Betalingen naar Britse Maagdeneilanden

Betalingsinformatie

Naam land:Britse Maagdeneilanden
SEPA-land:Nee
Landcode:VG
Muntsoort:USD (Amerikaanse dollar)
Rekeningnummer aangeduid als:Account number
Opbouw van het rekeningnummer:Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor de Britse Maagdeneilanden beschikbaar.
IBAN:Het IBAN bestaat uit 24 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld VG96 VPVG 0000 0123 4567 8901).

Kosten correspondentbank voor je betaling naar Britse Maagdeneilanden

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de € 250 overmaakt naar Britse Maagdeneilanden, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan € 3,50. Voor transacties boven de € 2.500 zijn de kosten € 10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.