Betalingsinformatie

Naam land:Libanon
SEPA-land:Nee
Landcode:LB
Muntsoort:LBP (Libanese Pond). U kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
Rekeningnummer aangeduid als:
Opbouw van het rekeningnummer:
IBAN:Verplicht. Het IBAN bestaat uit 28 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld LB62 0999 0000 0001 0019 0122 9114).

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Libanon

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de € 250 overmaakt naar Libanon, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan € 3,50. Voor transacties boven de € 2.500 zijn de kosten € 10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.