Betalingsinformatie

Naam land:Nieuw-Caledonië
SEPA-land:Nee
Landcode:NC
Muntsoort:XPF (CFP-frank). Je kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
Rekeningnummer aangeduid als:Relève d’Identité Bancaire (RIB)
Opbouw van het rekeningnummer:Het rekeningnummer bestaat uit 23 posities alfanumeriek.
IBAN:Het IBAN bestaat uit 27 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606).

IBAN verplicht voor betalingen in Europese munten naar Nieuw-Caledonië

Nieuw-Caledonië is een Frans gebiedsdeel met een speciaal status behorend bij Frankrijk. Het gebruik van het IBAN is voor Europese munten verplicht.