Incassoblokkade instellen

U kunt zelf regelen of, hoeveel en hoe vaak bedrijven geld mogen afschrijven van uw rekening. Een lijst om incasso’s te blokkeren of goedkeuren stelt u per rekening in via Rabo Internetbankieren.

  • Met een blokkadelijst (aanbevolen) bepaalt u welk bedrijf géén geld van uw rekening meer mag incasseren.
  • Zet een bedrijf op de blokkadelijst als u uw machtiging al heeft stopgezet, maar het bedrijf toch geld blijft afschrijven. Bedrijven op deze lijst, kunnen niet meer bij u incasseren.
  • U kunt op de blokkadelijst ook in een keer incasso’s per land blokkeren. Geen enkel bedrijf uit dat land kan dan (nog) geld afschrijven van uw rekening.
  • Bovendien kunt u via de blokkadelijst per machtiging het maximaal aantal incasso’s per jaar en/of op het maximumbedrag instellen.
  • Als u een blokkadelijst niet voldoende vindt, stel dan een goedkeuringslijst in. Daarmee blokkeert u standaard alle bedrijven en bepaalt u welk bedrijf wél geld van uw rekening mag afschrijven.

Contact