Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis

Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering

Periodieke uitkering van uw lijfrentekapitaal

 • Financiële zekerheid
 • U bepaalt de inleg en de looptijd
 • Uitkering voor korte of lange tijd
 • Duidelijk en eenvoudig geregeld
Overzicht

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een reeks uitkeringen als aanvulling op uw inkomen. Een lijfrente bestaat uit twee fases. De opbouwfase waarin u geld inlegt en de afbouwfase waarin u periodieke uitkeringen ontvangt. Tijdens de opbouwfase is het tegoed geblokkeerd en mag u het niet opnemen. Het geblokkeerde tegoed gebruikt u voor de aankoop van periodieke uitkeringen, de afbouwfase. Dat kan met de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis of met Rabo ToekomstUitkeringU kunt ook voor een andere bank of verzekeraar kiezen.

Verschillen tussen lijfrenteverzekering en banksparen voor pensioen
(PDF)

Bereikt uw lijfrente binnenkort de einddatum?

Bereikt de opbouwfase van uw eerder afgesloten lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening  binnenkort de einddatum? Op de einddatum zijn er verschillende mogelijkheden. Uw mogelijkheden hangen af van de fiscale regels die voor uw lijfrentekapitaal gelden. Daarnaast is uw leeftijd belangrijk. Met het stappenplan krijgt u een idee van de verschillende mogelijkheden. 

Uw voordelen met de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering van Interpolis

 • Financiële zekerheid: u bent met onze dekking verzekerd van een inkomen voor u en uw partner. U bepaalt zelf wat u inlegt.
 • Periodieke uitkering: u bepaalt zelf of u een hoge uitkering voor een korte tijd krijgt of een lagere uitkering voor een langere tijd. Uitkering is mogelijk per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Bij overlijden stoppen de periodieke uitkeringen. U kunt een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten die uitkeert aan uw nabestaanden als u overlijdt.
 • Duidelijk en eenvoudig geregeld: Interpolis houdt de verschuldigde loonbelasting, premies volksverzekering en zorgpremie direct in.

Direct Ingaande lijfrente afsluiten?

U kunt de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering alleen via een adviesgesprek afsluiten. Goed advies is maatwerk. Tijdens een adviesgesprek geven onze adviseurs u graag een passend advies over de mogelijkheden met een opgebouwd lijfrentekapitaal. Zo komen we tot een advies waarmee u goede keuzes kunt maken, voor nu en voor de toekomst. Voor het adviesgesprek betaalt u advieskosten. Wilt u eerst oriënteren of een adviesgesprek zinvol is, dan kan dat kosteloos. Tijdens deze oriëntatie lichten we toe wat u van advies bij de Rabobank kunt verwachten en welke stappen we doorlopen. Wanneer u dit wenst, maken we gratis een globale berekening van de hoogte van de periodieke uitkeringen.

Neem contact op met uw Rabobank voor het maken van een afspraak. Sluit u naar aanleiding van het adviesgesprek een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering af, dan betaalt u afsluitkosten en jaarlijkse onderhoudskosten.

Dekkingen

Verzeker uzelf van een uitkering

Met een Direct Ingaande Lijfrenteverzekering verzekert u zichzelf van een regelmatige, gegarandeerde uitkering. Bijvoorbeeld voor na uw 65ste of juist tot uw pensioen. Hieronder leest u wat de dekking van de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering inhoudt.

Dekkingen Direct Ingaande Lijfrenteverzekering
Wat is verzekerd

U verzekert zichzelf van een uitkering.

 • Deze uitkering is periodiek. U kunt zelf kiezen of u straks per maand, kwartaal, halfjaar of jaar een bedrag krijgt uitgekeerd.
 • Voor de uitbetaling kunt u kiezen voor zolang u leeft of voor bepaalde tijd. Uw adviseur vertelt u graag welke optie het best past bij uw persoonlijke situatie. Houd daarbij rekening met de fiscale regels die van toepassing zijn en de duur van de uitkering.
Wat is niet verzekerd
 • Uw hypotheek. Hier zijn speciale hypotheekvoorzieningen voor.
 • Zorg voor nabestaanden. Die verzekert u via de Overlijdensrisicoverzekering van Interpolis.
 • Begrafeniskosten voor de uitvaart. Die verzekert u met de Uitvaartverzekering van Interpolis.

Opname tweede verzekerde

U kunt ervoor kiezen om uw partner mee te verzekeren. De lijfrente-uitkering loopt dan door bij het overlijden van de eerste verzekerde en wordt pas beëindigd op de einddatum of op het moment dat u beiden voor die datum overlijdt.

Contraverzekering

U kunt bij het afsluiten van de Direct Ingaande Lijfrenteverzekering ook kiezen voor een aanvullende risicoverzekering. Deze verzekering betaalt bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde(n) de nog niet uitbetaalde uitkeringen aan uw erfgenamen. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden.

Voorwaarden

Voorwaarden

Als u een verzekering of contraverzekering afsluit, is het verstandig om uzelf vooraf goed te informeren. Bekijk de productkenmerken en voorwaarden die aan de Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering en de Interpolis Contraverzekering (een aanvullende risicoverzekering) verbonden zijn.

Financiële bijsluiter

Voor de Interpolis Direct Ingaande Lijfrenteverzekering is een financiële bijsluiter opgesteld. Loop geen onnodig risico en lees de bijsluiter voor u het product koopt.