Belastingvrij schenken tot € 100.800

Het is in 2018 weer mogelijk om eenmalig € 100.800 te schenken voor een eigen woning.

Voorwaarden

Voor de eenmalige extra verhoogde vrijstelling van € 100.800 gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De schenking is aan een persoon tussen 18 en 40 jaar oud. Dit hoeft geen eigen kind te zijn.
  • Het bedrag is bedoeld voor de eigen woning (aankoop of verbouwing) van de ontvanger.
  • De ontvanger heeft in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geen gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 van dezelfde schenker. Er geldt een overgangsregeling voor eerdere eenmalige schenkingen.

Verder geldt:

  • De schenking mag ook gebruikt worden voor het aflossen van een eigenwoningschuld of restschuld.
  • Het is mogelijk de schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger moet in die drie jaar wel voldoen aan de leeftijdseis.

Alle vrijstellingen op een rij

2018 2017
Algemene vrijstelling € 2.147 € 2.129
Vrijstelling voor kinderen € 5.363 € 5.320
Eenmalige verhoogde vrijstelling € 25.731 € 25.526
Eenmalige extra verhoogde vrijstelling voor eigen woning € 100.800 € 100.000

Overgangsregeling

Heeft uw kind al eerder gebruikgemaakt van een eenmalige extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning? Dan kan hij wellicht gebruikmaken van een overgangsregeling. Of dit ook voor uw kind geldt, is afhankelijk van wanneer uw kind deze schenking heeft ontvangen.

Contact

Rabobank