Uitkeringsspecificatie periodieke uitkeringen

U krijgt elk jaar een overzicht van de bruto en netto bedragen van uw periodieke uitkeringen Rabo ToekomstUitkering en Rabo GoudenHanddrukUitkering.

  • Deze specificatie ontvangt u bij iedere eerste uitkering in een kalenderjaar.
  • Wij sturen u een extra uitkeringsspecificatie als uw netto-uitkering wijzigt.
  • Elk jaar ontvangt u in februari ook een financiële jaaropgave van uw rekening Rabo ToekomstUitkering of Rabo GoudenHanddrukUitkering.
  • Als u online bankiert, ontvangt u de specificatie en jaaropgave ook in uw Berichten.
  • De jaaropgave kunt u gebruiken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Contact