Medewerkers achter een laptop

Beëindigen internationale bankgarantie

Wil je een bankgarantie beëindigen? De bepalingen in de bankgarantie – bijvoorbeeld over de afloopdatum – bepalen hoe je dit aanpakt. Lees hier hoe je een bankgarantie kunt stopzetten.

Vijf situaties

In de bankgarantie staat aangegeven hoe deze kan worden opgeheven. Een bankgarantie vervalt als de einddatum is bereikt. Heeft de bankgarantie geen einddatum of moet de bankgarantie vóór de einddatum worden beëindigd, dan heeft Rabobank een getekende dechargeverklaring nodig van de begunstigde. Hieruit blijkt dat de begunstigde afstand doet van de bankgarantie. In sommige gevallen moet je het origineel naar ons opsturen. Hieronder lees je hoe je dit per geval aanpakt.

Situatie 1: in de bankgarantie is een afloopdatum genoemd

Rabobank zal deze garantie op zijn vroegst vijf werkdagen na afloop van deze datum automatisch beëindigen. Indien er voor die datum onder de bankgarantie een claim is ingediend komt de bankgarantie te vervallen zodra de claim is afgewikkeld.

Situatie 2: in de bankgarantie is een afloopdatum genoemd maar de bankgarantie mag vóór de einddatum worden beëindigd

Rabobank zal de garantie beëindigen nadat een verklaring van decharge ondertekend door de begunstigde is ontvangen (zie voorbeeld PDF hieronder). Deze kan door de begunstigde verzonden worden naar het hieronder vermelde adres.

Situatie 3: in de bankgarantie is geen afloopdatum genoemd en is er bepaald dat de garantie komt te vervallen na ontvangst van een door de begunstigde ondertekende verklaring van decharge

Rabobank zal de garantie beëindigen nadat een verklaring van decharge ondertekend door de begunstigde is ontvangen (zie voorbeeld PDF hieronder). Deze kan door de begunstigde verzonden worden naar het hieronder vermelde adres.

Situatie 4: de bankgarantie is gesteld door een buitenlandse bank

Hier hebben we te maken met een contragarantie van Rabobank ten gunste van de buitenlandse bank. In veel gevallen wordt de bankgarantie na afloopdatum van de contra-garantie door Rabobank beëindigd. Het is echter niet altijd mogelijk om zo'n garantie op de einddatum te laten vervallen. De (contra)garantie kan soms alleen worden vrijgegeven, wanneer de begunstigde de garantie aan de bank van afgifte heeft geretourneerd.

Indien bankgarantie eerder mag worden beëindigd, neem dan via email contact op met Rabobank via bankgaranties@rabobank.nl. Rabobank zal vervolgens indien van toepassing contact opnemen met desbetreffende buitenlandse bank om de bankgarantie en/of de contragarantie te laten beëindigen.

Situatie 5: betreft het een huurgarantie en is die garantie tussentijds overgedragen naar een nieuwe verhuurder?

In dat geval kan de bankgarantie vervallen wanneer deze rechtverkrijgende een getekende dechargeverklaring (zie voorbeeld PDF hieronder) aanbiedt met de originele bankgarantie en hij tevens bewijs van eigendom kan overleggen van het desbetreffende pand (bijvoorbeeld het uittreksel van het kadaster). De stukken dienen per post naar het hieronder vermelde Rabobank-adres opgestuurd te worden.

Verklaring van decharge

De verklaring van decharge met eventuele bijbehorende stukken kan worden verzonden naar:

Rabobank
T.a.v. Betalingsverkeer, Trade Services
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Nederland

Veelgestelde vragen