Rabo GroenSparen

GroenSparen

Sparen voor betere leefomgeving


 • 0,01% rente*, extra vrijstelling vermogensrendementsheffing én heffingskorting mogelijk 
 • u steunt groene investeringen
 • elke inleg wordt één jaar geblokkeerd, daarna vrij opneembaar
Overzicht

Rabo GroenSparen: groene belegging

Wie investeert in een betere toekomst kan worden beloond door de overheid. Omdat Rabo GroenSparen valt onder de zogenoemde groene beleggingen**, kunt u gebruikmaken van fiscale voordelen. Het tegoed op uw rekening Rabo GroenSparen wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het financieren van groene projecten.

Variabele rente en fiscale voordelen

De rente van Rabo GroenSparen is variabel*. Wij kunnen deze rente dus altijd wijzigen. U kunt in box 3 een extra vrijstelling van de vermogensrendementsheffing én een extra heffingskorting over het vrijgestelde bedrag krijgen.

Afspraak maken

Bent u geïnteresseerd in deze manier van sparen en benieuwd welk rendement u kunt behalen met Rabo GroenSparen? Vraag dan nu een adviesgesprek aan.

Inleg- en openingsstop

Door de grote belangstelling voor Rabo GroenSparen geldt vanaf donderdag 17 april 2014 een tijdelijke stop voor het inleggen op bestaande GroenSpaarrekeningen en voor het openen van nieuwe GroenSpaarrekeningen. Op een nog nader te bepalen moment zal deze stop weer worden opgeheven. Het is nog niet bekend wanneer dat zal zijn.

* Het rentetarief is op jaarbasis. Over het tegoed boven € 115.000 wordt geen rente vergoed. Rentewijzigingen voorbehouden.
** Behoudens wijzigingen in wet- en regelgeving en zolang Rabo Groen Bank BV als groenfonds is aangewezen door de belastingdienst.

Kenmerken

Opnemen en storten

 • Elke storting staat één jaar geblokkeerd op uw spaarrekening. Gedurende dit jaar kunt u niet over dit (deel van het) tegoed beschikken. Houd er dus rekening mee dat u uw gestorte bedrag ook daadwerkelijk voor één jaar kunt missen, en dat de rente tijdens deze periode zowel kan stijgen als dalen (variabele rente). Na afloop van die periode kunt u het gestorte bedrag kosteloos opnemen.
 • U kunt geld storten en opnemen via een overschrijvingsformulier, de Rabofoon, Rabo Internetbankieren of Rabo Mobielbankieren. U kunt gebruikmaken van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren als u een betaalpakket van de Rabobank heeft.

Mogelijk fiscaal voordeel met Rabo GroenSparen

Het tegoed op de rekening Rabo GroenSparen wordt aangemerkt als ‘groene belegging’ in de zin van de Wet IB 2001 zolang Rabo Groen Bank is aangewezen als groenfonds. Hierdoor kunt u gebruikmaken van twee fiscale voordelen:

 • Voor groene beleggingen geldt in box 3 een extra vrijstelling boven het heffingvrij vermogen. Deze extra vrijstelling is € 56.928 (2015) per belastingplichtige. Voor fiscale partners wordt uitgegaan van een gezamenlijke vrijstelling van € 113.856 (2015). De peildatum voor deze vrijstelling is 1 januari. Blijft u met al uw groene beleggingen, waaronder uw rekening Rabo GroenSparen, binnen deze vrijstelling? Dan betaalt u over uw tegoed géén vermogensrendementsheffing van 1,2%.
 • Voor vrijgestelde groene beleggingen geldt daarnaast een extra heffingskorting van 0,7% (2015). Deze heffingskorting kunt u in mindering brengen op de door u te betalen inkomstenbelasting.
 Maximale extra vrijstelling vermogensrendementsheffing per belastingplichtige (met fiscaal partner)  Heffingskorting over uw extra vrijstelling in box 3
2014 € 56.420 (€ 112.840) 0.7%
2015 € 56.928 (€ 113.856) 0.7%

Wilt u meer weten over de vrijstelling van de vermogensrendementsheffing of over de extra heffingskorting? Neem dan contact op met uw Rabobank. 

Waarom fiscaal voordeel?

Rabo GroenSparen wordt beheerd door de Rabo Groen Bank BV. Rabo Groen Bank gebruikt de middelen hoofdzakelijk voor het financieren van groene projecten in de sectoren duurzame tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer en duurzame energie. Door te sparen op een rekening Rabo Groen Sparen maakt u indirect groene investeringen mogelijk. Uw inleg wordt gegarandeerd door de Rabobank. Daarnaast valt Rabo Groen Bank ook onder het depositogarantiestelsel dat wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank N.V.

Saldo- en rekeninginformatie

U kunt uw tegoed en de transacties op elk moment raadplegen via de Rabofoon, Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren. U kunt gebruikmaken van Rabo Internetbankieren en Rabo Mobielbankieren als u een betaalpakket van de Rabobank heeft. Ook ontvangt u rekeningafschriften. Daarnaast ontvangt u in januari een financieel jaaroverzicht.

Opzeggen spaarrekening

U kunt uw rekening Rabo GroenSparen altijd opzeggen. Is het tegoed of een deel daarvan nog geblokkeerd als u de spaarrekening opzegt? Dan blijft dit tegoed op de spaarrekening staan zolang het nog geblokkeerd is.

* Het rentetarief is op jaarbasis. Over het tegoed boven € 115.000 wordt geen rente vergoed. Rentewijzigingen voorbehouden.

Rente

Rente

De rente van Rabo GroenSparen is variabel en kan dus op elk moment worden verhoogd of verlaagd. Dit geldt ook voor het geblokkeerde deel van het tegoed. Over het tegoed boven € 115.000 vergoeden wij geen rente.

Rekenvoorbeeld rendement

Stel, u heeft € 50.000 spaargeld en u twijfelt tussen het openen van een rekening Rabo GroenSparen en een rekening Rabo InternetSparen. Welke keuze kan zorgen voor een hoger rendement? Bekijk de berekening in onderstaande tabel. In deze tabel gaan we uit van het volgende:

 • het spaargeld staat gedurende één jaar op de spaarrekening
 • de rente op de rekening Rabo GroenSparen is 0,01%*
 • de rente op de rekening Rabo InternetSparen is 0,90% (rentewijzigingen voorbehouden)
 • het heffingvrij vermogen in box 3 is al benut
 • de extra vrijstelling in box 3 voor 'groene beleggingen' is nog niet benut
 • gerekend is met een heffingskorting van 0,70%
  Rabo GroenSparen Rabo InternetSparen
Storting € 50.000RendementBedrag RendementBedrag  
Rente0,01%*€ 5  0,90%€ 450 
Vermogens-rendementsheffing0,00%€ 0 -1,20%€ -600 
Heffingskorting0,70%€ 350  0,00%€ 0 
Totaal nettorendement0,71%€ 355  -0,30%€ -150

Uit dit voorbeeld blijkt dat deelname aan Rabo GroenSparen u een netto voordeel kan opleveren.

* Het rentetarief is op jaarbasis. Over het tegoed boven € 115.000 wordt geen rente vergoed. Rentewijzigingen voorbehouden.

Voorwaarden

Groene belegging

Het tegoed op de rekening Rabo GroenSparen wordt aangemerkt als een groene belegging in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit is het geval zolang de Rabo Groen Bank BV door de belastingdienst is aangewezen als groenfonds. Wanneer dat niet langer het geval is, bestaat er geen recht meer op de fiscale voordelen.

Goed om te weten

Als u een spaarrekening afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Bekijk de algemene voorwaarden en productkenmerken die aan Rabo GroenSparen verbonden zijn.

* Het rentetarief is op jaarbasis. Over het tegoed boven € 115.000 wordt geen rente vergoed. Rentewijzigingen voorbehouden.