Betalingsinformatie

Naam land:Monaco
SEPA-land:Ja
Landcode:MC
Muntsoort:EUR (Euro)
Rekeningnummer aangeduid als:Relève d’Identité Bancaire (RIB)
Opbouw van het rekeningnummer:Het rekeningnummer bestaat uit 23 posities alfanumeriek.
IBAN:Verplicht voor Eurobetalingen. Het IBAN bestaat uit 27 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606).

Europese regelgeving

Als je een wereldbetaling doet aan een SEPA-land mag je alleen kiezen voor de kostenverdeling Shared (SHA). Dat komt door Europese regelgeving.

Onderdelen van het rekeningnummer in Monaco

Voor Monaco gelden dezelfde regels als voor Frankrijk. De eerste 5 cijfers van het Franse rekeningnummer duiden de bank aan (code banque), de tweede 5 cijfers geven het betreffende kantoor aan (code quichet). De volgende 11 posities vormen het rekeningnummer (numéro de compte) en de laatste 2 cijfers vormen het controlegetal (clé de contrôle).