Uw naasten goed achterlaten

Inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt

Overlijdensrisicoverzekering

U wilt er liever niet aan denken, maar hoe laat u uw nabestaanden achter als u plotseling komt te overlijden? Denkt u bijvoorbeeld eens na over de volgende vragen.

 • Is de hypotheek nog wel te betalen en kunnen uw nabestaanden in het huis blijven wonen?
 • Is er extra opvang van de kinderen nodig?
 • Moet er een auto aangeschaft worden omdat de leaseauto wegvalt?

Met de overlijdensrisicoverzekering compenseert u het wegvallen van een inkomen en vangt u extra kosten op. Wilt u hier graag advies over, dan heeft u de keuze uit twee vormen.

Compact advies

Uitgebreid advies

Geschikt als u:

 • weet of er na overlijden een inkomenstekort is voor nabestaanden en hoe hoog dat tekort is
 • weet welk product u wilt afsluiten en advies wilt over de concrete invulling (zoals de looptijd)
 • voor zakelijke doeleinden een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten

Geschikt als u:

 • inzicht wilt in de financiële situatie van nabestaanden nu en na overlijden (ook geschikt als u ondernemer bent en een oplossing zoekt voor uw partner)
 • inzicht wilt in uw financiële situatie als u als ondernemer arbeidsongeschikt raakt
 • advies wilt over verschillende oplossingen en een berekening van de gevolgen voor uw netto besteedbaar inkomen
 • geen pensioen opbouwt via uw werkgever
 • een echtscheiding achter de rug heeft waarbij uw ex-partner recht heeft op een deel van het nabestaandenpensioen

Soms is compact advies minder geschikt en stellen we u voor om te kiezen voor uitgebreid advies. Bijvoorbeeld als u:

 • geen pensioen opbouwt via uw werkgever
 • een echtscheiding achter de rug heeft waarbij uw ex-partner recht heeft op een deel van het nabestaandenpensioen
 • ondernemer bent en uw nabestaande afhankelijk is van uw inkomen

Lees meer over de Overlijdensrisicoverzekering van Interpolis

Lees meer over de kosten van de overlijdensrisicoverzekering

Is een overlijdensrisicoverzekering zinvol?

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan bijvoorbeeld zinvol zijn als uw nabestaanden in financiële problemen komen als u onverwacht overlijdt. Die problemen kunnen tijdelijk of structureel zijn.

Is een overlijdensrisicoverzekering duur?

De hoogte van uw maandpremie voor de Interpolis Overlijdensrisicoverzekering is onder andere afhankelijk van:

 • uw leeftijd
 • of u rookt
 • uw gezondheid (wordt bij de start van de verzekering beoordeeld)
 • het bedrag dat u wilt verzekeren
 • of u kiest voor een dalend of gelijkblijvend verzekerd bedrag

Dalend of gelijkblijvend verzekerd bedrag

 • Lineair dalend: de uitkering bij overlijden daalt elke maand met een vast bedrag
 • Annuïtair dalend: de uitkering bij overlijden daalt elke maand met een steeds groter bedrag
 • Gelijkblijvend: de uitkering bij overlijden blijft elke maand gelijk

Hieronder ziet u een gemiddelde voorbeeldpremie per maand voor een niet-roker van respectievelijk 20 en 40 jaar.

Leeftijd: 20 jaar Leeftijd: 40 jaar
Verzekerd bedrag:
€ 75.000

Lineair dalend
Annuïtair dalend
Gelijkblijvend€ 3,28
€ 4,25 
€ 8,89€ 5,24
€ 6,23
€ 13,23
Verzekerd bedrag:
€ 150.000

Lineair dalend 
Annuïtair dalend 
Gelijkblijvend€ 5,31
€ 7,21 
€ 15,46€ 9,15
€ 11,06 
€ 23,41

Naast uw premie betaalt u per jaar € 25 onderhoudskosten. Eenmalig betaalt u advieskosten (€ 200 als u kiest voor compact advies en € 600 voor uitgebreid advies) en afsluitkosten (€ 75).

Lees meer en bereken uw premie

Zit ik meteen mijn hele leven vast aan de ORV?

Nee, een overlijdensrisicoverzekering kunt u na het eerste jaar dagelijks opzeggen. U heeft hiervoor alleen toestemming nodig als uw verzekering is verpand aan uw hypotheekverstrekker.

Contact

Rabobank