Heffingen over Rabo GoudenHanddrukUitkering

Wanneer u uw gouden handdruk laat uitkeren, gaat u belasting betalen over de (periodieke) uitkeringen. Hier vindt u welke heffingen wij vooraf inhouden.

  • Op uw (periodieke) uitkeringen houden wij loonbelasting, premies volksverzekeringen, en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet in. Dat zijn wij wettelijk verplicht.
  • Wij passen de actuele Groene tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen van de Belastingdienst bij de inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen over uw uitkeringen. De Belastingdienst kan u hier meer over vertellen.
  • Wij mogen daarbij geen rekening houden met uw andere inkomsten.
  • Bij uw aangifte inkomstenbelasting berekent de Belastingdienst wat u totaal aan inkomstenbelasting moet betalen. Mogelijk moet u dan nog inkomstenbelasting betalen, of krijgt u geld terug.
  • De eventueel te veel of te weinig betaalde loonbelasting verrekent u zelf met de Belastingdienst. U ontvangt van ons ieder jaar een jaaropgave.
  • Wij houden geen rekening met de algemene heffingskorting. U kunt ons schriftelijk vragen om dit wel te doen.
  • Bij het openen van uw rekening Rabo GoudenHanddrukUitkering is besproken hoe vaak u een bedrag krijgt uitgekeerd.
  • U ontvangt jaarlijks een uitbetalingsspecificatie. Daarop ziet u precies hoeveel wij inhouden.

Contact