Belasting en box 3

U betaalt belasting als uw nettovermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Dat geldt voor alle bezittingen en schulden in box 3.

U betaalt belasting als uw netto vermogen meer is dan uw heffingsvrij vermogen. Dat geldt voor alle bezittingen en schulden in box 3.

  • Om uw netto vermogen te bepalen telt u uw bezittingen in box 3 bij elkaar op en trekt u uw schulden in box 3 ervan af.
  • Het heffingsvrij vermogen is het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. U vindt dit bedrag op de website van de Belastingdienst.
  • De meeste persoonlijke leningen, doorlopende kredieten en roodstanden op betaalrekeningen zijn schulden in box 3.
  • De Rabobank laat u weten of spaargeld op een rekening in box 3 valt. Dat vindt u op de website bij de productinformatie en in de productkenmerken.
  • (Spaar)geld van minderjarige kinderen rekent de Belastingdienst toe aan (ten minste één van) de ouders.
  • De Belastingdienst kijkt altijd naar de stand van zaken op 1 januari van een kalenderjaar. U vindt uw saldo per rekening op uw financieel jaaroverzicht.

Vermogensrendementsheffing

In 2019 betaalt u belasting over uw spaar- en beleggingstegoed boven € 30.360. De Belastingdienst rekent hiervoor met een fictief rendement. De belastingdruk verschilt per schijf.

Fictief rendement

In onderstaand overzicht ziet u hoe het fictief rendement is opgebouwd in 2019.


Box 3 vermogen Heffingsvrij vermogen Rendement sparen 0,13% Rendement beleggen 5,6% Rendement per schijf (afgerond) Tarief Belasting
druk
1 € 0 - € 102.010 -/-
€ 30.360
67% 33% 1,94% 30% 0,58%
2 > € 102.010 - € 1.020.096 21% 79% 4,45% 30% 1,34%
3 > € 1.020.096 0% 100% 5,60% 30% 1,68%

Voorbeeld

Stel, u heeft nu € 120.000 op een spaar- en/of beleggingsrekening staan. De belasting over dit tegoed wordt als volgt berekend:


Spaardeel Beleggingsdeel Belastingdruk Heffing (€) 2019 Heffing (€) 2018
1 67% x (€ 102.010 - € 30.360) =
€ 48.005
33% x (€ 102.010 - € 30.360) =
€ 23.644
0,58% € 415 € 428
2 21% x € 17.990 =
€ 3.777
79% x € 17.990 =
€ 14.212
1,34% € 241 € 249
3 0% x 0 100% x 0 1,68% - -
Totale
heffing


€ 656 € 677

Contact