Levenslooptegoed overzetten naar andere bank of aanbieder

U wilt met uw tegoed Rabo LevensloopSparen of –Beleggen overstappen naar een andere bank. Dit kan alleen schriftelijk met onderstaand formulier.

  • Open een nieuwe levensloopspaarrekening bij de andere bank of aanbieder.
  • Stuur het ingevulde formulier naar het adres op het formulier.
  • Stuur schriftelijk bewijs van de geopende nieuwe rekening mee.
  • Dit mag een rekeningafschrift zijn. Of een bevestigingsbrief van de andere bank of instelling.