Stimulering

Participeren in de samenleving

De Rabobank brengt verenigingen, stichtingen, klanten en andere partijen bij elkaar. Wij willen onze omgeving sterker maken, door zelf actief deel te nemen aan initiatieven.

Hoe werkt participeren?

De Rabobank participeert door middel van stimulering en sponsoring.

Rabobank Stimuleringsfonds

Wij stimuleren projecten met een maatschappelijk of economisch doel. Dit doen we onder meer door kennis, faciliteiten of een financiële bijdrage te leveren.

Sponsoring

Sponsoring is voor de Rabobank een vorm van commerciële samenwerking waarbij twee partijen elkaar iets bieden. Als partner doen wij er alles aan om talent te ontwikkelen.

Meer over sponsoring

De Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation zet zich in om zowel in het buitenland als in Nederland (kans)arme mensen een duurzaam toekomstperspectief te bieden.

Meer over de Rabobank Foundation

Wat kan de Rabobank betekenen voor mijn project?

Heeft u een idee voor een sociaal-cultureel of economisch project in uw regio? Of werkt u samen met een stichting, vereniging, onderwijsinstituut of zorginstantie in uw woonomgeving? De Rabobank helpt deze initiatieven van de grond te krijgen en projecten te realiseren. Dit kan op verschillende manieren:

Wat kan de Rabobank betekenen voor mijn project?