Zoeken

Spaarrente

Variabele en vaste spaarrente

Er zijn twee vormen van spaarrente: variabele rente en vaste rente. Bij een variabele rente kan de bank uw spaarrente op elk moment verhogen of verlagen. Ontvangt u een vaste rente, dan staat uw spaarrente vast voor de afgesproken periode. De vaste rente geldt steeds voor één inleg. De rente kan tussentijds niet door de bank worden gewijzigd. Deze vaste rente is doorgaans hoger dan de variabele spaarrente.

Persoonlijk bericht bij wijziging spaarrente

Wilt u graag persoonlijk bericht ontvangen als de spaarrente gaat wijzigen? Voor de volgende spaarrekeningen kunt u zich gratis abonneren op de e-mailservice Bericht Rentewijziging:

 • Rabo InternetSparen
 • Rabo SpaarRekening
 • Rabo RegenboogRekening
 • Rabo GroenSparen
 • Rabo GeneratieSparen
 • Rabo GeneratieSparen Plus
 • Rabo VermogenSparen

U ontvangt de e-mail voordat de rentewijziging ingaat.

De hoogte van de spaarrente bij de Rabobank

Over uw spaargeld wilt u geen risico lopen en een goede rente ontvangen. Daarom spaart u bij de Rabobank. Wij voeren geen actietarieven. De hoogte van de spaarrente stemmen wij steeds af op de rente van onze hypotheken en kredieten. Hiermee zorgen wij voor een gezonde groei van onze bank en kunnen wij u een verantwoorde spaarrente bieden. Door dit beleid is de Rabobank in Nederland uitgegroeid tot een grote solide spaarbank. Uw spaargeld is bij ons in goede handen. Veilig, zeker en met een verantwoorde spaarrente.

Veelgestelde vragen over spaarrente

 • Waarom is de spaarrente die u ontvangt niet altijd hetzelfde?

  • De hoogte van het tegoed

   Bij Rabo InternetSparen en de Rabo SpaarRekening zijn er drie saldoklassen. Elke saldoklasse heeft een afzonderlijk rentepercentage. Het rentepercentage dat hoort bij de hoogste saldoklasse waarin uw tegoed op een dag valt, geldt voor het hele tegoed.

   De flexibiliteit

   Voor geld dat u dagelijks naar uw betaalrekening kunt overboeken, is de rente variabel. Dit betekent dat de bank de rente altijd mag wijzigen. Meestal is variabele rente lager dan de rente die u krijgt voor geld dat voor een bepaalde periode vast staat. Bij een spaarrekening met een vaste looptijd zoals Rabo DoelSparen spreken wij met u een inlegperiode af. Deze inlegperiode is minimaal 1 jaar en maximaal 20 jaar. Gedurende deze inlegperiode kunt u bedragen inleggen. Iedere inleg krijgt een eigen vaste rente. Deze rente is vast vanaf de inlegdatum tot de einddatum van de inlegperiode. Naarmate de inlegperiode langer is, wordt het rentepercentage meestal hoger. Tijdens de afgesproken inlegperiode kunt u alleen tegen betaling van opnamekosten het tegoed geheel of gedeeltelijk opnemen.

   De manier waarop u de spaarrekening gebruikt

   Traditionele opnamemogelijkheden zoals overschrijfformulieren en diensten als rekeningafschriften leiden tot een lagere rentevergoeding. Deze extra mogelijkheden zijn immers kosten voor de bank. Dat verklaart waarom Rabo InternetSparen een hoger rentetarief heeft dan bijvoorbeeld de Rabo SpaarRekening.

 • Waarom verlagen banken de spaarrentes?

  • In voorgaande maanden hebben banken de rentes op hun spaarproducten meerdere malen verlaagd. Dit geldt zowel voor de variabele als voor de vaste spaarrentes. Hierdoor kan het erop lijken dat banken uw spaargeld niet meer willen. Het tegendeel is waar. De concurrentie tussen banken is nog steeds aanwezig, maar wel op een lager renteniveau.

 • Hoe wordt de spaarrente berekend?

  • Hoe uw rente wordt berekend, is afhankelijk van uw spaarrekening. De Rabobank kent twee methoden om uw rentebedrag te berekenen:

   • Methode juist/juist: deze methode gaat uit van het werkelijke aantal dagen in een maand en het werkelijke aantal dagen in een jaar. Dit geldt ook voor schrikkeljaren.
   • Methode 30/360: deze methode gaat ervan uit dat iedere maand 30 dagen telt en ieder heel jaar 360 dagen.
 • Wat past bij mij: sparen of beleggen?