Informatie over bestandsformaten

Met de initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Internetbankieren (Professional) (RIB (Pro)), Rabo Direct Connect (RDC) en SWIFT FileAct wissel je bestanden uit tussen jouw eigen systemen en de systemen van de Rabobank. Hieronder vind je meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.

Voor een overzicht van actuele ontwikkelingen en veranderingen van Rabo Internetbankieren (Professional) raadpleeg de Veranderpagina.

Initiatie- en verantwoordingsformaten van Rabo Internetbankieren (Professional), Rabo Direct Connect en SWIFT FileAct

Hier vind je meer informatie over de gestandaardiseerde formaten.

Initiëren van betaal- en incasso opdrachten

Initiatieformaten gebruik je om betaal- en incasso opdrachten te importeren en te laten verwerken.

Pain.001.001.03 - Generic Payment File

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct

Dit formaat is gebaseerd op de ISO20022 standaard en is geschikt voor verschillende soorten betaalopdrachten:

EurobetalingenSpoed Binnenland EurobetalingenSpoed EurobetalingenWereldbetalingen (opdrachten in vreemde valuta of in EUR buiten het SEPA gebied)Multibank betalingen

Pain.001.003.03 – in Duitsland gebruikt pain formaat

Van toepassing op RIB (Pro) en RDC en SWIFT FileAct

Dit formaat wordt in Duitsland gebruikt voor SEPA Credit Transfers en kan naast de pain.001.001.03 worden gebruikt. Het formaat is van toepassing op Rabobank NL-rekeningen en Rabo Network Banking rekeningen.

Pain.008.001.02 - Euro Incasso

Van toepassing op RIB (Pro) en RDC en SWIFT FileAct

Dit formaat is gebaseerd op de ISO20022 standaard en is geschikt voor

Meer over EurobetalingMeer over WereldbetalingMeer over Spoedbetaling binnen NederlandMeer over Spoedbetalingen binnen het SEPA gebiedLees meer over Euro-incasso
Status informatie

De status informatie rapporteert afgekeurde Eurobetalingen en afgekeurde Euro-incasso’s.

PAIN.002.001.03 – Status informatie

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct.

Dit formaat levert statusinformatie van afgekeurde SEPA betaal- en incasso -opdrachten, Wereldbetalingen, .Spoed Binnenland Eurobetalingen, Spoed Eurobetalingen, Wereldbetalingen (opdrachten in vreemde valuta of in EUR buiten het SEPA gebied) en Multibank betalingen.

Wanneer kies je voor Pain.002?

Pain.002-bestand kies je als je direct inzicht wilt in de transacties die afgekeurd worden als je een bestand met betalingen of incasso’s hebt ingestuurd. Zo kun je voor de datum van uitvoer van de transacties al zien welke transacties afgekeurd worden (om een technische of functionele reden).

Is je software geschikt?

Neem contact op met jouw boekhoudpakketleverancier om te bepalen of het formaat dat je wilt gebruiken wordt ondersteund.

Verantwoording van af- en bijschrijvingen

Deze bestanden gebruik je om informatie over ingestuurde opdrachten en uitgevoerde boekingen in jouw systemen te kunnen verwerken. De bestanden download je vanuit Rabo Internetbankieren Professional en importeer je in jouw eigen systemen.

Welk formaat moet ik gebruiken?

Binnen de verantwoordingsformaten bestaat veel diversiteit. Hieronder lees je een beschrijving per formaat. Daarbij vind je ook informatie die je helpt een inschatting te maken welk formaat voor jou het meest geschikt is.

CAMT.053.001.02 - Rekeningafschrift

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct.

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).

Wanneer kies je voor CAMT.053?

Voordelen

De gehele markt gebruikt in toenemende mate de ISO2022 XML- standaarden. Van alle huidige formaten zal deze het langst blijven bestaan. Dit betekent dat je in de toekomst mogelijk minder onderhoud hebt aan je systemen.Rijkere data-standaard. Het formaat voorziet in de levering van informatie die invulling geeft aan toekomstige business behoeften.Het formaat is geschikt om detailinformatie te leveren. Ieder stukje informatie heeft zijn eigen plek in het bestand (per tag specifieke informatie).Helpt bij het realiseren van een efficiënt end-to-end proces. De bestanden die je inleest bij de bank (PAIN.001, PAIN.008) zijn ook XML en bevatten dezelfde informatie onder dezelfde tag in het bestand. Het betalingskenmerk en de omschrijving worden bijvoorbeeld in losse velden terug gemeld in XML, waar dit in bijvoorbeeld de MT940S in één veld terugkomt.

Mogelijke nadelen

Implementatie van CAMT.053 is complexer. Dit is een volledig nieuw formaat. Het heeft dus een grotere impact als je geen softwarepakket hebt dat dit formaat standaard al kan inlezen.Groter data-volume. Check bij jouw softwareleverancier of eigen IT-specialisten of dit een probleem oplevert.

MT940 Structured - Rekeningafschrift

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct.

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen en saldo op de rekening over afgesloten boekdagen (einde dag).

Wanneer kies je voor MT940Structured?

Voordelen

Gebruik je al een MT940-variant, dan heeft dit minder impact op je systemen en bedrijfsprocessen dan de invoering van een volledig nieuw formaat (CAMT.053).De MT940S is gelijk aan de standaard MT940 met de toevoeging dat specifieke informatie over SEPA op een gestructureerde manier in het omschrijvingsveld wordt meegegeven.

Mogelijke nadelen

De ruimte in het formaat is beperkt. De MT940S zal uiteindelijk niet alle nieuwe informatievelden kunnen leveren, zoals de bank wel kan in bijvoorbeeld de CAMT.053.

CSV – Rekeningafschrift / Intradag rapport

Van toepassing op RIB (Pro).

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boeking op de rekening (zowel einde dag als lopende dag).

Wanneer kies je voor CSV?

CSV is een eenvoudige standaard die ook in Excel te bewerken is.CSV een goed alternatief als je deze in Excel of een eigen gebouwd programma inleest.Gebruik je standaard boekhoudsoftware? Dan raden wij je aan om CAMT.053 of MT940Structured te downloaden en in te lezen in jouw software.

CSV Creditcard

Dit formaat bevat een overzicht van creditcardtransacties van creditcards die uitgegeven zijn vanaf 12 februari 2020.

CSV Kostenoverzicht

Dit formaat bevat een overzicht over de gemaakte kosten voor het zakelijk betalingsverkeer.

CAMT.052.001.02 – Intradag rapport

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct.

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).

MT942 Structured – Intradag rapport

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct.

Dit formaat bevat informatie over de uitgevoerde boekingen op de rekening gedurende de lopende dag (intra dag).

Wanneer kies je voor MT942S/CAMT.052?

Je kiest voor CAMT.052/MT942S als je behoefte hebt aan informatie over uitgevoerde boekingen op jouw rekening(en).Voor de keuze tussen MT942S en CAMT.052 geldt dezelfde informatie als voor de CAMT.053 en MT940S.

Transactiesoortcodes

Van toepassing op RIB (Pro), RDC en SWIFT FileAct.

In dit document vind je een beschrijving van de transactiesoortcodes die gerapporteerd worden in jouw downloadformaten.

Overige formaten

ACMT.022 – Overstap notificatie

Van toepassing op RDC en SWIFT FileAct (per Q1 2022). Voor RBB vanaf Q2 2022).

Dit formaat is gebaseerd op de ISO 20022 standaard en is geschikt voor Sepa Direct Debit en Sepa Credit Transfer.

Bijwerken van adresboek

CSV

Deze formaten worden gebruikt om het betaal- en incassoadresboek in Rabo Internetbankieren Professional en Rabo Business Banking te vullen.

Enkele aanbevelingen voor het betalen-adresboek:

Het is mogelijk om het gehele adresboek in één keer te importeren of in afzonderlijke bestanden zoals bijvoorbeeld het SEPA-adresboek en het ‘Wereldadressen’-adresboek. Wanneer u veel adressen heeft, raden we u aan om het in afzonderlijke bestanden te importeren hierdoor kan een foutmelding gemakkelijker worden opgespoord.Heeft u meerdere adresboeken (bijvoorbeeld per land waar u gevestigd bent) dan wordt aangeraden om deze per ‘soort’ adresboek te importeren. In de kolom "Rekeninggroep" kunt wordt aangegeven tot welke adresboek het adres toebehoort.
Bestandsformaten testen

Het is belangrijk dat jouw bestanden voldoen aan Rabobank-specificaties. Zo voorkom je dat betaal- en incasso-opdrachten niet verwerkt worden. In ons testportaal kunt je jouw bestanden testen.

Vraag hier jouw testportaal aan:

Test of jouw bestanden voldoen aan de specificaties van de Rabobank