt u op 1 januari de rente over uw saldo bijgeschreven op uw Rabo ToekomstSpaarrekening. De rentepercentages zijn op jaarbasis en onder voorbehoud van wijzigingen.

Rentewijzigingen voorbehouden Voor elke inleg geldt een eigen vaste rente op basis van de rentepercentages die gelden op het moment van inleggen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de tijd dat het geld op de rekening staat (de looptijd).

Risico's en kosten

Wat zijn de risico's en kosten van Rabo ToekomstSparen?

Als de (fiscale) wetgeving verandert, kan Rabo ToekomstSparen in de toekomst een ander resultaat opleveren dan beoogd.

Inflatie

Over uw volledige spaartegoed bouwt u rente op, zodat u de zekerheid heeft dat uw inleg in stand blijft. De rente kan echter onvoldoende zijn om de inflatie Inflatie is waardevermindering van geld doordat prijzen stijgen. Voor hetzelfde bedrag kunt u in de toekomst minder kopen dan nu. goed te maken.

Overzicht kosten Rabo ToekomstSparen

Er zijn kosten verbonden aan bepaalde handelingen die u verricht met het tegoed op de rekening. De hoogte van de kosten per handeling kunt u vinden in de productkenmerken.

Tussentijds opnemen

U spaart met Rabo ToekomstSparen op een geblokkeerde spaarrekening: het tegoed is niet vrij opneembaar. Wilt u het tegoed contant opnemen voor de afgesproken einddatum? Dan betaalt u inkomstenbelasting én een boete aan de belastingdienst. Wanneer u Rabo ToekomstSparen met vaste rente per inleg heeft, betaalt u verder kosten voor de berekening van marktrentevergoeding. Afhankelijk van de rentestanden bent u een vergoeding verschuldigd aan de bank of betaalt de bank deze vergoeding aan u. In de productkenmerken kunt u nalezen hoe de vergoeding wordt berekend.

Rentewijzigingen

Heeft u Rabo ToekomstSparen met een variabele rente? Dan kan de hoogte van de rente steeds veranderen. Als de rente wijzigt, heeft dat invloed op het te bereiken eindbedrag. Heeft u Rabo ToekomstSparen met een vaste rente per inleg? Dan profiteert u met eerdere inleggen niet mee van een rentestijging.

Depositogarantiestelsel

Het tegoed op uw rekening valt, binnen de gestelde grenzen, onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank.

Advies- en afsluitkosten

Aan een advies van de Rabobank en het afsluiten van Rabo ToekomstSparen zijn kosten verbonden. Wilt u advies van de Rabobank? Maak dan een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Dit gesprek kan behalve bij uw Rabobank ook telefonisch plaatsvinden. Tijdens dit geheel vrijblijvende gesprek brengen we uw wensen en behoeften op het gebied van advies in kaart. Vervolgens bepalen we samen welke vorm van advies bij u past. Na het oriëntatiegesprek bepaalt u zelf of u kiest voor een betaald advies. Klanten van de Rabobank met een particuliere betaalrekening en Rabo Internetbankieren kunnen Rabo ToekomstSparen ook direct afsluiten zonder tussenkomst van een adviseur. Het is niet mogelijk een rekening zonder advies af te sluiten voor inleg van stakingswinst, oudedagsreserve of een lijfrenteverzekering van het Pre Brede Herwaarderingsregime. U betaalt hiervoor dan afsluitkosten.

Rentewijzigingen voorbehouden Voor elke inleg geldt een eigen vaste rente op basis van de rentepercentages die gelden op het moment van inleggen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de tijd dat het geld op de rekening staat (de looptijd).

Voorwaarden

Fiscale voorwaarden Rabo ToekomstSparen

De belangrijkste fiscale voorwaarden op een rijtje:

 • U spaart op een geblokkeerde rekening. De rente die u opbouwt, wordt gestort op deze geblokkeerde rekening.
 • Uw tegoed valt in box 1, waardoor u geen 1,2% vermogensrendementsheffing betaalt.
 • Uw inleg is alleen aftrekbaar als u een pensioentekort heeft volgens de berekening van de belastingdienst. U mag uw jaarruimte en eventuele reserveringsruimte inleggen. Dat bedrag mag u vervolgens aftrekken van de inkomstenbelasting. Bereken uw fiscale jaarruimte
 • Op de einddatum kiest u voor doorsparen of u gebruikt het tegoed voor de aankoop van periodieke uitbetalingen. Over deze uitbetalingen bent u belasting en premies verschuldigd tegen het tarief dat op dat moment voor u van toepassing is. Dat kan een lager tarief zijn dan u nu betaalt, maar dat hoeft niet.
 • U kunt het tegoed op de einddatum niet in één keer opnemen.

Bent u vóór 31 december 2013 gestart met het opbouwen van een lijfrentetegoed (via een lijfrentespaarrekening of lijfrenteverzekering)? Dan geldt per 1 januari 2014 overgangsrecht voor een tijdelijke oudedagslijfrente:

 • Heeft u in de opbouwfase niet ingelegd ná 31 december 2013? Dan mag u in het jaar waarin u 65 jaar wordt voor het gehele tegoed Het gehele tegoed is uw inleg tot en met 31 december 2013 en de nog te ontvangen rente over dit tegoed tot de einddatum.een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen.
 • Heeft u in de opbouwfase ingelegd ná 31 december 2013? Dan mag u in het jaar waarin u 65 jaar wordt alleen voor het tegoed op 31 december 2013, inclusief de jaarlijkse rentebijschrijving over 2013, een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Het overige deel van het tegoed Dit bestaat uit de inleg die u doet na 31 december 2013 en de rente die u opbouwt na 31 december 2013. kunt u gebruiken om vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd te starten met de tijdelijke oudedagslijfrente.

Goed om te weten

Als u een spaarproduct afsluit, is het verstandig om u vooraf goed te informeren. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Lees de productkenmerken en voorwaarden die aan banksparen met Rabo ToekomstSparen verbonden zijn.

Financiële bijsluiter

Voor Rabo ToekomstSparen is een financiële bijsluiter opgesteld. Loop geen onnodig risico en lees de bijsluiter voor u het product koopt.

Rentewijzigingen voorbehouden Voor elke inleg geldt een eigen vaste rente op basis van de rentepercentages die gelden op het moment van inleggen. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de tijd dat het geld op de rekening staat (de looptijd).