Beleggerscompensatiestelsel

Als belegger zijn je effecten op verschillende manieren beschermd op het moment dat wij failliet gaan of niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Rabobank valt onder de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer en het beleggerscompensatiestelsel. Schade door beleggingsverliezen is nooit gedekt.

Je beleggingen beschermd

Stel dat Rabobank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen of zelfs failliet gaat, dan zijn je beleggingen op verschillende manieren beschermd. Rabobank valt namelijk onder de bescherming van de 'Wet giraal effectenverkeer' en het 'beleggerscompensatiestelsel'. Hieronder leggen we deze twee regelingen aan je uit. Houd er wel rekening mee dat schade door beleggingsverliezen nooit is gedekt.

Wat houdt de Wet giraal effectenverkeer in?

In de Wet giraal effectenverkeer is bepaald dat banken en beleggingsondernemingen de beleggingen van klanten moeten scheiden van de rest van het vermogen binnen de bank of beleggingsonderneming. Rabobank houdt zich aan deze regels van vermogensscheiding en wordt hierop gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Dit zorgt ervoor dat als Rabobank failliet zou gaan, jouw beleggingen niet behoren tot het failliete vermogen van de bank en dus beschermd zijn.

Mocht Rabobank zich niet of onvoldoende aan deze regels houden, dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding uit het beleggerscompensatiestelsel. Je leest hieronder meer over deze regeling.

Wat is het beleggerscompensatiestelsel?

Het beleggerscompensatiestelsel is een vergoeding die ingaat op het moment dat het gescheiden deel van het vermogen (bij een bank of beleggingsonderneming) niet voldoende is om jouw belegd vermogen hieruit terug te kunnen krijgen. Je kunt dan mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van maximaal € 20.000. Of je aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit het beleggerscompensatiestelsel, hangt af van een aantal zaken.

Regels van het beleggerscompensatiestelsel

    De vergoeding geldt voor het bedrag en de beleggingen op je beleggers- en effectenrekening. De beleggingen moeten op je eigen naam staan. De beleggingen die nog niet zijn afgeleverd, maar wel zijn aangekocht, vallen ook onder het beleggerscompensatiestelsel De maximale vergoeding van € 20.000 geldt per persoon en per bank/beleggingsonderneming.

Het beleggerscompensatiestelsel wordt uitgevoerd door De Nederlandse Bank.

Voor wie geldt de vergoeding?

Het beleggerscompensatiestelsel is alleen gericht op personen (particulieren) en kleine ondernemingen. Onder kleine ondernemingen vallen bedrijven die een verkorte balans mogen publiceren.

Voor wie geldt geen vergoeding?

    Bestuurders, beheerders en hoofdelijk aansprakelijke vennoten van de bank of beleggingsonderneming die niet in staat zijn om te voldoen aan haar verplichtingen, kunnen geen aanspraak maken op de vergoeding. Dit geldt ook voor mensen die hierin een belang van 5% of meer hebben. Familieleden zijn ook uitgesloten. Professionele beleggers en professionele marktpartijen zijn ook uitgesloten.

Belangrijke voorwaarden

Lees hieronder meer over de bescherming van jouw beleggingen bij Rabobank. Je vindt deze informatie in bijlage 2.