Levenslooptegoed naar de Rabobank overdragen

U kunt uw levenslooptegoed naar de Rabobank overdragen. Open hiervoor een nieuwe rekening Rabo LevensloopSparen bij uw Rabobank.

  • Uw tegoed op de rekening bij de andere bank was minimaal € 3.000 op 31 december 2011.
  • Neem een bewijs hiervan en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee.
  • Bestaande periodieke opnamen bij uw oude bank of aanbieder lopen niet automatisch door.
  • Nieuwe periodieke opnamen van uw levenslooptegoed spreekt u meteen met ons af.
  • Neem contact op met uw Rabobank.