Beleggerscompensatiestelsel

Als belegger zijn je effecten op verschillende manieren beschermd op het moment dat wij failliet gaan of niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Rabobank valt onder de bescherming van de Wet giraal effectenverkeer en het beleggerscompensatiestelsel. Schade door beleggingsverliezen is nooit gedekt.

Je vermogen is beschermd

In de Wet giraal effectenverkeer is bepaald dat banken en beleggingsondernemingen de effecten van beleggers moeten scheiden van de rest van het vermogen binnen de bank of beleggingsonderneming. Hierdoor is jouw belegd vermogen dus beschermd als de Rabobank failliet gaat. In een situatie waarin dit gescheiden deel van het vermogen niet toereikend is en je jouw belegd vermogen hieruit niet terug kunt krijgen, treedt het beleggerscompensatiestelsel in werking. Of je op dat moment aanspraak kunt maken op een vergoeding vanuit dit beleggerscompensatiestelsel, hangt af van een aantal zaken.

Regels van het beleggerscompensatiestelsel

    De vergoeding geldt voor het bedrag en de beleggingen op je beleggers- en effectenrekening. De beleggingen moeten op je eigen naam staan. Niet geleverde effecten vallen alleen onder het beleggerscompensatiestelsel De maximale vergoeding van € 20.000 geldt per persoon en per bank/beleggingsonderneming.

Het beleggerscompensatiestelsel wordt uitgevoerd door De Nederlandse Bank.

Voor wie geldt de vergoeding?

Het beleggerscompensatiestelsel is alleen gericht op personen (particulieren) en kleine ondernemingen. Onder kleine ondernemingen vallen bedrijven die een verkorte balans mogen publiceren.

Voor wie geldt geen vergoeding?

    Bestuurders, beheerders en hoofdelijk aansprakelijke vennoten van de bank of beleggingsonderneming die niet in staat zijn om te voldoen aan haar verplichtingen, kunnen geen aanspraak maken op de vergoeding. Dit geldt ook voor mensen die hierin een belang van 5% of meer hebben. Familieleden zijn ook uitgesloten. Professionele beleggers en professionele marktpartijen zijn ook uitgesloten.