Betalingsinformatie

Naam land:Montenegro
SEPA-land:Nee
Landcode:ME
Muntsoort:EUR (Euro)
Rekeningnummer aangeduid als:Račun
Opbouw van het rekeningnummer:Het rekeningnummer bestaat uit 18 cijfers
IBAN:Het IBAN bestaat uit 22 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld ME25 5050 0001 2345 6789 51)

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Montenegro

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de € 250 overmaakt naar Montenegro, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan € 3,50. Voor transacties boven de € 2.500 zijn de kosten € 10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.