Rabo ToekomstSparen bij overlijden

Als u overlijdt, stopt de opbouwfase van uw rekening Rabo ToekomstSparen. Uw nabestaanden nemen dan contact met ons op.

  • Mocht u overlijden, dan kunnen uw nabestaanden dit schriftelijk, online of per telefoon bij ons melden.
  • Wij helpen uw nabestaanden vervolgens met het verdere proces
  • Het tegoed van uw rekening Rabo ToekomstSparen valt, net als andere spaarrekeningen, onder uw nalatenschap. U kunt in uw testament hiervoor bepalingen opnemen.
  • Uw erfgenamen en/of begunstigden moeten van het tegoed op uw rekening Rabo ToekomstSparen een nabestaandenlijfrente aankopen.
  • Met de nabestaandenuitkering keren wij het tegoed (periodiek) uit. Over de uitkeringen houden wij loonbelasting en premies in.
  • Lees voor specifieke fiscale (on)mogelijkheden hoofdstuk 5 uit de productkenmerken door.

Contact