Betalingsinformatie

Naam land:China
SEPA-land:Nee
Landcode:CN
Muntsoort:CNY (Chinese Yuan Renminbi).
Rekeningnummer aangeduid als:
Opbouw van het rekeningnummer:Geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor China beschikbaar.
IBAN:

Valuta China

Je kunt betalingen naar het vaste land van China uitvoeren in Chinese Yuan, in euro’s of andere valuta bijvoorbeeld dollars. De Chinese Yuan (CNY), ook wel bekend als renminbi, is de officiële valuta van China. Deze muntsoort is een geldig betaalmiddel op het vasteland van China, met uitzondering van Hongkong. Een betaling naar China in renminbi is alleen mogelijk vanaf een vreemde valuta rekening in renminbi. Houdt hierbij rekening met het juist vermelden van de naam van de ontvanger en de specifieke instructie voor een betaling naar China in CNY.

Naam begunstigde

Banken in China controleren streng of de gegevens van de begunstigde (de ontvanger), die je hebt opgenomen in je betaling naar China, exact overeenkomen met de gegevens die de Chinese bank geregistreerd heeft.

Neem daarom de naam van de begunstigde exact over van de factuur en kort geen termen af. Bijvoorbeeld: kort 'Limited' niet af naar 'Ltd'. Omgekeerd geldt hetzelfde: als de factuur de afkorting 'Ltd' bevat, neem dit dan over en schrijf het niet voluit. Heb je te weinig ruimte? Gebruik dan het veld ‘Extra regel naam begunstigde’.

Instructie voor betalingen naar China in CNY

Geef aan het begin van de omschrijving van de betaling naar China in CNY altijd de reden 'Purpose of Payment code' van de betaling op. Na de code kun je eigen tekst aan het veld ‘omschrijving’ toevoegen. In het PDF-bestand hieronder staat welke ‘Purpose of Payment’ code je gebruikt voor je betaling. Kies de code die bij je handelstransactie past.

Met deze code geef je de aard van de betaling aan. Dit is een verplichting vanuit de Chinese overheid. De code moet compleet worden overgenomen. Dit is inclusief het teken ‘/’ aan het begin van de code, bijvoorbeeld ‘/BUSINESS/GOODS TRADE’. Voer je deze code niet of verkeerd in, dan kan je betaling naar China vertraging oplopen of worden afgekeurd. Bij een afkeuring komt de betaling retour en een buitenlandse bank kan hiervoor kosten rekenen.

Let op: Deze instructie geldt niet voor andere muntsoorten dan CNY.

Kosten correspondentbank voor betalingen naar China

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de € 250,- overmaakt naar China, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan € 3,50. Voor transacties boven de € 2.500,- zijn de kosten € 10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.