Vijf tips bij het doen van je belastingaangifte

Krijg gemiddeld 250 euro terug

Jouw belastingaangifte doe je superhandig online of via de app vóór 1 mei. De Belastingdienst vult alvast veel gegevens voor je in maar check ze altijd even goed. Ontdek vijf tips voor het doen van belastingaangifte in 2017 voor studenten en pas afgestudeerden. Handig toch!

Belastingaangifte tip 1: Studiekosten

In 2015 is niet alleen het leenstelsel voor studenten aangepast, ook de Belastingdienst heeft haar regels veranderd. Wanneer je in september 2015 bent begonnen, kun je daarom helaas geen studiekosten meer aftrekken. Volgde je voor die tijd wel een studie? Haal dan gauw je bonnen tevoorschijn!

Lees meer op de website van Belastingdienst.nl over je studiekosten

De Belastingdienst rekent college-, les-, cursus, of examengeld tot je studiekosten, net als studieboeken en vakliteratuur. De afschrijving van aankopen die lang meegaan en die je nodig hebt voor je studie, mag je optellen bij je scholingskosten. Het moet wel om aankopen gaan die je hebt gedaan vóór 1 juli 2015 én hier geldt een drempel van 250 euro, na aftrek van de studiefinanciering die je ontvangen hebt.

Studiekosten die meetellen tot en met schooljaar 2014 – 2015:

  • College-, les-, cursus, of examengeld
  • Studieboeken en vakliteratuur
  • Afschrijving van aankopen die lang meegaan en die je nodig hebt voor je studie, tel je op bij je scholingskosten (hier geldt een drempel van 250 euro na aftrek studiefinanciering)

Belastingaangifte tip 2: Aangifte over oudere jaren

Heb je nog niet eerder aangifte gedaan? Dan heb je misschien wel geld laten liggen! Je kunt zelfs nog aangifte doen over maximaal 5 jaar geleden.

Belastingaangifte tip 3: Check je loonbelasting

Wanneer je werkt tijdens je studie, krijg je vaak geld terug van de Belastingdienst. Werkgevers houden loonbelasting in, ook wanneer je stage loopt. Als je maar een deel van het jaar in loondienst hebt gewerkt of meerdere banen hebt gehad, betaal je vaak te veel loonbelasting. Als je stage loopt of werkt loont het daarom om aangifte te doen!

Belastingaangifte tip 4: Middelen na je studie

aanmerking komen voor middelen. Het inkomen van je vaste baan ligt waarschijnlijk een stuk hoger dan wat je met je bijbaan verdiende. Het bedrag van inkomstenbelasting stijgt daarmee ook. En daar is iets aan te doen!

Je mag bij een sterk wisselend inkomen namelijk middelen. Daarbij wordt het gemiddelde inkomen van drie aaneengesloten jaren berekend. Is het bedrag aan belasting dat je daarover moet betalen lager dan de belastingbedragen zonder middeling? Dan heb je teveel betaald en recht op een teruggaaf. Als je voldoet aan de voorwaarden voor middeling, dan kun je een aanvraag doen door een brief naar je eigen belastingkantoor te sturen. In je brief verzoek je om middeling toe te passen over drie aaneengesloten hele kalenderjaren. Ook maak je een berekening van de belastingteruggaaf, deze stuur je mee.

Bereken je belastingteruggave op Belastingdienst.nl

De periode waarover je dit doet, mag niet overlappen met een andere middelingsperiode. Doe je verzoek om middeling op tijd. Dit moet binnen 36 maanden gebeuren nadat alle aanslagen over de jaren waarover je wilt middelen definitief zijn geworden.

Belastingaangifte tip 5: Zorgkosten

Zorgkosten zoals de premie voor je zorgverzekering en je eigen risico zijn niet aftrekbaar. Maar, als je bij de tandarts bent beland en daarvoor geen vergoeding hebt gekregen via een aanvullende verzekering, dan kun je de kosten als aftrekpost opgeven. Dat kan ook als je kosten bij de huisarts hebt gemaakt of bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut bent geweest.

Bekijk welke zorgkosten je kunt opgeven op Belastingdienst.nl

Doe je na 1 april aangifte? Dan krijg je meestal binnen 3 maanden na je aangifte bericht.

Checklist

  • Heb je gewerkt of stage gelopen? In de meeste gevallen loont het om aangifte te doen
  • Controleer je aangifte en pas deze zo nodig aan
  • Doe je aangifte voor 1 mei
  • Krijg binnen drie maanden een leuk zakcentje
  • Check of je al aangifte hebt gedaan over de afgelopen vijf jaar
  • Wanneer je afgestudeerd bent en net werkt, kijk dan of je kunt middelen
  • Ben je bij de tandarts of dokter beland en werd dit niet gedekt door je verzekering? Dan kun je deze in sommige gevallen als aftrekpost opgeven

Contact

Rabobank