Betalingsinformatie

Naam land:Koeweit
SEPA-land:Nee
Landcode:KW
Muntsoort:KWD (Koeweitse dinar)
Rekeningnummer aangeduid als:Hisaab
Opbouw van het rekeningnummer:Het rekeningnummer bestaat uit maximaal 22 cijfers
IBAN:Het IBAN bestaat uit 30 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 01)

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Koeweit

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de € 250,- overmaakt naar Koeweit, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan € 3,50. Voor transacties boven de € 2.500,- zijn de kosten € 10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.