Dekking Doorlopende Reisverzekering

Uitgebreid verzekerd op vakantie

Hier bent u standaard voor verzekerd

Met de Doorlopende Reisverzekering van Interpolis bent u standaard verzekerd voor personenhulp. Hieronder ziet u de standaarddekkingen en verzekerde bedragen.

Hulp via Interpolis Alarmcentrale

U kunt rekenen op hulp van de Interpolis Alarmcentrale als er iets gebeurt met u op reis. Dag en nacht.

Maximale vergoeding
O.a. regelen van vervoer na een ongeval of ziekte, medische begeleiding, toesturen van medicijnen en het overmaken van geld in noodgevallen kostprijs
Opsporing, redding en berging van de verzekerde kostprijs
Kosten bij ziekte van verzekerde kostprijs
Terugbrengen van een zieke of gewonde verzekerde naar Nederland kostprijs

Onverwachte kosten

Maximale vergoeding
Extra verblijfkosten en kosten levensonderhoud € 75 per verzekerde per dag
Extra reiskosten eigen of geleend voertuig € 0,24 per kilometer
Kosten doordat u door natuurgeweld uw vakantieverblijf moet verlaten € 150 per verzekerde
Kosten doordat u uw tent niet meer kunt gebruiken € 150 per verzekerde
Kosten van een vervangende bestuurder doordat de bestuurder niet meer kan rijden of varen kostprijs
Extra reis- en verblijfkosten doordat een verzekerde zijn paspoort of identiteitskaart tijdens de reis kwijt raakte € 300 per reis
Kosten doordat de bagage van een verzekerde op de heenreis te laat aankomt of zoek raakt € 150 per verzekerde per reis

Telefoon- en internetkosten

Als u telefoon- of internetkosten moet maken als gevolg van schade.

Maximale vergoeding
Met Interpolis en de Interpolis Alarmcentrale onbeperkt
Met andere personen € 125 per reis

.

Aanvullende dekkingen

Bepaal zelf wat u aanvullend wilt verzekeren.

Bagage, geld en reisdocumenten

Met de aanvullende dekking 'Bagage' bent u verzekerd voor schade aan of verlies/diefstal van uw bagage, geld en reisdocumenten als u op vakantie bent. Diefstal van geld uit een motorrijtuig is niet meeverzekerd.

Maximale vergoeding (per gebeurtenis)
Bagage (voor alle verzekerden samen) € 3.000*
Foto-, film-, geluids- en computerapparatuur, zoals dvd-spelers, tablets en laptops € 3.000*
Mobiele telefoons, smartphones en niet ingebouwde navigatieapparatuur € 3.000*
(Elektrische) fietsen € 3.000*
Sportuitrusting € 3.000*
Muziekinstrumenten € 3.000*
Sieraden € 3.000*
Horloges € 3.000*
Brillen en contactlenzen € 3.000*
Geld, het bedrag op chipkaarten en cheques** € 250

* U kunt dit bedrag verhogen in stappen van € 1.000.
** U bent niet verzekerd voor misbruik van uw bankpas, contactloos betalen, creditcard en overige passen.

Medische kosten in het buitenland

Met de aanvullende dekking 'Geneeskundige kosten' bent u verzekerd tegen onvoorziene medische kosten op reis die uw zorgverzekering niet vergoedt. Deze behandeling moet om medische redenen echt nodig zijn en kan niet wachten totdat u weer terug in Nederland bent. Neem daarom voor uw behandeling op met de Interpolis Alarmcentrale. Kosten die vallen onder het eigen risico van de zorgverzekering worden niet vergoed.

Maximale vergoeding
Medische kosten in het buitenland kostprijs
Medische kosten in NL voor nabehandeling na een ongeval (het eerste jaar) € 1.200 per persoon per reis
Tandartskosten € 375 per persoon per reis
Tandartskosten nabehandeling niet verzekerd
O.a. extra gemaakte reiskosten die u moet maken vanwege de kosten van een gipsvlucht of redding met een 'banaan' of helikopter vanaf de piste (alléén als u ook kiest voor de dekking 'Winter- en onderwatersport') kostprijs

Winter- en onderwatersport

Met de dekking 'Winter- en onderwatersport' bent u verzekerd voor kosten die u maakt als u niet meer kunt winter- of onderwatersporten.

Maximale vergoeding
Kosten voor skipassen, lessen en skihuur kostprijs, berekend vanaf de dag van uitval
O.a. extra gemaakte reiskosten die u moet maken vanwege de kosten van een gipsvlucht of redding met een 'banaan' of helikopter vanaf de piste (alléén als u ook kiest voor de dekking 'Geneeskundige kosten') kostprijs
Extra verblijfkosten en kosten levensonderhoud € 75 per verzekerde per dag

Zakenreizen

Verzeker zakenreizen mee als u of iemand in uw gezin reist voor zijn of haar werk, bijvoorbeeld naar een beurs of congres.

Voertuighulp op reis

Met de aanvullende dekking Voertuighulp op reis bent u verzekerd voor hulp en vervangend vervoer bij pech in het buitenland. Of in Nederland, als u op weg bent naar uw vakantiebestemming in binnen- of buitenland. U kunt 24 uur per dag terecht bij de Interpolis Alarmcentrale.

Maximale vergoeding
Arbeidsloon van reparatie langs de weg kostprijs
Sleepkosten, bewaking en stalling naar een herstelbedrijf kostprijs
Vervangende bestuurder en kosten transport naar het adres in Nederland kostprijs (maximaal de dagwaarde van de auto)
Kosten voor overnachting tijdens reparatie € 75 per persoon per nacht
Kosten van autohuur (in overleg met de Interpolis Alarmcentrale) € 100 per dag
(maximaal 30 dagen)
Terugbrengkosten van gehuurde auto (alléén als de alarmcentrale het vervangende vervoer heeft geregeld; zonder overleg met de alarmcentrale gelden maximale bedragen per dag per type voertuig en betaalt u de extra kosten zelf) kostprijs

Gaat u met meerdere motorvoertuigen op reis, dan zijn alle voertuigen verzekerd.

Heeft u Voertuighulp nodig?

Voor verkeersrechtsbijstand in Europa en hulp bij het verhalen van schade veroorzaakt door een ander kunt u de Interpolis Rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Contact

Rabobank