Betalingsinformatie

Naam land:Oost-Timor
SEPA-land:Nee
Landcode:TL
Muntsoort:USD (Amerikaanse Dollar)
Rekeningnummer aangeduid als:
Opbouw van het rekeningnummer:Het rekeningnummer bestaat uit 19 cijfers.
IBAN:Het IBAN bestaat uit 23 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld TL38 0080 0123 4567 8910 157).